Hakutulokset

Toimintakyky ja hoitoisuus(Sivu)
Toimintakykymittarit ja hoitoisuustieto Otathan yhteyttä! Hoitoisuuden arviointi: RAFAELA Potilasluokittelujärjestelmät: NordDRG, pDRG Luokitu...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke on käynnistynyt Yhteyshenkilöt Kaupunkien konsernijohdon verkosto kokoaa tietoa konsernijohta...

Palveluesittelyt FCG:n ständillä(Sivu)
ämisessä ja arvioinnissa. Toimintakyky-, hoitoisuus- ja potilasluokitusjärjestelmien tuottama tieto on tässä kokonaisuudessa tärkeässä rooliss...

Kuntouttavan työotteen vaikuttavuuden arviointi FIM - toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarilla(Uutinen)
tilaan päivittäistä (ADL) toimintakykyä sekä avuntarvetta 18 toiminnassa, joista 13 on motorista ja viisi kognition toimintaa. Mitä alemmalla...

Korkeakouluharjoittelijana asiantuntijayrityksessä: uhkarohkeaa vai rohkeasti uteliasta?(Blogi)
> liittyvän lisäosan kehittämistyön ja olin mukana Hyvä Ikä -messuilla. Raportointi- ja analytiikkatiimissä puolestaan sain ihmetellä, miten k...

Verkostohankkeet(Sivu)
ehittämisverkosto (EV E ) Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO) Lastensuojelun verkostohanke Kunta hyvinv...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
apuväline asiakasperheen toimintakykyyn vaikuttavien riskitekijöiden ja voimavarojen arviointiin. Arvoa 800x400 ARVOA-menetelmä auttaa työnte...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
™ -mittari on ikäihmisten toimintakykymittari, jonka avulla arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja mahdollista avun tarvetta. RAVATM -arviointi...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
tändillä keskuteltiin mm. toimintakyky- ja hoitoisuustiedon hyödyntämisestä sosiaalialan päätöksenteossa. Erityisasiantuntija Satu Kainulaisen...

Miten saisimme paremmin näkyviin moniammatillisen työn sote-organisaatioissa?(Blogi)
een lähempänä tavoitetta.  Kun tarjoamme parempia työvälineitä organisaatioiden käyttöön, etenemme kohti moniammatillista tiedon hyödyn...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
ikomuksista todellisiin tekoihin. Lotta Sokkaerityisasiantuntija, hyvinvointi ja soteFCG Konsultointi Oy  ...

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen(Uutinen)
la muodostetaan vanhusten toimintakykyä ja hoidon tarvetta kuvaava indeksiluku. RAVA-indeksiä käytetään apuna, kun valitaan vanhukselle sopiva...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
osuoja-asetuksella ja FIM-toimintakykymittarilla? Vastaus kysymykseen on ytimekäs: FCG Akatemia. Näiden asioiden parissa työskente...

Sotetieto.fi-sivusto on avattu(Uutinen)
ertoo FCG:n ylläpitämistä toimintakykymittareista ja luokitustuotteista. FIM®-, TUVA®-, RAVA®-mittarit hahmottavat asiakkaan tilanteen ja avun...

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 22.–23.5. Jyväskylässä(Uutinen)
telmän sovellus uudistuu. Toimintakyky- ja hoitoisuustieto tallennetaan jatkossa yhteiseen AIRA-tietopalveluratkaisuun.• Potilasluokittelu...

Kuntamarkkinat kutsuvat!(Uutinen)
i style="">Hoitoisuus- ja toimintakykytieto hyötykäyttöön yhdessä ja erikseenklo 11.45–12.30, tila A 2.4, 2. krsKuntapal...

FCG:n tuotteet ja palvelut laajasti esillä Sairaanhoitajapäivillä(Uutinen)
tiedon hyödyntämisestä ja toimintakykymittareista. Osastomme osoite on 3m41+3n40 ja esittelyssä mm:...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
ptimaalia energiatasoa ja toimintakykyä!Tapahtuma on suunnattu ruokapalvelun johdolle, asiantuntijoille ja esimiehille sekä sote- ja s...

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari(Uutinen)
;12.3. Hoitoisuus- ja toimintakykytieto täydentävät toisiaan 26.3. Kustannuslaskenta ja vaikuttavuuden mittaaminen - esimerkkinä...

Taustapeiliin katselua juhlatunnelmissa(Blogi)
...

Myös FIM®-mittarin kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa(Blogi)
okset. Olisipa meillä samanmoinen grafiikka käytettävissä oman elämän eri osa-alueiden, kuten työn, harrastusten, opintojen, lasten hoi...

Ei mutua mielenterveystyöhön(Blogi)
...

Muistikatkoksia(Blogi)
r-arvioi-ikaantyneen-toimintakykya-ja-avuntarvetta">RAVA®-mittariin liittyvää kirjallisuuskatsausta luin artikkelia dementiasta. Oli myöhä...

Sisäiset yrittäjät isomman laivan luotseina(Blogi)
ä. Miten tämä liittyy sisäiseen yrittäjyyteen? Selitän sen ristiriidan kautta: Tuntui että olin yksin, mutta ryhmässä. Mutta olinko yks...