Hakutulokset

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
lvelurakenneanalyysi, mm. vanhuspalvelut, vammaispalvelut, lastensuojelu Toimintaympäristöanalyysit, mm. hyvinvointi-indikaattorit Elinvoimais...

Hyvinvointi ja elinvoima(Sivu)
Suunnittelutyötämme ohjaa vanhuspalvelulain ohella tuore näkemys asiakaslähtöisestä hoivasta, jossa vanhus kohdataan henkilökohtaisella tasoll...

FCG:n asiakaslehti 1/2012 on ilmestynyt(Uutinen)
t uudenlaisia palveluita. Vanhuspalveluiden kehittämisestä hyvä esimerkki on Imatra, jossa käytettiin RAVA™ -mittaria henkilöstön mitoituksen...

RAFAELA™/RAVA™ –perusterveydenhuollon koulutus 6.2.2014(Uutinen)
isalo-Ropponen kertomassa vanhuspalvelulaista ja hoitotyön kirjaamisen merkityksestä. RAVATM ja RAFAELA™ toimivat tiedolla johtamisen välin...

Henkilöstöresursoinnin sietämätön vaikeus (Blogi)
tuntijat antoivat lausunnon. Esitys sisältää muiden muassa ehdotuksen 0.7 henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen ho...

Ihanaa Jukka ja Mörkö, ihanaa! (Blogi)
htäväksi. Laatu on se ”mörkö”, jota joku muu arvioi ja joka hoidetaan muualla. Ei koske minua. Entäpä jos ottaisimmekin toisenlaisen lähestymi...