Hakutulokset

Sähköinen talousarvio eSTA(Sivu)
Sähköinen talousarvio eSTA Yhteyshenkilö Sähköinen talousarvio eSTA uudistaa perinteisen talousarvion käyttökelpoisempaan sähköiseen muotoon. ...

Talouden palvelut(Sivu)
rit päättäjille Sähköinen talousarvio eSTA Lisäksi tarjoamme talouden ja tuloksellisuuden palvelujamme osana muita toimeksiantojamme. Fcg Cons...

Strategiat(Sivu)
köinen strategialähtöinen talousarvio (eSTA) Lue näkemyksiä strategioihin Konsultointi nyt -blogistamme! Strategiat Elamaan 2017 Työntekijä Ko...

Talouden ohjaus, rahoitus ja laskentatoimi(Sivu)
irjanpidossa. Luotettavan talousarvion laatiminen edellyttää kunnan, kuntayhtymän ja kuntakonsernin verotulojen sekä valtionosuuksien tarkkaa ...

FCG yhteistyöhön QlikTechin kanssa(Uutinen)
sikkö- tai tuotekohtaisen talousarvion laadintaan ja seurantaan sekä historiatietoon perustuvaan raportointiin. FCG käyttää työkalua myös omas...

Tietojohtaminen: tehdäänkö kunnassa oikeita asioita? Entä tehdäänkö asiat oikein?(Uutinen)
alkanevat jo vuoden 2010 talousarvion raportoinnista Valtiokonttoriin ylläpitämään palveluun. Samalla siirrytään palveluluokituksen mukaiseen...

ITE-laadunhallintamenetelmän pilottihanke on käynnistynyt(Uutinen)
ava tilanne. Viime vuoden talousarvioon kirjasimme tavoitteeksi löytää hallinnon työlle sopivan itsearviointimenetelmän. Se osoittautui hankal...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
ategioissa, ohjelmissa ja talousarviotavoitteissa. Kunnat siis määrittelivät innovaatiotoiminnan kuuluvan peruskunnan asialistalle. Tytäryhtei...

Sitä saa, mitä mittaa – myös budjetoinnissa(Blogi)
iden talousarvioissa ja taloussuunnitelmissa taloudelliset tavoitteet esitetään hyvinkin tarkkaan. Niiden vastapainoksi toiminnallisia tai toi...

Elinvoiman edistymisen mittaaminen kunnissa(Blogi)
ettisivuille tänä syksynä avattu kuntien elinvoimaindikaattor...