Hakutulokset

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
Strategiatyö on valtuustokauden vaihduttua ajankohtaista nyt monissa kunnissa. Myös uusi kuntalaki edellyttää kunnilta strategiaa. ”Meillä...

Johtamisen, työyhteisöjen ja viestinnän arviointi(Sivu)
n arviointi Strategian ja strategiatyöskentelyn arviointi Esimiestoiminta, mm. 360°-arviointi Työilmapiirikyselyt, Henty Osaamiskartoitukset K...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
aan hyödyntää esimerkiksi strategiatyössä.  Palvelukustannusten vertailu, Odotekustannus-malli Palvelurakenneanalyysi, mm. vanhuspalvelut, vam...

Sähköinen hyvinvointikertomus(Sivu)
ntikertomus toimii kunnan strategiatyön sekä toiminnan ja talouden suunnittelun perustana. SHVK Sähköinen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinv...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
uottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat...

Sähköinen hyvinvointikertomus (Sivu)
uottaa vertailevaa tietoa strategiatyöhön sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja arviointiin. SHVK:ta voivat...