Hakutulokset

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
lupahakemukset ja velvoitetarkkailuohjelmat  Jätevedenpuhdistamoiden kokonaisvaltaiset riskienhallintasuunnitelmat (Sanitation Safety Plan, SS...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
us, pohjavesiselvitys ja -tarkkailu, lepakkopotentiaalin arviointi, hiukkasmittaukset, maisemaselvitys). Ottamistoiminnan suunnittelu ja lupap...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
ristöselvitykset Ympäristötarkkailuohjelmat, tarkkailun toteuttaminen ja raportointi Melu- ja tärinämittaukset ja mallit Hiukkaspäästöt ja –le...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
-päätelmät muuttavat myös tarkkailun suorittamista, sillä jatkossa tarkkailutulokset ilmoitetaan aiemmista käytännöistä poiketen vuorokausikes...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
ksi Simon ja Iin alueella tarkkailua oli 324 maastotyöpäivää.  Laajalla tutkimusalueella oli samanaikaisesti miehitettynä 1–3 tarkkailupa...

Ympäristö ja energia(Sivu)
pohjavesien tutkimukseen, tarkkailuun ja mallintamiseen liittyvät palvelut Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät palvelut, kuten pilaantuneisuus...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
ttaukset sekä mallinnukse tarkkailuvelvoitteiden palvelut Energiatehokkuus energia- ja ympäristötehokkuuden arvioinnit ja elinkaarimalli energ...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
allisuuskoordinointi Jälkitarkkailut Teollisuuden perustilaselvitykset Kemikaali- ja rekisteröinti-ilmoitukset Ympäristörakentamisen laadun...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
set Pohjaveden suojelu ja tarkkailu Rakennushankkeisiin liittyvä pohjaveden hallinta Jätteenkäsittelypaikkojen pohjavesiselvitykset Pohjavesim...

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
nus- ja mittausmenetelmiä Tarkkailuohjelmat ja lupahakemukset Ympäristötoimialan osaamisalueita ovat Maankäyttö ja maisema Kasvillisuus, eläim...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
ttaukset sekä mallinnukse tarkkailuvelvoitteiden palvelut Energiatehokkuus energia- ja ympäristötehokkuuden arvioinnit ja elinkaarimalli energ...

FCG:n laboratoriotoiminta siirtyy Novalabille(Uutinen)
FCG vastaa jatkossakin tarkkailuprojektien asiakassuhteistaan ja hoitaa esimerkiksi vesinäytteiden oton sekä kausiraportoinnin. - An...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
meluselvityksiä, ympäristötarkkailua, vesistö- ja pohjavesipalveluita sekä luontoselvityksiä.  Tutustu palveluumme:...