Hakutulokset

Rakennusvalvontapäivillä paneudutaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen(Uutinen)
Rakennusvalvontapäivät järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 6.–8.11.2019 Rakennusvalvontaan liittyy paljon säädöksiä ja yksityisk...

FCG:n talonrakentamisen projektinjohto- ja valvontapalvelut ISS Prokolle(Uutinen)
n projektinjohtamiseen ja valvontapalvelutoimintaan liittyvästä liikkeen luovutuksesta. Tehdyn sopimuksen mukaisesti FCG:n talonrakentamisen p...

Konsernijohtaminen(Sivu)
säarvoa tuottava sisäinen valvonta ja riskienhallinta on mahdollista integroida osaksi kunnan johtamisjärjestelmää. Otteita palveluistamme:   ...

Tietosuojaseloste(Sivu)
ointitarkoituksiin • kulunvalvonta- ja videovalvontatarkoituksiin Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisterinpitäjän oikeutet...

Kakolanmäki voitti vuoden 2009 RIL-palkinnon(Uutinen)
vastasi rakennuttamis- ja valvontatehtävistä. Hanke, joka oli mittasuhteiltaan erittäin suuri, valmistui aikataulussaan ja budjettinsa mukaise...

Automaatiosuunnittelu(Sivu)
ekniikan Verkostojen kaukovalvonta sekä ohjaus- ja optimointijärjestelmät Suunnittelemme käyttöä tehostavia kaukovalvontajärjestelmiä vesihuol...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
nittelu ja korjaus­töiden valvonta Hankesuunnitteluvaiheen tervetalo-ohjaus Rakennusfysikaalinen mallinnus Uudisrakentaminen Suunnitteluvaihee...

Kesätyöntekijä katseli luvatta satojen henkilöiden potilastietoja(Blogi)
in tällaista tai aivan jotain muuta. Joka tapauksessa tietosuoja ei toiminut. Huolimatta siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa ja...

Vieraskynä: Uusi tietosuojalainsäädäntö ohjaa henkilötietojen käsittelyä(Blogi)
rialliset ja tilastolliset käyttötarkoitukset - sekä arkistoinnista. Täsmennyksiä käsitte...

Ympäristö ja energia(Sivu)
ostuksen suunnittelu sekä valvonta Luontoselvityspalvelut, luontovaikutusten arvioinnit Kaivannaisalan palvelut Energia- ja ilmastoalan palvel...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
akeluasemien suunnittelu, valvonta, rakennuttaminen ja luvitus Osaamisemme kattaa koko laitossuunnittelun suunnitteluketjun Prosessivertailut ...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
telu, kilpailuttaminen ja valvonta Hankesuunnittelun ohjaaminen rakennusterveysnäkökulma huomioiden korjaus- ja uudisrakennushankkeissa Eri ko...

Tuumastukki-palkinto FCG:n Tommi Riipalle Oulussa(Uutinen)
Oulun rakennusvalvonta palkitsee vuosittain rakennusalan toimijan, joka on kunnostautunut laadukkaan rakentamisen saralla.  Vuonna 2018 Tuumas...

Suomen parhaat sotetietosuojan asiantuntijat SohviTelluun marraskuussa(Uutinen)
uja, uusia hankkeita sekä valvontaan ja lokeihin liittyviä kysymyksiä. Terveydenhoitoon ja sosiaalihuoltoon liittyvät tiedot ovat...

Koulutukset(Sivu)
uvottelupäivät ja Rakennusvalvontapäivät. Webinaarit tarjoavat tehokkaan tavan osaamisen kehittämiseen ja ajantasaisen tiedon hankkimiseen sil...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
aikainen työmaapalvelu ja valvonta Merenmittaus ja syvyyskartoitus tankoharaukset monikeilaluotaukset kaikuluotaukset Pohjaan tunkeutuvat ja p...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
ilpailutus ja toteutuksen valvonta säästötoimenpiteiden toteutus ESCO-mallilla energiatukihakemukset energiatodistusten laadinta Due Diligence...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
tösuunnittelu Toteutuksen valvonta ja projektinjohtopalvelut Osaamisen kärjet liikennesuunnittelussa: Maankäytön liikennesuunnittelu Liikennet...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
mispalvelut Kunnostuksen valvonta Työturvallisuuskoordinointi Jälkitarkkailut Teollisuuden perustilaselvitykset Kemikaali- ja rekisteröinti...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
ittelu Rakentamisen laadunvalvonta Työntekijä Joensuu, Karoliina Jatehuolto Jarvenpaa Dsc02419 Liittyvät palvelut Ympäristövaikutusten arvioin...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
ilpailutus ja toteutuksen valvonta säästötoimenpiteiden toteutus ESCO-mallilla energiatukihakemukset energiatodistusten laadinta Due Diligence...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
ttävän 18.2.2019 mennessä valvontaviranomaiselle selvitys siitä, vastaako laitoksen ympäristölupa päätelmiä sekä ympäristönsuojelulakia ja sen...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
akentaminen, rakentamisen valvonta  ympäristönsuojelu ja jätehuolto  kuntatekniikka ja infra liikennesuunnittelu ja liikenteen ohjaus vaiku...

Taloyhtiöt(Sivu)
kesuunnittelu Suunnittelu Valvonta TeHO Työntekijä Sallmen, Juha Tutustu myös palveluihimme  Talosuunnittelu ja rakennuttaminen  -sivuilla. ko...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
yyntö Rakentamisprojektin valvonta Työntekijä Joensuu, Karoliina Voimajohtosuunnittelu...

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut(Sivu)
lut tarjoavat turvallisuusvalvontaa, työsuojeluohjeita, turvallisuusasiakirjat, -säännöt ja menettelyohjeet: infrarakentaminen talonrakennus l...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
ikaiseen suunnitteluun ja valvontaan liittyviä tehtäviä. Jätevedenpuhdistamon yleissuunnitelmat valmistuvat sopimuksen mukaan toukokuun 200...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
Kokonaisuudessaan TSV:n valvonta-alue käsittää noin 50 erillistä laitosta yli 700 km2 laajuisella alueella. Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan k...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
menpiteitä varten. Valvonta kattaa maa-, pohjarakennus- ja laituritöiden, pilaantuneiden maiden ja vesialueiden kunnostuksen työmaavalv...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
ä tekninen suunnittelu ja valvonta, jossa FCG on vahvasti mukana. ”Suomi tarvitsee uusia kasvualoja muuttuvassa globaalissa toimintaymp...

Ajankohtaisartikkeli kuntien yhtiöittämisvelvoitteesta(Uutinen)
Lain noudattamisen valvonta säädetään kilpailu- ja kuluttajavirastonviraston tehtäväksi. Tästä on annettu eduskunnalle erillinen ehdotu...

FCG valittu Gasumin suunnittelu- ja projektipalvelujen sopimuskumppaniksi (Uutinen)
us-, maanhankinta-, työmaavalvonta- ja projektinjohtopalveluita. Sopimus vahvistaa FCG:n asemaa johtavana yhdyskunta- ja energiatekniikan suun...

Asiantuntijapalveluita taloyhtiöille - tervetuloa Isännöintipäiville!(Uutinen)
haitta-ainetutkimuksia, valvontaa ja koordinointia, suklaata, moccachinoa, espressoa ja paljon muuta!Tervetuloa!...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
tiin, rakennuttamiseen ja valvontaan asti.– Monilla teollisuuslaitoksilla ei ole enää omaa rakennuttajaorganisaatiota, vaan ne käyttäv...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
ka toimi rakennuttaja- ja valvontakonsulttina sekä laati CO2-päästö- ja kustannuslaskennan, Kekkilä Oy, joka oli mukana maa-ainesten analysoin...

Pakon käytön seminaari - nyt ensimmäistä kertaa FCG:n koulutustarjonnassa(Uutinen)
nkin laajasti. Käytännöt, valvonta ja lainsäädäntö vaihtelevat toimialoittain. Taustalla ovat samat kysymykset turvallisuudesta, itsemääräämis...

Vieraskynä: Ajatuksia sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta(Blogi)
n syntymisen, uudessa maakuntamallissa päätöksenteon siirtyessä riittävän kauas yksittäisen alueen näkökulmasta ikävätkin päätökset tulevat ma...

Tietosuojakysymyksissä luottamuksen voi menettää vain kerran(Blogi)
isia alue-järjestelmähankkeita ja toisaalta myös kokonaan uusia tietojärjestelmiä hankitaan tai hankintaa pohditaan. Näissä hankkeissa joutuu...

Korjausvelka kertoo investointitarpeesta (Blogi)
siin, jotka tarvitsevat nopeasti korjaustoimenpiteitä.  Ensin tulee toki selvittää, onko rakennusta enää ylipäänsä järkevää korjata vai...