Hakutulokset

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
yysi, mm. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu Toimintaympäristöanalyysit, mm. hyvinvointi-indikaattorit Elinvoimaisuuden kehitystre...

Tieto sote-johtamisen välineenä(Sivu)
IM®-mittari kuntoutus- ja vammaispalveluihin ja TUVA®-mittari mielenterveyspalveluihin, RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä hoitoisuusluoki...

FCG on mukana Sairaanhoitajapäivät 2016 -tapahtumassa(Uutinen)
- Kuntoutus- ja vammaispalveluihin tarkoitetut toimintakyvyn ja avuntarpeen mittarit FIM® ja WeeFIM® Näistä tietoa tarkemmin:...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
sa ja Helsingin kaupungin vammaispalveluiden asumisyksiköissä. - Tarvetta työn kuormituksen mittaamiseen ja hoitoisuuden arvioint...

FCG sote- ja hyvinvointitiimin webinaarisarja käynnistyy(Uutinen)
31.10. Tasavertaisuus vammaispalveluissa kustannukset huomioiden14.11. Asiakas ohjauksessa: Itsenäisesti vai yhdessä? Miten Kompassi v...

Lapsi ja perhe lastensuojelun asiakkaana - miten palvelutarvetta voidaan arvioida yhdessä?(Blogi)
rviota, auttaa työntekijää arvioimaan perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti, lisää asiakkaan osallisuutta arvioinnissa ja yhtenäistää dokumen...