Hakutulokset

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
Siun sote, Itä-Suomen yliopisto ja FCG Prodacapo Group ovat solmineet yhteityösopimuksen, jolla yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelija...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG sote-tiedon johtamisen tukena(Uutinen)
at esiin tekijöitä, joita sote-uudistukseen liittyvän tiedon johtamisessa tulisi huomioida. Maakunta- ja sote-uudistuksessa käsitellään val...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
Hyvinvointi- ja sotepalvelut Autamme suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa rakennemuutoksessa ja varautumisessa tulevaisuuden haasteisiin...

Sotekonsultointi(Sivu)
Sotekonsultointi Otathan yhteyttä! FCG tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon johdon konsultoinnin asiantuntijapalveluja. Vahvuuksiamme ovat va...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
Sote-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017 Kuntatalo, Helsinki, Tietoiskutila C1.3 Keskiviikko 13.9.  13.30 - 13.50 Tiedolla johtaminen kunnissa –...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
set poliittiset sote-linjaukset ovat olleet kovin suurpiirteisiä ja jättäneet jälkeensä vielä useita kysymysmerkkejä. Ne eivät ole antaneet ko...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
FCG sote- ja maakuntauudistuksen tukena Suomen hallitus esittää historiallisen suurta julkista sektoria koskevaa muutosta. Hallituksen esityks...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
Sotetieto.fi-sivust tarjoaa tietoa ja ratkaisuja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, kuntajohdolle ja -päättäjille ja yksityisille...

Muuttaako sote-uudistus demokratiakäyttäymistä?(Blogi)
ahvoja linjauksia, joista sote-uudistusta koskeva linjaus on erityisen mielenkiintoinen poliittisen päättäjän ja demokratian näkökulmasta...

Alueelliset sote-ratkaisut – kansallisin standardein!(Blogi)
Sote-uudistus tulee mylläämään maista, mannuista ja kunnista maakuntia rohkealla tavalla. Me alalla toimivat olemme jo pitkään haaveilleet...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
poinen tieto on keskiössä sote-palveluiden johtamisessa. Tämä nousi esille Kuntamarkkinoilla Sote-mittaritiedon hyödyntämistä käsittelevässä p...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
-uudistusta ja erityisesti valinnanvapaus-lakiluonnosta on roimittu kovalla kädellä edestä ja takaa, vähän joka suunnasta, jopa oikealta. Vähä...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
antavat laajan tietopohja sote-johtamisen tueksi. Osaamisemme perustuu laajaan ja monipuoliseen kokemukseen sosiaali- ja terveyspalveluista ku...

FinDRG-hanke tuottaa asiakasryhmittelyn sosiaalipalveluihin(Uutinen)
ryhmittely tulee kaikkien sote-organisaatioiden käyttöön. Tavoitteena on, että luokittelu on käytössä syksyllä 2019. Luokittelun tuottaa tänä...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
Kuopion kaupunki, KYS, Essote ja Seinäjoen kaupunki. Ryhmän asiantuntijajäsenet ovat kantaneet ahkerasti työryhmään päivittäistä...

Kunta.tv:n haastattelusarja alkaa: FCG maakuntauudistuksen tukena(Uutinen)
Mitkä tekijät vaikuttavat sote- ja maakuntauudistuksen läpiviemiseen onnistuneesti? Kunta.tv:n haastattelussa FCG:n konsernijohtaja Ari Ko...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG muutosjohtamisen tukena(Uutinen)
staa esiin riskejä, joita sote- ja maakuntauudistukseen liittyy. Lisäksi hän esittelee muun muassa, miten FCG:n kokemukset aiemmista r...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG koulutuksen tukena(Uutinen)
oleville. Maakunta- ja sote-uudistuksessa tuleviin muutoksiin tarvitaan myös koulutuksellista tukea. Pekka Etelälahti ja Jari Koivisto...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG Internationalin oppeja maakuntauudistukselle(Uutinen)
aan hyödyntää Suomen sote- ja maakuntauudistuksessa:...

Ylä-Savon sotekuntayhtymässä eChat- ja eVideo-etäpalvelut käyttöön(Uutinen)
helmikuussa. Ylä-Savon sotekuntayhtymässä otetaan käyttöön FCG Flowmedikin kehittämät eChat- ja eVideo-etäpalvelut. Ensimmäiset lääkär...

Kunnan tukipalvelut kuntoon ennen sote-muutosta(Blogi)
Sote-reformi ravistelee nykyistä tapaa järjestää ja tuottaa kunnallisia palveluita. Vaikutukset eivät koske ainoastaan sosiaali- ja...

Sote-prosessit(Sivu)
velut.   Asiakaslähtöinen sote-palveluiden integrointi sujuviksi palvelu- ja hoitopoluiksi vaatii (palvelu)prosessien kehittämistä ja palvelum...

Miten SOTEa ohjataan? -tilaisuus 17.2.2016 Helsingissä(Uutinen)
Miten SOTEa ohjataan? Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotteistaminen itsehallintoalueiden toiminnan ja talouden ohjauksessa -tilaisuus 17.2.201...

FinDRG-verkostohanke on lähdössä liikkeelle(Uutinen)
Tuleva sote-ratkaisu vaatii uudenlaisia työkaluja toiminnan ja talouden ohjaamiseen. Niitä varten on perusteilla Kuntaliiton ja FCG Konsul...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
digiosaamistaan ostamalla sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n. Flowmedik kehittää kevyitä ja helposti räätälöitäviä tuotannonohjausmittareita ja...

Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat SohviTelluun marraskuussa(Uutinen)
aa Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat lokakuuussa Tampereelle. Päivien aikana käsittellään mm. tietosuojan vai...

Sote-uudistus: mikä mahdollisuus?(Blogi)
on, että ihmiset eri puolilla Suomea saisivat tarvitsemansa avun heille parhaiten soveltuvalta asiantuntijalta, oikeaan aikaan ja ilman turhia...

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
kijä Valta, Maija Capture Sotetieto.fi -sivustolta saat enemmän tietoa toimintakykymittareistamme ja luet hoitosuudesta....

Tarvitsemme aikaperusteista toimintolaskentaa(Blogi)
erikoistuneiden sote-ammattilaisten työpanoksesta. Yleisesti tiedossa oleva näkemys on, että sote-kustannuksista noin kaksikolmasosaa (60-70%)...

Ihminen sote-muutoksen keskiössä?(Blogi)
p> Sote- ja alueuudistus valinnanvapauksineen, toimeentulotuen KELA-siirto ja alan uusiutuva lainsäädäntö ovat hallinneet sosiaali- ja terv...

Työntekijöiden hyvinvointi on voimavara sotepuolella(Blogi)
ovat toimiva työyhteisö, kannustava esimies, yhteiset pelisäännöt ja avoimeen vuorovaikutukseen pyrkivä työyhteisö. Esimiehen tehtävä on varmi...

SOTE-rakenneuudistus valmistautuu finaaliin(Blogi)
     ...

Sote-kustannuslaskennan palvelut uudella Prodacapo.com-sivustolla(Uutinen)
FCG Prodacapo Groupin uusi verkkopavelu Prodacapo.com on julkaistu. FCG Prodacapo Group on johtava sosiaali- ja terveydenhuollon...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
kauttaFCG:n sote- ja hyvinvointitiimin palvelut liittyvät kiinteästi arjen työhön ja johtamiseen. Lähtökohtana on aina kustannus...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
mmin sote – uudistus, tulevaisuudessa mahdollisesti maakuntauudistus) käytävää keskustelua. Enenevässä määrin minua on keskustelussa huolestut...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
un alussa FCG Koulutuksen sote-tiimissä aloitti uusi korkeakouluharjoittelija, Aleksi Koivisto. 21-vuotias Ähtäristä kotoisin oleva ja nykyisi...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
siaali- ja terveystoimen (sote) uudistukset edellyttävät koulutuksellista tukea. Tarjoamme riippumattoman areenan syventyä sosiaali- ja tervey...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ja Misa Leiber, FCG Elbit Sote- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilös...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ja Misa Leiber, FCG Elbit Sote- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilös...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
ä toisiinsa mahdollistaen sote-prosessien tarkastelemisen asiakaslähtöisesti ja läpinäkyvästi.   Tule katsomaan miten FCG:n AIRA-tietopalvelur...

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt(Uutinen)
ng>. - Sote-uudistuksessa ja sen johtamisessa tarvitaan ajantasaista, kansallisesti standardoitua ja alueellisesti läpinäky...

Kuntarekry maakuntauudistuksen rekrytointikanavaksi(Uutinen)
onnistuneen lopputuloksen sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa. ...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
klo 14-15 Hyvinvointi- ja sotelautakunnat kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä Hyvinvointi- ja sotelautakuntien koulutuspäivät järjestetään 29...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009, seminaariaineistot(Uutinen)
[Dokumentti SOTEpalveluiden tuoteistuksen standardointi SOIHTU (46)] 15.00 - 15.30 Perehdytä oikein, Koulutu...

Maakuntauudistus: FCG käynnisti ruoka- ja puhtauspalvelujen hankkeen 12 kuntatoimijan kanssa(Uutinen)
ali- ja terveyspalvelut Essote sekä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hanke alkoi toukokuun lopulla ja päättyy marraskuun loppu...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
oille ja esimiehille sekä sote- ja sivistystystoimen johdolle ja esimiehille. Tavoitteena on saattaa yhteen ravitsemus- ja ruokaketjun toimija...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Ella Lavaste(Blogi)
ja niin edelleen. Olen päässyt tekemään töitäkin ja saanut yleiskatsauksen tulevista työtehtävistäni. Olen esimerkiksi mukana Terveydenhuollon...

Kansallinen DRG-keskus: valmiina muutoksiin!(Blogi)
lman linjauksia sotea koskien. Nyt, kun hallitusohjelma on julkaistu, lisätiedot kiinnostavat, koska päätökset sote-uudistuksesta vaikuttavat...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
ja Valtaan, ja haastattelun tuloksena minulla oli harjoittelupaikka FCG Konsultoinnissa.  FCG:ssä tulooni oli valmistauduttu hyvin. Jo...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
rtyä sanoista ja hyvistä aikomuksista todellisiin tekoihin. Lotta Sokkaerityisasiantuntija, hyvinvointi ja soteFCG Konsulto...

JOHTAMINEN JA OHJELMISTOT(Sivu)
rosesseja. Hyvinvointi ja sote -toimiala tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja luokitusjärjestelmiä toiminnan ja talouden analys...

Digitalisaatio uudistuksen ytimessä(Sivu)
en ja laadun synnyttäjänä Sote- ja maakuntauudistuksessa on kyse eri toimijoiden toimintatapojen, prosessien, järjestelmien, palveluiden, rake...

Kuntien ruoka- ja puhtauspalvelut(Sivu)
a on odotettu hallituksen soteratkaisuja ja investoinnit ovat olleet minimissä. Tuotantokeittio 600x800 Soteuudistus on siirtynyt tulevaisuute...

FCG on mukana Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
nk-text" href="http://www.soteluokitustuotteet.fi">www.soteluokitustuotteet.fi...

Terveydenhuollon Atk-päivät 24.–25.5. Lahdessa(Uutinen)
aan yhdessä Päijät-Hämeen SOTEY:n, Eksoten ja Lahden kaupungin kanssa ja se löytyy osoitteesta www.atkpaivat.fi.Atk-päivillä on jo yli...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG yhdyskuntasuunnittelun tukena(Uutinen)
fcg.fi/fin/ajankohtaista/sote_maakuntauudistus/">http://www.fcg.fi/fin/ajankohtaista/sote_maakuntauudistus/...

Atk-päivät alkoivat Finlandia-talolla(Uutinen)
vat kansalliset sähköiset sote-palvelut ja digitaalinen tuki asiakkaalle ja ammattilaiselle.Päivien aluksi Kuntaliiton varatoimitusjoh...

Kuntamarkkinat kutsuvat – tiivis kattaus ajankohtaista asiaa (Uutinen)
fcg.fi/fin/ste_tiedotteet/sote_tietosikut_kuntamarkkinoilla_2017" class="aloha-link-text">» Sote-tietoiskut...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
hjoissuomalaisen Monetran sote-ammattilaisten sijaispörssistä. Oulun kaupunki etsii pörssistä päivittäin kymmeniä ellei satoja si...

Kompassi-menetelmä: Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut (Uutinen)
="_blank">Tutustu Kompassiin sotetie...

FCG Talent Oy:n Kuntomaster-liiketoiminta siirtyy Mediconsult Oy:lle(Uutinen)
lla vahvistamme asemaamme sote-ohjelmistoratkaisujen toimittajana jatkuvasti kehittyvällä kuntoutustoimialalla, toteaa Mediconsult Oy:n toimit...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
le="">-Selvitysten mukaan sotehenkilöstö on yksi eniten sisäilmaongelmien takia oireilevista henkilöstöryhmistä Suomessa, joten sote-rakennuks...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
tietoja: www.so...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
ienistä organisaatioista, sotesta, kunnallishallinnosta, yksityisestä yrityksestä, yhdistyksestä ja valtakunnallisesta ohjelmasta.&n...

Kunta-alan rekrytointi vuonna 2019(Uutinen)
kkailmoitukset olivat Siunsoten työkokeiluhakemus, 2M-IT:n avoin harjoittelijahakemus ja HSL:n palveluneuvojailmoitus. Loppuvuodesta 2019 Kunt...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
Hyvinvointi- ja sotetiimin webinaarisarja jatkuu Mielenterveysasiakas tarvitsee usein monia palveluita. Jotta hänelle osataan kohd...

Onko meillä isoäidin mielikuva omasta kunnastamme? (Blogi)
S. Älä missaa myöskään SOTE-valituskuoron ensiesiintymistä... Anniina Kontinenprojektipäällikkö FCG Yrityskoulutuksen ...

Suomalaista itsehallintoa automatkan verran(Blogi)
an lisäksi suora vaikuttaminen on lisääntynyt. Kunta ja palvelutuotanto eriytyvät, ja demokratian lisäksi suora vaikuttaminen lisääntyy. ...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
la.)...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
alta toimialajohtajaHyvinvointi ja sote...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
http://www.sotetieto.fi/fi/ajankohtaista/blogit/hikista-tiedonkasittelya-tuskaa-valtaa-vai-molempia">kirjoituksessaan juuri näitä kysymyks...

Muistikatkoksia(Blogi)
säni RAVA®-mittariin liittyvää kirjallisu...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
sta huonosti.  Ammatissa, ohjattavana, ohjaajana, kansalaisena ja ihmisenä, olemme kaikki yksilöitä, tarinoita joita ihmetellä ja kuull...

Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana - miten palvelutarvetta voidaan arvioida yhdessä?(Blogi)
arviointiin.  ARVOA-työkalun sovellukseen kerätään strukturoitua tietoa eri vastaajilta: lapselta, vanhemmilta, mahdollisilta sijaisvan...

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea (Uutinen)
Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo muutoksia kuntien toimitilojen hallintaan. Kuntien perusterve...

FCG Prodacapo Group osti pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Englannista(Uutinen)
FCG Prodacapo Group vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon suorituskyvyn johtamisen järjestelmätoimittajana. He...

FCG Yrityskoulutus(Sivu)
kennusterveys Yksityisten sote-yritysten menestymisen edellytykset Tarjoamme ratkaisun avaimia julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteis...

FinDRG-tuoteperhe(Sivu)
kijä Valta, Maija Capture Sotetieto.fi -sivustolta löydät lisätietoa FinDRG-tuoteperheestä....

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
t hyvin työ-, oppimis- ja sote- sekä kaupunkiympäristöjen kehittämiseen. Yhteiskehittäminen on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen ...

Henkilöstöjohtaminen(Sivu)
nkilöstö ja lähiesimiehet sote- ja maakuntauudistuksen käytännön toteuttajina." Lue lisää....

Henkilöstö ja esimiehet uudistuksen toteuttajina(Sivu)
a keskeisenä tehtävänään. Sote-maakuntauudistuksessa merkittävä osa (n. 220 000) kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöä siirtyy liikkeenluovutuk...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
antuntijoiden sekä muiden sote-alan asiantuntijoiden (ministeriöiden ja järjestöjen) kanssa. Koulutustapahtumien muoto ja sisältö määräytyy ku...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ja Misa Leiber, FCG Elbit Sote- ja maakuntauudistus muokkaavat voimakkaasti kuntasektorin organisaatioita. Muutokset heijastuvat myös henkilös...

FCG:n kiinteistöveroselvitys 0417(Sivu)
usta. Lisäksi lähivuosien SOTE-ratkaisut tulevat osaltaan kasvattamaan kiinteistöveron osuutta kuntien verotulojen lähteenä merkittävästi. kar...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tannukset.  14.00 - 14.45 Sote-mittaritiedon hyödyntäminen -paneeli  Panelistit: neuvotteleva virkamies Hannu Hämäläinen, Sosiaali- ja terveys...

Paul Paukku FCG-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi(Uutinen)
kokemus, tausta ja johtamisote antavat erinomaiset edellytykset jatkaa FCG-konsernin liiketoiminnan kehittämistä, toteaa FCG:n hallituksen puh...

Terveydenhuollon ATK-päivät keräsi ennätysyleisön(Uutinen)
strategia 2020 sekä teema Sote-tieto hyötykäyttöön. Lisää osoitteessa www.kunnat...

RAFO viettää 30. juhlavuotta(Uutinen)
sektorin muutoksia, kuten sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kuntajohtamiseen. FCG Koulutus on perinteiseen tapaan tapaht...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
br> Alue-sote-EPR (Episodipotilasryhmitys) kuvaa yksittäisen potilaan saman sairauden hoitoa ja hoidon kustannuksia...

FCG:n asiakaslehti on ilmestynyt(Uutinen)
ään valmistelussa olevaan sote-uudistukseen FCG-konsernin palveluvalmiuden ja tuotannon näkökulmasta. Ajankohtaista asiaa myös Sodankylän bioe...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
stä tietoa tarkemmin: www.soteluokitustuotteet.fi...

Marita Lehikoinen FCG Kuntarekryn vt. toimitusjohtajaksi(Uutinen)
uodet, sillä maakunta- ja sote-uudistus vaikuttavat jatkossa myös Kuntarekryn palveluihin”, FCG-konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmai...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
fcg.fi/fin/ajankohtaista/sote_maakuntauudistus/aluesuunnittelu_kiinteistot_toimitilat_ja_palveluverkko/">Lisätietoja FCG:n aluesuunnittelun p...

Kuntien tukipalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle - katso, mitä on huomioitava(Uutinen)
fcg.fi/fin/ajankohtaista/sote_maakuntauudistus/tukipalvelut/">Tutustu FCG Konsultoinnin tukipalveluosaamiseen...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
nen on olennainen kysymys sote- ja maakuntauudistuksen muuttaessa toimintaympäristöä.”Osallistavat menetelmät käytössä&nb...

Tiesitkö että: FCG toimi viime vuonna 77 maassa(Uutinen)
>Vahva sote-alan toimija PohjoismaissaPohjoismaisesta liiketoiminnasta osa muodostuu sosiaali- ja terveydenhuo...

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin(Uutinen)
nemuutokset, maakunta- ja soteuudistus sekä toimintaympäristöstä kumpuavat uudistamistarpeet edellyttävät hyvää muutoksen johtamista. Laadukas...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
l -sertifikaatti oli sekä sote-tutkimustyötä tekevälle Karttuselle että Infra-palvelualueella Katu ja verkostot -tiimissä työskentelevälle Bos...

FCG Consulting People 1/2018: Tuhti paketti ajankohtaisia aiheita asiakaslehdessämme(Uutinen)
vasta suunnitellaan: aito soteuudistus.Hämeenlinna...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
@fcg.fiHyvinvointi ja sote -toimialajohtaja Maija Valta, maija.valta@fcg.fi...

eOdotus-mittari kertoo hoidon saatavuudesta (Uutinen)
inäkyvyyden edistämisestä sotesektorilla. Lämmin kiitos heille, että olemme saaneet olla mukana luomassa uutta, FCG Flowmedikin kehitys -ja vi...

FCG Flowmedik Oy:n hartiat levenevät(Uutinen)
18 omistukseensa hankkima sote-digiyhtiö FCG Flowmedik Oy panostaa merkittävästi liiketoimintansa kasvattamiseen johtavana sosiaali- ja tervey...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
llä 20 prosentin luokkaa. Sote-uudistuksen myötä sen osuus todennäköisesti kasvaa entisestään. Tiedämme varsin hyvin, että rekistereissä on...

Ravinto- ja puhtauspalvelut verkostohanke käynnistymässä(Uutinen)
minen jatkuu maakunta- ja sote-uudistuksen takia tai siitä huolimatta. Tukipalvelujen tilaajilla on suuria haasteita väestön ikä...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
ultoinnin Hyvinvointi- ja sotetiimissä...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
2019 ja tästä pääset ilmoittautum...

Pakon käytön seminaari - nyt ensimmäistä kertaa FCG:n koulutustarjonnassa(Uutinen)
>- Seminaarissa ylitetään sote-rajat ainutlaatuisesti. Problematiikka on monilla toimialoilla sama: miten turvataan hyvä hoito ja itsemääräämi...

FCG Flowmedikin toiminnanohjausmittarit esittelyssä Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
ttausta, puhuttiin sitten sote- ja maakuntasektorista tai vaikkapa työyhteisöviestinnästä. On tärkeää tietää elisen tilanne ja missä ollaan ny...

Hyvinvointikeskus Sopukka Sodankylässä on edelläkävijä – eRatkaisut käyttöön(Uutinen)
myös todellisen käytännön soteintegraation linkittämällä sosiaalipalvelut ja terveydenhuollon palvelut kiinteästi toisiinsa. - On...

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy(Uutinen)
">FCG sote- ja hyvinvointitiimi tarttuu nyt lastensuojelun haasteisiin ja perustaa verkostohankkeen ratkomaan ongelmia. Ve...

Kansallinen korjausrakentamisen ohjelma tarpeen(Blogi)
purkamiselle ja mitä tehdä riskirakenteiden kanssa. Milloin rakenteita pitää korjata perusteellisesti, milloin tiivistää tai kapseloida ja mi...

Yksi tulokulma: kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Blogi)
uus todennäköisesti kasvaa entisestään. ...

Kuntien talouspäälliköiden puntit eivät tutise(Blogi)
aliviivoilla – ellei sitä sitten viime vaiheessa puhalleta varaslähdöksi. Kuntalain uusien säännösten myötä syntyy paineita tiivistää kuntakon...

Mikä sitä Millaa vaivaa?(Blogi)
...

Oppiva esimies – uudistuva organisaatio(Blogi)
ukkaat koulutuspalvelut tarjoavat paljon mahdollisuuksia oppimiseen ja uudistumiseen.   ...

Asiantuntemuksella vältetään kuntayhtiöiden karikot(Blogi)
ulkisomisteisten yhtiöiden hallitustehtäviin...

Onko jo aika yhtiöittää, onko se aika koskaan, jos se on, miten sen teet?(Blogi)
meistä on asiasta joku mielipide. Ajatellaanpa vaikkapa yhtä hallituksen kärkihankkeista: Palvelut asiakkuuslähtöiseksi. Mitä tämä tar...

Hollannissa ideoita etsimässä(Blogi)
oulutuksen sote-toimialalla koulutuspäällikön työt kuukausi sitten. Perehdytys on ollut vauhdikasta, ja työtehtävät ovat vieneet myös Amsterda...

Tietosuojakysymyksissä luottamuksen voi menettää vain kerran(Blogi)
an uusia tietojärjestelmiä hankitaan tai hankintaa pohditaan. Näissä hankkeissa joutuu tasapainoilemaan nykyisen ja tulevan lainsäädännön väli...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
="http://www.fcg.fi/pyll" target="_blank">PYLL-indeksi) mittaa ennenaikaisesti menetettyä elämää (vuosia/100.000 as.). Ihmisen elämähän on...

Olemmeko jäämässä seinien vangeiksi?(Blogi)
oimitilat ja niiden omistaminen eivät ole kunnan ydintehtäviä vaan palvelutuotannon tuki. Siksi palvelutuotanto määrittelee tarvittavan tilamä...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
maakuntauudistuksia jännityksensekaisin tuntein: siksi on hyvä pitää suu säkkiä myöten kun tasapainotetaan taloutta. Tämä on vastuullis...

Hengissä säilyminen vai kehittyvä uusi kunta?(Blogi)
lyttävät yhteistä pohdintaa sekä siihen pohjautuvaa toimintasuunnitelmaa. Samalla kun kuntalaisten tarpeet muuttuvat, pitäisi myös kunnan muut...

Mökkeilystä virtaa kuntiin(Blogi)
jen säilyminen ja kehittyminen kunnassa. Myös etätyötä tekeville mökkipaikkakunnalle muutto on yhä houkuttelevampi vaihtoehto, kun verkkoyhtey...

Ammatillisen koulutuksen reformi – mikä muuttuu?(Blogi)
atillisen koulutuksen toteutukseen. Työelämällä saattaa olla intressejä tuottaa sen omat tarpeet täyttävä koulutus, laitehankintojen...

Hikistä tiedonkäsittelyä - tuskaa, valtaa vai molempia?(Blogi)
...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
lla hyvä ja oikeudenmukainen johtaja, kun kokee olevansa äärirajoilla? Yksi ajatus on yhdessä tekeminen. Voisiko kerätä ympärilleen joukon, jo...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
...

Miksi on niin vaikea lähteä hyvästä työpaikasta?(Blogi)
...

Johtaako mutu teillä?(Blogi)
...

ITE – vihdoin valmis sovellus?(Blogi)
...

Sisäiset yrittäjät isomman laivan luotseina(Blogi)
...

FCG on sotelaitoshuollon laadunseurannan kehityksen kärjessä(Uutinen)
Kantavana voimana kehittämisessä on alan ammattilaisten oma näkemys siitä, mitä digin pitäisi olla palvellakseen arjen työtä...

Soten uudistaminen ja yhteiselon tuki(Blogi)
Joskus on hyvä aloittaa alusta. Tässä tapauksessa se tarkoittaa perimmäistä kysymystä: mihin sosiaali- ja terveydenhuoltoa tarvitaan? ...

Avuntarpeen määrittäminen haastaa meidät kaikki – myös sote-osaajat(Blogi)
Lapselle avun pyytäminen on luonnollista ja itsestäänselvyys. Lapsi myös olettaa, että pyyntöön reagoidaan viiveettä ja pyyteettömästi. Use...