Hakutulokset

Tutkimuspalvelut ja kyselyt(Sivu)
Tutkimuspalvelut ja kyselyt Yhteyshenkilö Tutkimusten avulla tuotetaan tietoa johtamisen tueksi. Lähtökohtana on asiakkaan tiedontarve sekä tu...

Työajanhallinnan tutkimus(Sivu)
Työajanhallinnan tutkimus Lisätietoa työajanhallinnan tutkimuksesta Työajanhallinnan tutkimus on avuksi työajan kohdentamisessa ja resursoinni...

Verkostohankkeet(Sivu)
ategiset verkostohankkeet Tutkimus- ja verkostohankkeet Alue- ja kiinteistökehittäminen FCG Konsultointi on saavuttanut vankan aseman kuntien ...

FCG Konsultointi tutki vapaa-ajan asumisen kehittymistä(Uutinen)
FCG Konsultoinnin tutkimuspalvelut on tehnyt selvityksen vapaa-ajan asumisen kehittymisestä. Selvityksen toimeksiantajana oli maa- ja metsä...

Asukasmielipidekyselyt(Sivu)
upunki- ja kuntapalvelut -tutkimus (KAPA) Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus Räätälöidyt kyselyt 2016 Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksen ...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
isäilma­riskien arviointi Tutkimussuunnitelman laatiminen Kosteus- ja sisäilmatekninen kunto­tutkimus Altistumisolosuhteiden arviointi Korjaus...

Johdon konsultointi(Sivu)
amallien konsultoinnin ja tutkimuspalveluiden muodossa. Tunnemme julkisen hallinnon ja erityisesti kuntien toimintaympäristön ja toimintalogii...

Asiakastyytyväisyystutkimukset(Sivu)
en mittaamisen välineitä. Tutkimuslomakkeet on suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa. Raportointi sisältää myös vertailutietoa muista organis...

FCG kakkosena koulutusorganisaatioitten imagotutkimuksessa(Uutinen)
yrityskuvaselvityksessä. Tutkimus tehtiin nyt kuudetta kertaa. FCG on myös aiemmin sijoittunut tutkimuksessa koulutusorganisaatioiden parhaim...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
ä alkaen. Touko-elokuussa tutkimushaastatteluun vastasi 38 asiakasta. Lokakuuhun mennessä mitattavana on ollut 50 projektia. – Tu...

Kuinka johtaa elinvoimaa -tapaustutkimus on julkaistu(Uutinen)
a? Viiden kaupungin tapaustutkimus elinvoiman määrittelystä, organisoinnista ja johtamisesta julkaistiin tällä viikolla. Mukana tutkimuks...

Tuumastukki-palkinto FCG:n Tommi Riipalle Oulussa(Uutinen)
amisen koulutuksissa että tutkimustyössä ja jakavat näin korjausrakentamisen hyviä käytänteitä ja kokemuksia eteenpäin. He osallistuvat myös O...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
yös näiden teknologioiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa.Puhdas makea vesi on ihmistoiminnan kannalta eräs keskeisimmistä...

FCG Efeko selvitti käsityksiä 19 kaupungin ja kunnan palveluista(Uutinen)
nteessä.FCG Efekon tutkimuspäällikön Heikki Miettisen mukaan kuntalaisten palvelutyytyväisyydellä ja kunnan taloudellisella tila...

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä(Uutinen)
yliopisto tarjoaa uusinta tutkimustietoa, menetelmäosaamista ja opiskelijaresursseja, toteaa tyytyväisenä Siun soten kehittämisjohtaja Anu Nie...

Elinkeinoelämä ja Tampereen yliopisto panostavat infrarakentamisen digitaalisuuteen (Uutinen)
/p>Tampereella vahvaa tutkimusosaamistaTampereen yliopistolla on entuudestaan vahvaa osaamista paitsi infrarakentamisessa...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
maisemasuunnittelua sekä tutkimusta ja kehitystä. Kortteli Monipuolisella FCG Arkkitehdit –tiimillä on vahva osaaminen rakennussuunnittelun, ...

ICT-tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
li- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hennamari M...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
li- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hennamari M...

Sote-tietosikut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
li- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hennamari M...

Taloustietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
li- ja terveysministeriö, tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hennamari M...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
niikalta selvityksen matkatutkimusten pelillistämiskonsepteista. Matkatutkimuksen tärkein tavoite on saada tietoa siitä, ketkä liikkuvat j...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
työpäivää.  Laajalla tutkimusalueella oli samanaikaisesti miehitettynä 1–3 tarkkailupaikkaa. Tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja myös et...

Mökkeilystä virtaa kuntiin(Blogi)
>...

Vesihuolto ja FCGsmart(Sivu)
siosaaminen, tieteellinen tutkimustoiminta, pitkä sovelluskehityskokemus sekä uusin osaaminen ohjelmistotekniikassa. FCGsmart-tuoteperheeseen ...

FCGsmart(Sivu)
siosaaminen, tieteellinen tutkimustoiminta, pitkä sovelluskehityskokemus sekä uusin osaaminen ohjelmistotekniikassa. FCGsmart-tuoteperheeseen ...

Julkisivusaneeraus(Sivu)
enpiteet. Kuntoarvio tai -tutkimus vastaa alla oleviin kysymyksiin Selvitäänkö paikkakorjauksella tai pinnoituksella vai tarvitaanko isompia t...

Taloyhtiöt(Sivu)
G:ltä kaikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankkeiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhden yhteyshenkilön kautta. Hank...

HR- ja työllisyys -tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi M...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi M...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
tä tiedämme muuttajista – tutkimus- ja tietopalvelut avuksi Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen ja tutkija Jarno Parviainen, FCG Konsultointi M...

FCG Kuntamarkkinoilla 2009, seminaariaineistot(Uutinen)
riaatteet, Professori, tutkimusjohtaja Ilkka Vohlonen ja projektikoordinaattori Lassi Liljanto [Dokumentti SOTE...

Kuntien asukasviestintäkysely: Tietoa toivotaan edelleen myös paperimuodossa(Uutinen)
nbsp;522 5953Tuore tutkimusraportti löytyy FCG:n tutkimuspalvelujen sivuilta...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
a on olemassa hyvin vähän tutkimustietoa. Myöskään muualla Euroopassa ei ole juurikaan tutkittu muuttolintujen käyttäytymistä metsäisille alue...

TÖISSÄ FCG:llä: FCG Akatemia kouluttaa projektijohtamisen huippuosaajia(Uutinen)
n laajoista projekteista, tutkimusprojekteihin ja tyypillisiin konsulttiprojekteihin. – Koulutuksesta ja muiden kokemuksien kuunt...

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu(Uutinen)
– kolmen kaupungin tapaustutkimus julkaistiin Kuntamarkkinoilla. Selvityksen tarkoituksena on jäsentää ja tehdä näkyväksi kuntien innovaatiot...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
suvasti, että "jokainen työpaikka haluaa ja tarvitsee epävarmuuteen aktiivisesti sopeutuvia työntekijöitä ja johtajia, jotka säilyvät myös muu...

Etsimme rakennusterveyden ammattilaisia – liity joukkoomme(Uutinen)
Rakennusterveyden ammattilainen, meillä on nyt työpaikkoja juuri sinulle kautta Suomen. Etsimme parhaillamme useita kuntotutkijoi...

Sisälimariskien arvioiminen on panostusta terveeseen tulevaisuuteen (Uutinen)
Suomessa on paljon sosiaali- ja terveystoimen rakennuksia, jotka ovat peruskorjausiässä. Vakavat sisäilmaongelmat paljastavat, että osa näist...

Ratkaisuja kunnan rakennuksien kunnostukseen(Uutinen)
Uutiset koulujen ja päiväkotien rakennusvirheistä, sisäilmaongelmista ja romahtaneista sisäkatoista ovat liian yleinen näky mediassa. Kunnat h...

Yhdyskuntien suunnittelu(Sivu)
itykset sekä vesihuolto, -tutkimus ja vesirakennustekniikka. Tarjoamme paikallista osaamista yhdistettynä kulloinkin tarvittavaan erityisasian...

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
tossopimuksen työstäminen Tutkimuspalveluissa ennakointi- ja toimintaympäristön analyysituotteita laajennettiin tukemaan mm. ajankohtaisia kun...

Hyvinvointi- ja sotepalvelut(Sivu)
tivälineitä ( QlikView ), tutkimusosaamista sekä kansallisia että kansainvälisiä verkostojamme. ICT-palvelumme tarjoavat konsultointipalveluja...

Tietoa meistä(Sivu)
, valmennuspalveluiden ja tutkimuspalveluiden osaamiselle. Tuotamme tietoa johtamisen tueksi. FCG Talent Oy,  y-tunnus 2340668-7, toimitusjoht...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
maankäytön suunnitelmista tutkimus- ja kehityshankkeisiin. A30 Tammisaati Rantajulkisivu Poikkitieteellinen ja luova suunnitteluryhmämme toimi...

Vesihuolto(Sivu)
unnittelu-, asiantuntija- tutkimus- ja rakennuttamispalveluiden osalta.  Voimme vastata asiakkaan hankkeen koko elinkaaren suunnittelu- ja tot...

LVIA-suunnittelu(Sivu)
Ilmatieteenlaitos ja Merentutkimuslaitos...

Ennakoiva hanketoiminta(Sivu)
tajapalvelut sekä markkinatutkimuspalvelut Proaktiivisessa hanketoiminnassa tarjoamme asiakkaillemme: • Markkinapotentiaalin sekä niihin liitt...

ART-ennakointimalli(Sivu)
odesta 2005 alkaen. FCG:n tutkimuspalveluiden asiakkaita ovat mm. kaikki Suomen suurimmat kaupungit sekä useat valtionhallinnon organisaatiot ...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
ittainen klooraus Valvontatutkimusohjelmien laadinta  Talousveden riskinarviointi ja riskienhallintatoimenpiteiden määrittely (WSP, Water Safe...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
maankäytön suunnitelmista tutkimus- ja kehityshankkeisiin. A30 Tammisaati Rantajulkisivu Poikkitieteellinen ja luova suunnitteluryhmämme toimi...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
yvien selvitysten ja kuntotutkimusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja valvonta Hankesuunnittelun ohjaaminen rakennusterveysnäkökulma huomioid...

USO Uuden sukupolven organisaatiot(Sivu)
tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija. Verkosto on tarjonnut jo kohta kahdeksan vuoden ...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
in seudun liikenteen matkatutkimus   Palvelutuotanto Sipoonlahden koulu: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy, Arkkitehdit Frondelius + Keppo + ...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
sesta. Teemme yhteistyötä tutkimusyhteisöjen kanssa. Katso toimialajohtaja Petra Kokon, FCG Konsultointi ja FCG Datawellin toimitusjohtaja Kim...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
not Visuaaliset esitykset Tutkimuslupahakemus Hankelupahakemus Voimajohtopiirros Tekninen suunnittelu Yleissuunnitelmakartta Poikkileikkaukset...

Arvoa-menetelmä(Sivu)
alueellinen poikkileikkaustutkimus. ARVOA-menetelmän kehitys on siirtynyt Kuntaliitolta FCG:lle tänä syksynä. Työntekijä Kainulainen, Satu...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
e tuottamat konsultti- ja tutkimuspalvelut. FCG-konserni eli Finnish Consulting Group syntyi syksyllä 2005 kotimaiseksi vaihtoehdoksi u...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
täryhtiö on Suomen Terveystutkimus Oy. Efeko –konsernin palveluksessa on n. 150 ammattilaista. FCG -konsernin kansainvälinen kehityskon...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
eohjelman kansainväliseen tutkimus- ja tuotekehityshankkeeseen. FCG Suunnittelukeskus ja sen kansainvälistymiskonsultointiin keskittyvä ManNet...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
ja väylät, vesihuolto ja –tutkimus sekä ympäristökonsultointi. LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Matti Ojala, FCG Planeko Oy, puh. 010 409 5...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
nnittelu-, konsultointi-, tutkimus- ja rakennuttamispalveluita infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasektorin tarpeisiin. Yksi FCG:n vahvuuksista on...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
aneko Oy:n vesihuolto ja tutkimus –sektorin johtaja. - Heikki Lonka, koulutus- ja konsultointiliiketoiminnan johtaja. Lonka toimii myö...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
nnittelu-, automaatio- ja tutkimusosaamisen, ympäristökonsultoinnin sekä energia- ja ilmastopalveluihin liittyvän osaamisen. FCG:n kans...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
lun- Vesihuolto- ja tutkimus (VHT)- Maisemasuunnittelu (MAS)- Ympäristösuunnittelu (YMS), sis. luontoselvitykset sekä maaper...

Kuntalaiset ovat edelleen tyytyväisiä palveluihin(Uutinen)
b>Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen, FCG koulutus ja konsultointi Oy, puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi ...

Terveyshyöty suurennuslasin alle: Utilis Sanitas -verkostohanke tuo tietoa terveyspalveluilla potilaille tuotetusta terveydestä(Uutinen)
p>Lisätiedot: professori, tutkimusjohtaja Ilkka Vohlonen. puh. 050 383 9938, ilkka.vohlonen@fcg.fi...

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle(Uutinen)
nsultoinnin palveluksessa tutkimusjohtajana.Toiminnan ja talouden suunnitteluun käytettävä tietosisältö paranee tulevaisu...

FCG myi maaperätutkimukseen ja maastomittaukseen liittyvän toimintansa Mitta Oy:lle(Uutinen)
t maalaboratorio-, maaperätutkimus- ja maastomittauspalveluiden liiketoimintansa Mitta Oy:lle. Kaupan yhteydessä ostajalle siirtyvät vanhoina...

Johtajan taidot tänään ja huomenna -etävalmennus(Uutinen)
ii kauppatieteen tohtori, tutkimusjohtaja...

Professori Geoffrey M. Hodgson vierailulla FCG:llä(Uutinen)
ong>Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Mika Aaltonen, FCG Konsultointi, Valmennuspalvelut, puh. 040 5902131, mika.aaltonen(at)fcg.fi...

Vertailukelpoisuus sote-tietotuotannon kärkeen(Uutinen)
eluun osallistuivat THL:n tutkimuspäällikkö Timo Seppälä, KELAn tieto- ja viestintäyksikön päällikkö Hannemari Mikkola ja STM:n neuvotteleva v...

Matthew Taylor: Millainen on työn tulevaisuus (Uutinen)
ärjesti FCG Konsultoinnin tutkimusjohtaja Mika Aaltonen, joka on RSA:n jäsen.Lontoosta käsin toimiva RSA The Royal Society for the...

Uusi opas taloyhtiöille: Näin kilpailutat korjausurakan(Uutinen)
saat kaikki selvitys- ja tutkimuspalvelut sekä peruskorjaushankkeiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut yhden yhteyshenkilön kautta. Tutu...

Lataa itsellesi joululukemiseksi Storm Warning Europe 2018 -julkaisu!(Uutinen)
g>Rolf Jensen ja tutkimusjohtaja Mika Aaltonen FCG Konsultointi Oy:sta ovat juuri julkaisseet raportin Storm...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
p;Tutkimus paljasti, että hanaveden metallipitoisuudet olivat sitä korkeammat, mitä kauemmin vesi oli seissyt vesijohd...

Tule töihin FCG:lle – runsaasti avoimia työpaikkoja juuri nyt(Uutinen)
tamarakenteiden kuin kuntotutkimusten osaajia. Katso kaikki FCG Suu...

Monikeilaluotain kuvaa viuhkalla vesiväylän pohjaa(Uutinen)
lille. FCG:n tutkimusvene Pooki lepäsi Inkoon sataman laiturissa toukokuun auringossa ja odotti siirrettävän monikeilaluotauslait...

FCG:n johtama konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa(Uutinen)
llisesta osuudesta vastaa tutkimusjohtaja tohtori Mika Aaltonen samasta yhtiöstä.Lisätietoja:Jari Poikonen, ja...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
stilanteissa.Myös tutkimustieto kertoo, että oikealla henkilöresursoinnilla on selvä yhteys potilaiden saamaan hoidon laatuun ja henki...

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä oli esillä mittaritiedon hyödyntäminen (Uutinen)
ittämishaasteista. Samoin tutkimus- ja kehitystyö hyötyy, kun ilmiöt kuvataan luotettavasti.Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa olis...

FCG laatii työvoimatarveskenaariot elinvoimaverkoston kunnille (Uutinen)
Heikki Miettinen tutkimuspäällikköPuh. 0500 762675heikki.miettinen@fcg.fi Jarno ParviainentutkijaPuh. 05...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
n tilojen käyttöä useilla tutkimusmenetelmillä määrällisestä seurannasta digitaalisiin sovelluksiin. Seurantaan voi osallistua...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
002. Seuraava tehtävä oli tutkimus- ja kehitysyksikön johdossa. Väliin mahtui vuoden pyrähdys työ- ja elinkeinoministeriössä. Kun 2012 tarjott...

Peruskoululaisten määrä voimakkaassa laskussa – kouluverkkoon luvassa rajuja muutoksia(Uutinen)
eikki Miettinen, Tutkimuspäällikköheikki.miettinen@fcg.fi...

eHuuhde- ja eDesi-mittarit myös asiakkaiden nähtäville Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä(Uutinen)
Eri tutkimusten mukaan jopa 20–70 % hoitoon liittyvistä infektioista olisi ehkäistävissä huolellisemmalla hygienian noud...

Homeongelma, talossa vai päässä?(Blogi)
https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&id=8381...

Kaupungin sydän maan alla(Blogi)
n Asematunneliin kesäkuussa tuodaan laadukas tanskalainen istuinryhmä väsyneiden jalkojen lepuuttamiseen ja tapaamispaikaksi. ...

Kestävä matkailu puhuttaa(Blogi)
uspäätösten tekemistä sekä käynnistää ja lisätä kestävän matkailun yhteistyötä kuntien, matkailun alueorganisaatioiden ja matkailuyritysten vä...

Missä on sosiaalihuollon paikka?(Blogi)
että suurin osa meistä tarvitsee joskus elämässään sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja, ja että avun tarpeeseen liittyy useimmiten elemen...

Esittelyssä korkeakouluharjoittelija Aleksi Koivisto(Blogi)
än on osallistunut kunnassa työskennellessään FCG:n järjestämälle kurssille. Muuten organisaatio näyttäytyi melko tuntemattomana. Työyh...

Homeongelma, talossa vai päässä?(Blogi)
...

Miten menestyä, kun maailmankirjat ovat sekaisin?(Blogi)
un johtamisopit sopivat huonosti asiantuntija­organisaatioihin, kun yhteistä x-, y-  ja z-sukupolville on, että mahdollisuus oppia ja kokeilla...

Päästöjen vähennys tehdään lähellä!(Blogi)
itti konferenssiyleisölle ympäristökasvattaja Jenni Skaffari. Siihen tiivistyy olennais...

Korjausvelka kertoo investointitarpeesta (Blogi)
en on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sisäilmaongelmien korjaamisessa ei riitä, että vain ulkokuori saadaan näyttämään hyvältä. Kunna...

Opetusalan ja tietosuojan välinen yhteistyö voi vahvistaa Suomen kilpailukykyä(Blogi)
n haasteeseen? Toivottavasti ajatuksenjuoksuni osoittaa syyn sille, miksi olen tyytyväinen, että olemme siirtymässä konkreettiseen yhteistoimi...

”Jokainen 30 elinvuoden pelastaminen on miljoonan euron arvoinen…”(Blogi)
imus julkaistiin viime elokuussa Yleislääkäri-lehdessä (5/2014, ss 17-23). Keskimäärin kaikissa suurissa kaupungeissamme väestön hyvinv...

Sote-uudistus on joukkuepeliä!(Blogi)
den parantamisen asiantuntijana hänellä on laaja tietämys sote-uudistuksessakin käsiteltävistä asioista. Voin yhtyä monelta osin hänen...

Keveitä data-ajatuksia kesäloman kynnyksellä(Blogi)
äisi perustua näyttöön eli dataan. On tietysti selvää, että mieleen jäävät parhaiten sellaiset kokemukset, joihin liittyy paljon tunnetta. Ne...

Hoivan tarve määrittää hoitajaresurssia(Blogi)
n selvä yhteys hoivan laatuun ja henkilökunnan työhyvinvointiin. Kun yksikössä henkilöresurssi ei vastaa asiakkaiden hoitoisuutta, hyvä ja laa...

Asiakastutkimus: FCG:llä on syvä ymmärrys asiakkaan toimialasta(Uutinen)
FCG Konsultointi tuntee ja ymmärtää asiakkaidensa toimialaa. Konsultointi on kumppani, jota on helppo lähestyä ja jonka kanssa voi luotettavas...