Hakutulokset

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
Toimintakykymittarit ja hoitoisuustieto Otathan yhteyttä! Hoitoisuuden arviointi: RAFAELA Potilasluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitu...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke on käynnistynyt Yhteyshenkilöt Kaupunkien konsernijohdon verkosto kokoaa tietoa konsernijohta...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
ämisessä ja arvioinnissa. Toimintakyky-, hoitoisuus- ja potilasluokitusjärjestelmien tuottama tieto on tässä kokonaisuudessa tärkeässä rooliss...

Kuntouttavan työotteen vaikuttavuuden arviointi FIM - toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla(Uutinen)
tilaan päivittäistä (ADL) toimintakykyä sekä avuntarvetta 18 toiminnassa, joista 13 on motorista ja viisi kognition toimintaa. Mitä alemmalla...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
> liittyvän lisäosan kehittämistyön ja olin mukana Hyvä Ikä -messuilla. Raportointi- ja analytiikkatiimissä puolestaan sain ihmetellä, miten k...

Verkostohankkeet(Sivu)
ehittämisverkosto (EV E ) Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO) Lastensuojelun verkostohanke Kunta hyvinv...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
apuväline asiakasperheen toimintakykyyn vaikuttavien riskitekijöiden ja voimavarojen arviointiin. Arvoa 800x400 ARVOA-menetelmä auttaa työnte...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
™ -mittari on ikäihmisten toimintakykymittari, jonka avulla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja mahdollista avun tarvetta. RAVATM -arviointi...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
tändillä keskuteltiin mm. toimintakyky- ja hoitoisuustiedon hyödyntämisestä sosiaalialan päätöksenteossa. Erityisasiantuntija Satu Kainulaisen...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
een lähempänä tavoitetta.  Kun tarjoamme parempia työvälineitä organisaatioiden käyttöön, etenemme kohti moniammatillista tiedon hyödyn...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus(Blogi)
nin-tukena">hoitoisuusluokitusjärjestelmän avulla rajalliset henkilöstöresurssit saadaan kohdistettua oikein. Välineet meillä jo on, nyt v...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
la muodostetaan vanhusten toimintakykyä ja hoidon tarvetta kuvaava indeksiluku. RAVA-indeksiä käytetään apuna, kun valitaan vanhukselle sopiva...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
osuoja-asetuksella ja FIM-toimintakykymittarilla? Vastaus kysymykseen on ytimekäs: FCG Akatemia. Näiden asioiden parissa työskente...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
ertoo FCG:n ylläpitämistä toimintakykymittareista ja luokitustuotteista. FIM®-, TUVA®-, RAVA®-mittarit hahmottavat asiakkaan tilanteen ja avun...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
telmän sovellus uudistuu. Toimintakyky- ja hoitoisuustieto tallennetaan jatkossa yhteiseen AIRA-tietopalveluratkaisuun.• Potilasluokittelu...

Kuntamarkkinat kutsuvat!(Uutinen)
i style="">Hoitoisuus- ja toimintakykytieto hyötykäyttöön yhdessä ja erikseenklo 11.45–12.30, tila A 2.4, 2. krsKuntapal...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
tiedon hyödyntämisestä ja toimintakykymittareista. Osastomme osoite on 3m41+3n40 ja esittelyssä mm:...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
ptimaalia energiatasoa ja toimintakykyä!Tapahtuma on suunnattu ruokapalvelun johdolle, asiantuntijoille ja esimiehille sekä sote- ja s...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
okset. Olisipa meillä samanmoinen grafiikka käytettävissä oman elämän eri osa-alueiden, kuten työn, harrastusten, opintojen, lasten hoi...

Ei mutua mielenterveystyöhön(Blogi)
...

Muistikatkoksia(Blogi)
r-arvioi-ikaantyneen-toimintakykya-ja-avuntarvetta">RAVA®-mittariin liittyvää kirjallisuuskatsausta luin artikkelia dementiasta. Oli myöhä...