Hakutulokset

Vesistösuunnittelupalvelut(Sivu)
Vesistösuunnittelupalvelut Yhteyshenkilö FCG:llä on kattava ketju asiantuntijoita vaativiin vesistösuunnitteluhankkeisiin. Toimintamme on verk...

Ministeri Leppä: Jakamistaloudella kasvua saaristoalueille(Uutinen)
ä saaristo-, rannikko- ja vesistöalueilla, katsoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. FCG toteutti hankkeen jakamistaloudesta saaristoalu...

FCG mukana Finnmateria 2014 –suurtapahtumassa Jyväskylässä(Uutinen)
Kaivosteollisuuden suurtapahtuma, Finnmateria 2014, järjestetään 19.–20.11.2014 Jyväskylän paviljongissa. Löydät meidät osastolta...

Ympäristö ja energia(Sivu)
t asiantuntijaselvitykset Vesistösuunnittelupalvelut ja pohjavesien tutkimukseen, tarkkailuun ja mallintamiseen liittyvät palvelut Pilaantunei...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
aukset, kuten reitin haku vesistöalituksissa sähkö- ja datakaapeleille sekä vesi- ym. johdoille kartoitukset (RTK, takymetri) maastoon merkinn...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
ja epäsuorille päästöille vesistöön ja tietyille mekaanisen käsittelyn kanavoiduille päästöille ilmaan. BAT-päästötasoja lievempien raja-arvoj...

Pooki ja Nordic Sonar tekevät mittauksia sisävesillä ja merialueilla (Uutinen)
Savonlinnan ja Joensuun vesistöille. Kummallakin aluksella tehdään tutkimuksia kunnes vedet jäätyvät marras-joulukuussa.Hypp...

ÄLUMTOK – Järviseudun master plan taipuu rap-riimeiksi(Uutinen)
n pohjana ovat luonto- ja vesistöteemat ja kärjeksi nousee geo- ja astroteema. Timantti konkretisoi Lappajärven syntyhistoriaa ja tarinaa mete...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
muun muassa ruoppaamalla vesistöt, karsimalla puustoa, uusimalla sillat sekä tekemällä maisemanhoitotöitä. Urakan yhteydessä syntynyttä imuru...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
siä, ympäristötarkkailua, vesistö- ja pohjavesipalveluita sekä luontoselvityksiä.  Tutustu palveluumme:...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
ekuormitusta maaperään ja vesistöihin.Neljännes kansalaisen ilmastokuormasta tulee ruoasta...