Hakutulokset

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen Yhteyshenkilö Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintatapa, jolla parannetaan suunnittelutiedon ...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

Tietomallintaminen(Sivu)
Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan Yhteyshenkilöt Tietomallintaminen (BIM, Building Information Modeling) on toimintata...

Palkittu diplomityö: Tietomallilla voidaan määrittää lattiapäällysteiden kosteudenläpäisevyyttä(Uutinen)
jarakenteilla. FCG:n uusi tietomalli laskee raja-arvot lattiapäällysteen kosteudenläpäisevyydelle ja auttaa oikeanlaisen lattiapäällysteen val...

Arkkitehtisuunnittelu(Sivu)
itehtisuunnittelu tehdään tietomallina ja työtapaamme kytkeytyy tarvittaessa moderni ja havainnollistava 3D-visualisointi. Ohjelmistoina käytä...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
karttapalvelut kaupunkien tietomallinnus Suunnittelussa käytetään esimerkiksi seuraavia paikkatietotyökaluja: FCGgis FCGgis - sovellus perustu...

Fotogrammetria(Sivu)
ointimalleja sisätiloista tietomallipohjaisen rakennussuunnittelun lähtöaineistoksi. Tämä soveltuu erinomaisesti korjausrakentamiskohteiden in...

Vesihuoltopäivät 2018 kokoaa alan asiantuntijat Saimaalle 23.–24.5.(Uutinen)
e tapahtumassa Blominmäen tietomallinnettua kalliopuhdistamoa sekä vedentuotannon reunaehdot ja optimointia. Valtakunnallinen Vesi...

Oulun 3D-hackathonissa kehitettiin uusia sovellusideoita MAPGETS-alustalle(Uutinen)
Oulussa järjestettiin 1.-3.4. hackathon-tapahtuma, jossa käytettiin alustana avointa 3D-alusta MAPGETSia. Tapahtumassa kehitettiin MAPGETSin p...

Kunta.tv:n haastattelu: FCG yhdyskuntasuunnittelun tukena(Uutinen)
Liiketoimintaryhmän johtaja Jari Marttinen ja projektijohtaja Heikki Rajasalo FCG Suunnittelu ja tekniikasta kertovat, miten digitalisaatio ja...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
ien yhteisesti hyväksymä. Tietomallipohjainen ja kokonaisvaltainen suunnittelumme tähtää kestävän kehityksen ratkaisuihin niin rakennus- kuin ...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
dyskuntien suunnittelu 3D-tietomallinnusten avulla digikaavoitus ja FCG Digikaava aluesuunnittelun kustannus- ja ilmastovaikutusten arviointi ...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
unnittelussa hyödynnetään tietomallintamista aina kun se on tarkoituksenmukaista. Työntekijä Santala, Pauli Työntekijä Solin, Lauri Työntekijä...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
testauksen virtuaalisessa tietomallissa Palvelumuotoilumenetelmämme sopivat hyvin työ-, oppimis- ja sote- sekä kaupunkiympäristöjen kehittämis...

FCG ohjelmistot(Sivu)
kuntakonsernin tarpeisiin Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan...

Sote-prosessit(Sivu)
testauksen virtuaalisessa tietomallissa. Prosessia johdetaan tehokkaasti käyttäjätiedolla, minkä avulla suunnittelutyötä voi konseptoida hyödy...

FCG OHJELMISTOT(Sivu)
kuntakonsernin tarpeisiin Tietomallintaminen: palvelut suunnittelutiedon hallintaan...

FCG mukana Kuntamarkkinoilla(Uutinen)
iseen 10.00 - 10.45 Tietomallinnus 11.00 - 11.45 Kuntastrategian uudistaminen ja vaikuttavuus 12.00 - 12.45 TIETOyhteiskunta...

FCG:n Jari Marttinen Kauppalehti Optiossa: kaupunkisuunnittelu on nyt virtuaalista(Uutinen)
ta. FCG ja erityisesti tietomallintamiseen liittyvä osaamisemme on esillä 25. toukokuuta ilmestyneen Kauppalehti Option Tulevaisuuden työpa...

Seminaarisarja Turussa: Aamiaista ja ajankohtaista asiaa sisäilmasta, elinvoimasta ja infrasuunnittelusta (Uutinen)
ttelu kaavoituksessa sekä tietomallintaiminen infran suunnittelussa. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
muun muassa suunnittelun tietomallinnuksessa ja työmaiden ohjauksessa. Digitalisaatio tuo kuitenkin mukanaan myös paljon laajoja kysymyksiä...