Hakutulokset

Alueidenkäyttö ja kaavoitus(Sivu)
stelut rakennustapaohjeet Vuorovaikutusmenetelmät seminaarityöskentely GIS-karttakyselyt luottamusmiesmenettelyt asukkaisen osallistamisen men...

Hanke antoi vauhtia digikaavoitukselle - lue loppuraportti(Uutinen)
usprosessia sekä parantaa vuorovaikutusta kaavoittajien ja sidosryhmien välillä. Kaksivuotinen hanke pyrki kehittämään uusia käytäntöjä ja tek...

Digikaavoitus(Sivu)
ostamalla ja ajoittamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä joustavammiksi ja monikanavaisemmiksi eri sidosryhmien välillä. tietokantapohjaisen...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
ä kaavaprosessia ja lisää vuorovaikutusta eri tahojen välillä. Esimerkiksi poliitikkojen kanssa pystyy käymään keskustelua jo ennen päätöksent...

Kokoaan isompi Jakobstads centrum(Blogi)
a tangoiltamista! Uusi keskustasuunnittelun kierros on siis vasta alkamassa. Ensimmäisessä vaiheessa luvassa on esseekokoelma kulttuuri...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
nnus  Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät Projektinjohtopalvelut Lisäksi:  Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja ju...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
det tuoda panoksemme myös vuorovaikutusprosessiin, sillä käyttäjälähtöinen suunnittelu on usein osana normaalia suunnitteluprosessia. B90_Kuva...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
nnus  Ideointityökalut ja vuorovaikutusmenetelmät Projektinjohtopalvelut Lisäksi Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja julk...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
telut rakennustapaohjeet  Vuorovaikutusmenetelmät seminaarityöskentely GIS-karttakyselyt luottamusmiesmenettelyt asukkaiden osallistamisen men...

Lastensuojelun verkostohanke(Sivu)
uita. Tavoitteena on aito vuorovaikutus ja läpinäkyvyys perheiden parhaaksi. Lastensuojelu Koko Ei Tieto Kuntien lastensuojelu on paineen alla...

Valmennuspalvelut(Sivu)
a virkamiesjohdon toimiva vuorovaikutus Yksilöllisten toimintatyylien ja monimuotoisten prosessien hyödyntäminen organisaatiossa Työyhteisöval...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
mme mahdollisimman paljon vuorovaikutusta ja yhteistoiminnallisia menetelmiä. Järjestämme myös tilauskoulutusta asiakkaiden tarpeiden mukaises...

Viestintä ja asiakaspalvelu(Sivu)
in vaativissa palvelu- ja vuorovaikutustilanteissa. Kuulet ja keskustelet kollegoiden kanssa,  miten työn muuttuessa voidaan luoda ja vahvista...

Tiedolla johtaminen(Sivu)
ohjelmat ja materiaalit • vuorovaikutus- ja verkostoitumisalusta tapaamisten välillä. Tijo-verkostohankkeen esittely Mitä automaattisen raport...

Toimintakykyiset kuntakonsernit 2 -verkostohanke(Sivu)
ohdon ja yhtiöiden johdon vuorovaikutus • yhtiöiden hallitusjäsenten nimittämiskäytännöt ja osaaminen sekä jääviyskysymykset. Hankkeessa ovat ...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
inenViestintä ja vuorovaikutusHyvä hallitus- ja valtuustotyöskentely sekä pelisäännötJohtamisen monipuoliset työkal...

FCG mukana Väylät & Liikenne -päivillä (Uutinen)
ali: Riffi klo 10.30, Vuorovaikutus siivilleen pelillistämällä -  Jani PäivänenSali: Duetto 1, klo 13.00...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
ostamalla ja ajoittamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä joustavammiksi ja monikanavaisemmaksi eri sidosryhmien välillä. Hankkeen toinen pää...

Asiakastutkimus: FCG:llä on syvä ymmärrys asiakkaan toimialasta(Uutinen)
ukaan erinomaisesti. Hyvä vuorovaikutus ja viestintä parantavat tätä entisestään. Asiakkaat antavatkin yhteyshenkilölleen suositteluarvosanaks...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
läpivientiä sekä parantaa vuorovaikutusta kaavoittajien ja sidosryhmien välillä kaavoitusprosessin aikana. Osana digikaavoitushan...

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä (Uutinen)
aa ja ennen kaikkea lisää vuorovaikutusta. Kompassin on käynnistämässä kulttuurimuutosta ja haastaa niin asiakastyön kuin verkost...

C3PO-projekti sai kansainvälisen Business Impact Excellence –palkinnon (Uutinen)
suunnittelun digitaalisia vuorovaikutusvälineitä. Hanke toteutettiin konsortiona, jossa mukana oli suomalaisten lisäksi belgialaisia ja turkki...

Kuntamarkkinat kutsuvat!(Uutinen)
">Kompassilla kohti aitoa vuorovaikutusta ja palveluohjausta klo 10.50–11.35, tila A 2.4, 2. krsInvestointien kanna...

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet(Uutinen)
ntaa, tiedon jakamista ja vuorovaikutusta sekä projektin dokumentaatiota. Tiedon hallinta ja helpon työkalun tarve korostui...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
rosessissa, miten tärkeää vuorovaikutus ja viestintä tällaisissa hankkeissa on. Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet paljon vuorovaikutu...

Tuleva ministeri Hanna Sarkkinen puhumaan DRG-päiville lokakuussa (Uutinen)
p;FCG TalentVuorovaikutus, johtaminen, ymmärretyksi tuleminen, viestintäpäällikkö Annu Höttönen, Oulun kaupunki...

Miten uusi kuntalaki vahvistaa luottamushenkilöjohtamista? (Blogi)
ä valtuustokaudella kunnassa käytössä olevan toimintamallin ja käytäntöjen kehittämistarpeista. Kuntien poliittisen johtamisen malleja pohditt...

Miten harjoittelu sujui(Blogi)
en päästä laajentamaan näitä verkostoja. Tyypillinen työpäiväni alkaa tietenkin kupillisella kahvia. Kun pahimmat unihiekat on saatu ka...

Muutos on mahdollisuus(Blogi)
pi rooli vertaistuen ja työssä jaksamisen kannalta. Ihminen kun kuitenkin on aina keskiössä.   ...

Vieraskynä: Tiedonhallinta - kehittämisen sietämätön helppous(Blogi)
0900908f805f1863">esitys!   Kirjoittaja Tuula Seppo on utelias uuden tiedon etsijä ja toimii tiedonhallinnan erityisasiantun...

Syksyn kuuma aihe: millainen on hyvä kouluympäristö lapsille?(Blogi)
u Nova Schola -konferenssissa Helsingissä torstaina 7.11. otsikolla Ollaanko lapsiamme laittamassa avokonttoriin? - koulusuunnittelun peda...

Konsernijohtamista nyt!(Blogi)
ne samalla tavalla. Uudistunut kuntalaki lisää painetta kasvattaa tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten pätevyyttä...

Vain hyvä johtaminen sitouttaa osaajat(Blogi)
ja haluaa käyttää näitä avaimia, jotta meillä on tärkeän työn tekijöitä tulevinakin vuosikymmeninä. Aija Tuimalajohtaja...

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä(Blogi)
...

Konsultti – kirosana vai kaiken pelastaja?(Blogi)
kennellä menestyksekkäästi pelkän kirjatiedon varassa. Tarvitaan paljon myös ns. hiljaista tietoa ja rohkeutta tuoda esille myös omia, peruste...

Tuntoaistin varassa(Blogi)
llisen maakunta- ja sote-uudistuksen odotus on pitkittynyt ja syönyt johtamis- ja esimiestyön voimavaroja. Niin johto kuin työntekijätkin tunt...

Ei mutua mielenterveystyöhön(Blogi)
rkiksi asiakkaan toimintakykyä ja avuntarvetta. Jatkuvan arvioinnin tuloksena saamme lisäksi esiin muutokset, jotka asiakkaan tilanteessa ja t...

Ohjauksesta, röntgenkatseesta ja ihmisyydestä (Blogi)
ä sijaitseva (olkoonkin uskonnollinen tai filosofinen) sääntö: Tee toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän.  Olen työskennellyt...