Hakutulokset

Ympäristövaikutuspalvelut(Sivu)
Ympäristövaikutuspalvelut Yhteyshenkilö Tarjoamme asiakkaillemme osaamista YVA-lain mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-menettel...

Ympäristö ja energia(Sivu)
Ympäristö ja energia Yhteyshenkilö FCG on kärkitoimijoita Suomessa ympäristökonsultoinnissa sekä energia- ja ilmastokonsultoinnissa. Palveluko...

Nova Schola Finlandia(Sivu)
Kohti moderneja oppimisympäristöjä Yhteyshenkilöt Nova Schola Finlandia on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämishanke. Haemme osallis...

Ympäristön kunnostuspalvelut(Sivu)
Ympäristön kunnostuspalvelut Yhteyshenkilöt FCG on Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita pilaantuneisiin alueisiin liittyvässä konsultoi...

Yhdyskunta ja ympäristö(Sivu)
Yhdyskunta ja ympäristö Yhteyshenkilö Toimiva yhdyskunta luo edellytykset kunnan palveluille, elinkeinoelämälle sekä kuntalaisten arjen sujumi...

FCG Suunnittelu ja tekniikalle ympäristö- ja laatusertifikaatit(Uutinen)
isesti tunnetut ISO 14001 ympäristö- ja ISO 9001 laatusertifikaatit. Sertifikaatit myönsi Bureau Veritas vuoden alussa ja ne kattavat kaikki F...

Tule johtamaan Energia, vesi ja ympäristö -liiketoimintaamme(Uutinen)
Onko ympäristöön ja ympäristövaikutuksiin liittyvä konsultointi ja suunnittelu osaamisesi ytimessä? Meillä on paikka sinulle Energia, vesi ja...

Pirkko Seitsalo nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen toimialajohtajaksi(Uutinen)
kko Seitsalo on nimitetty Ympäristöselvitykset-palvelualueen uudeksi toimialajohtajaksi. Seitsalo siirtyy tehtävään Vapo Oy:ltä, jossa hän toi...

FCG Liikenneviraston ympäristöasiantuntijaksi (Uutinen)
valittu Liikenneviraston ympäristöasiantuntijaksi vuosille 2016–2019 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy toimii Liikenneviraston ympä...

Tehokkaasti verkossa(Sivu)
opiskelua Kirjaudu oppimisympäristöön Opiskelu verkossa on ajasta ja paikasta riippumatonta. Työskentelet omaan tahtiisi. Joustava aikataulu j...

Kohti parempaa ympäristöä: Suojatiet saivat isot STOP-merkit(Uutinen)
päivittäin työtä paremman ympäristön puolesta, mitä myös laatu- ja ympäristöpolitiikamme korostaa. Mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa käytä...

smartasset(Sivu)
FCG Smart Asset Ympäristöjohtaminen (Due Diligence) Kiinteistösalkku 2.0 Talotekniikka Kiinteistön kuntoarviointi ja ympäristökatselmukset ova...

FCG-konsernin alueellinen toiminta laajenee: Lahteen uusi infra- ja ympäristönsuunnittelun konsulttitoimisto(Uutinen)
CG-konsernin FCG Infra ja ympäristö –liiketoimintaryhmä on aloittanut toimintansa Lahdessa. Lahden aluetoimistossa yhdistyvät liiketoimintaryh...

FCG-konserni osti bulgarialaisen ympäristökonsulttiyhtiön(Uutinen)
n ostanut bulgarialaisen, ympäristöalan konsultointiin ja suunnitteluun erikoistuneen POVVIK-OOS -yhtiön. Povvik-OOS on vuonna 1992 perust...

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmät (Sivu)
sittelyn BAT-päätelmät ja ympäristölupaselvitykset Yhteyshenkilö Askarruttaako jätteenkäsittelyn (WT) BAT-päätelmien soveltaminen ja ympäristö...

Näin syntyy tilatehokas uusi koulu(Uutinen)
gogisesti toimiva, oppimisympäristöiltään monipuolinen ja kustannuksiltaan tehokas. Tilojen luonteen ja tarpeen uudelleenarviointi tuovat toiv...

Matkailu ja vapaa-aika(Sivu)
n kasvun myötä ja toimintaympäristön muuttuessa myös ratkaistavien ongelmien, uusien haasteiden sekä mahdollisuuksien määrä kasvaa. Matkailun ...

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut(Sivu)
llytykset turvalliseen työympäristöön. Turvallisuuskoordinointi ottaa huomioon myös vierekkäisten työmaiden toiminnan koordinoinnin.  Työturva...

Helsingin ympäristöpalkinto Juhani Piriselle(Uutinen)
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on myöntänyt vuoden 2015 ympäristöpalkinnon FCG:n toimialajohtaja Juhani Piriselle. Helsingin kaupungi...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy(Uutinen)
landia on koulujen oppimisympäristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. Nova Schola Finlandia -...

Kolmas Nova Schola -verkostohanke käynnistyi: kohti innovatiivisempia oppimisympäristöjä(Uutinen)
on innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja soveltaminen koulujen toimintaan käytännössä. Myös koulujen uusi opetussuunnitelma...

FCG:n Caruna Oy:lle laatima YVA palkittu vuoden 2018 parhaana(Uutinen)
Jurva 110 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arvioinnista. FCG toimi hankkeessa konsulttina. YVA ry on myöntänyt Hyvä-YVA -palk...

Energia ja ilmastopalvelut(Sivu)
rgiatehokkuus energia- ja ympäristötehokkuuden arvioinnit ja elinkaarimalli energiakatselmukset  energiakatselmusten tukihakemukset rakennuste...

Tilastoanalyysit ja vertailujärjestelmät(Sivu)
ut, lastensuojelu Toimintaympäristöanalyysit, mm. hyvinvointi-indikaattorit Elinvoimaisuuden kehitystrendit, mm. työpaikat, työvoima ja tuotan...

Pohjavesipalvelut(Sivu)
ittelualojen (vesihuolto, ympäristötutkimukset ja geotekniikka) kanssa luo kustannustehokkaita ratkaisuja. Keskeisiä palvelujamme ovat Vedenha...

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia(Uutinen)
ullut osaksi FCG Infra ja ympäristö-liiketoimintaryhmää. Suomen IP-Tekniikka Oy:n toimiva johto, joka on omistanut yhtiötä sen perustamisesta...

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista(Uutinen)
>Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimistaFCG tarjoaa palveluja oppimisympäristöjen kehittämiseenTarjoll...

Seminaari Lappeenrannassa: Elinvoima, infrasuunnittelu, kiinteistöt ja ympäristö 31.5.2018 (Uutinen)
elusta, kiinteistöistä ja ympäristön kehittämisestä sekä aamukahvit ja pientä purtavaa. 31.5.2018, Lappeenranta, Hotelli Lappeen...

Karoliina Joensuu on aloittanut energia, vesi ja ympäristö -palvelualueen johtajana (Uutinen)
viime vuodet. Niitä ovat ympäristökonsultointi, tuulivoimahankkeet ja sähkönsiirtoverkkojen suunnittelu. Jo reilun kuukauden jälkeen on selvä...

Katu-, alue- ja liikennesuunnittelu(Sivu)
iikenteen, liikkumisen ja ympäristön haasteisiin vaativissakin olosuhteissa. Laadukkaat ja turvalliset ratkaisut syntyvät yhteistyössä yrityks...

Pilaantunutta maata puhdistetaan uusilla ympäristöystävällisillä menetelmillä Kurikassa(Uutinen)
ink-text" target="_blank">Ympäristön kunnostuspalvelut...

Maisemasuunnittelu(Sivu)
sämme löytyy kaikki hyvän ympäristön suunnitteluun tarvittava osaaminen. Meillä on valmiudet tuoda panoksemme myös vuorovaikutusprosessiin, si...

Vesihuollon laitossuunnittelu(Sivu)
ussa tapauskohtaisesti 3D-ympäristössä tapahtuvaa suunnittelua, jonka tuloksena syntyy laitoksen havainnollinen virtuaalimalli.  Laitossuunnit...

Jätehuollon suunnittelupalvelut(Sivu)
den arviointi Jätehuollon ympäristönsuojelullisen toimivuuden arviointi, esimerkiksi elinkaaritarkastelut Keräys- ja kuljetuspalvelut Käsittel...

Yksi FCG marraskuusta lähtien(Uutinen)
velut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultoi...

Sisustussuunnittelu(Sivu)
in ja taata käyttäjän lähiympäristön laatu niin uudisrakennus- kuin peruskorjauskohteissa. Pyrimme luomaan kestäviä ja ekologisia ratkaisuja k...

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen(Sivu)
ttelutyötä. Me yhdistämme ympäristöstä ja rakennuksesta saatavan teknisen tiedon ja käyttäjätiedon. Muotoilupalvelujen avulla parannamme raken...

FCG:ltä kustannustehokasta voimajohtosuunnittelua(Sivu)
nen asiantuntijuutemme ja ympäristöosaamisemme takaavat kustannustehokkaan reittisuunnittelun voimajohtohankkeissa.  Voimajohtosuunnittelumme ...

Kuntajohtaminen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ästämässä – uusien oppimisympäristöjen edut Johtava konsultti Raila Oksanen, FCG Konsultointi & toimialajohtaja Mikko Kaira, FCG Suunnittelu j...

Sivistoimen tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ästämässä – uusien oppimisympäristöjen edut Johtava konsultti Raila Oksanen, FCG Konsultointi & toimialajohtaja Mikko Kaira, FCG Suunnittelu j...

Teknisen alan tietoiskut Kuntamarkkinoilla 2017(Sivu)
ästämässä – uusien oppimisympäristöjen edut Johtava konsultti Raila Oksanen, FCG Konsultointi & toimialajohtaja Mikko Kaira, FCG Suunnittelu j...

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden(Uutinen)
ä vastasivat yhteistyössä ympäristöalan konsulttiyhtiö FCG ja ohjelmistotalo Norfello. Avoimeen lähdekoodiin perustuvan järjestelmän avulla vo...

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden(Uutinen)
>Sähköinen oppimisympäristö käytössä yli puolella kouluistaYli 20 000 asukkaan kunnista useammalla kuin kah...

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen(Uutinen)
RA-digi on Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke. Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ja keskeiset viranomaiset toi...

Hanke antoi vauhtia digikaavoitukselle - lue loppuraportti(Uutinen)
ltakunnallista rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota kehittävää KIRA-digi-hanketta, jota rahoittaa ympäristöministeriö. Tutu...

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA(Sivu)
iminta painottui pitkälti ympäristökonsultointiin, vesi- ja jätehuollon kehittämiseen sekä muuhun luonnonvarojen vastuullisen käyttöön liittyv...

Tietoa meistä(Sivu)
huollon suunnittelun sekä ympäristökonsultoinnin. FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kokomaan kattavan a...

Fotogrammetria(Sivu)
maankäytön suunnittelussa ympäristön realistiseen kuvantamiseen, kuten yllä esitetyssä Suomenlinnan projektissa. Herkkään ympäristöön suunnite...

FCG Suunnittelukeskus Oy ja FCG IP-Tekniikka Oy yhdistyvät FCG Planeko Oy:ksi (Uutinen)
taansa infrastruktuuriin, ympäristöön ja yhdyskuntiin kohdistuvan suunnittelun ja konsultoinnin kärkinimenä sekä kotimaassa että kansainvälise...

FCG julkaisi YT 2009 -messuilla ilmaisen palvelun vesihuoltolaitoksille(Uutinen)
2009 -messuilla vesi- ja ympäristöalan ohjelmistojen tukipalvelusivuston, jonka kautta on saatavilla mm. demoversio vesihuoltolaitosten käytt...

FCG avasi koulutusvientimarkkinat Saudi-Arabiaan(Uutinen)
iikkaan perustuvan oppimisympäristön tekninen ja pedagoginen suunnitelma”, kertoo projektijohtaja Jari Poikonen FCG:stä. Koulura...

Ruokapalvelukartoitus 2014(Uutinen)
a monimutkaisissa toimintaympäristöissä. Kunta-alan keskeisiä ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttava tekijä on poliittinen toimintaympär...

Nova Schola Finlandia -ajatuspajassa ideoitiin tulevaisuuden peruskoulua(Uutinen)
opetuksen koulujen oppimisympäristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. FCG:n tilaisuus houkutteli...

FCG ja HY+ yhteistyöhön suomalaisen koulutusosaamisen jakamiseksi(Uutinen)
een sekä koulu- ja oppimisympäristöjen kehittämistä.Kyseessä on uniikki strateginen kumppanuus Suomessa, kun kaksi omilla se...

– Miten syntyy maailman paras kaavajärjestelmä digiaikana?(Uutinen)
almistelija Jaana Junnila ympäristöministeriöstä FCG-talolla eilen. Junnila puhui FCG:n Digikaavahankkeen workshopissa, joka koko...

Valtuustokauden vaihdos – FCG tukee kuntien strategiatyötä(Uutinen)
tuksen muuttaessa toimintaympäristöä.”Osallistavat menetelmät käytössä Kuntien toimintaympäri...

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta(Uutinen)
stossa on vanhaa kulttuuriympäristöä, joka on rakentunut nykymuotoonsa 1600-luvulta lähtien. Nyt Oulun Myllytullin kaupunginosaan kuuluva...

Palvelut(Sivu)
eellisenä ja turvallisena ympäristönä ja palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa myös FCG:n slogan ”FCG – Hyvän elämän tekijät”. FCG Finnish Consultin...

Elinkeinot ja kilpailukyky (Sivu)
staamme muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ideoimalla uusia toimintoja vaikkapa entisille varuskunta-alueille ja tehdasympäristöille. El...

Kehityskonsultointi(Sivu)
kassa. Toiminta painottuu ympäristökonsultointiin, vesi- ja jätehuollon kehittämiseen sekä muuhun luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön liitty...

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu(Sivu)
ntasuunnitelmat Viher- ja ympäristösuunnitelmat osana hulevesisuunnitelmaa Hulevesien hallinnan huomioiminen kaavoituksessa  Hulevesien hallin...

Kaivannaisalan palvelut(Sivu)
sta tai mittauksista aina ympäristövaikutusten arviointiin saakka. Hoidamme myös monipuolisesti erilaisia lisäselvitystarpeita (muun muassa lu...

Kärkihankkeitamme nyt(Sivu)
oiminta pohjautuu toimintaympäristön jatkuvaan seurantaan ja tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja erilaisten verkostojen kanssa. FCG on vuos...

Rakennusterveys ja sisäilmasto(Sivu)
a muutettiin avoimeksi työympäristöksi.Suojellun, vanhan rakennuksen tilat, pinnat, tekniikka ja ilmanvaihto päivitettiin vastaamaan nykyaikai...

KOULUTUS(Sivu)
en asiakkaiden ja toimintaympäristön syvä tunteminen sekä pitkäaikainen  kokemus koulutuksista ja organisaatiokohtaisista kehittämisprosesseis...

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA(Sivu)
huollon suunnittelun sekä ympäristökonsultoinnin. Keski-Pasilan alueen kehittäminen. Visualisointi 3D Render Oy Tämän liiketoimintaryhmän asia...

Voimajohtosuunnittelu(Sivu)
ekninen asiantuntijuus ja ympäristöosaaminen takaavat kustannustehokkaan reittisuunnittelun. Informoinnin ja visuaalisen esityksen yhdistämise...

Kuljetuspalvelukeskuksen toiminta(Sivu)
ilaajan toivomaan toimintaympäristöön. Kuntien matkapalvelukeskukset (MPK) voivat hyödyntää teknologiaamme lisenssiperusteisesti. Koulutamme k...

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi(Uutinen)
veysalan, koulutusalan ja ympäristöalan konsultointia. HCG:n keskeisiä asiakkaita ovat Suomen ulkoasiainministeriön lisäksi lukuisat kansainvä...

FCG Planekon laatima kaava palkittiin(Uutinen)
Valinnan teki Etelä-Savon ympäristökeskus. Palkitsemisen perusteluissa todettiin, että Sulkavan Partalansaaren rantaosayleiskaavaan laaditt...

FCG yksinkertaistaa konsernirakennettaan - uusi johtoryhmä nimitetty(Uutinen)
Jukka Meriluoto, Infra ja ympäristö –liiketoiminnan johtaja. Meriluoto toimii myös FCG Planeko Oy:n toimitusjohtajana ajalla 26.6.-31.10.2009...

Nimityksiä FCG:llä(Uutinen)
oinen. Vesi ja ympäristö –liiketoimintaryhmässä on Ympäristöselvitykset-toimialan johtajaksi nimitetty FT Kari Koponen ja Pi...

Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG:n koulutus- ja konsulttitoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
>. - Tuttu toimintaympäristö ja yhtiö, jolla on vahvaa osaamista muuttuvan julkishallinnon kehittäjänä, saivat minut tarttumaan tähän h...

FCG kehittää paikkamallisovellusta VTT:n kanssa(Uutinen)
nitelmat näkyvät oikeassa ympäristössään älypuhelimen tai kannettavan tietokoneen avulla. Mallinnetut rakennukset näkyvät reaaliaikaisesti ja...

FCG on vahvistanut asemaansa Finnish Green Building Council -yhdistyksessä (FIGBC) (Uutinen)
an toimintaa. Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen on pitkällä tähtäimellä eduksi suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, si...

3. kurssi Kuntaliiton sertifioimia KPJ-puheenjohtajia valmistui(Uutinen)
onimutkaisemmassa toimintaympäristössä ja vaativammassa tehtäväkentässä. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvoja johtamisvalm...

FCG:n fotogrammetriamallit arkkitehtuurikilpailun lähteinä(Uutinen)
kaus- ja julkisivuotteita ympäristöstä. Otteita käytettiin kilpailun lähdeaineistoina, jotta ne olisivat yhteismitallisia ympäristön kanssa.&n...

Ensi vuoden koulutusohjelma on julkaistu!(Uutinen)
1&group=Yhdyskunta ja ympäristö">yhdyskunta ja ympäristö Kerro, millaisesta koulutuksesta olet kiinnostunut ja...

Pelillistämisellä potkua suunnitteluun(Uutinen)
; Tuttu ympäristö uusin silmin ”Kun bussimatkustaja saa mielikuvitusta kutkuttavan haasteen, se...

Ongelmajätteestä syntyi maisemataidetta Jyväskylässä(Uutinen)
män huomioita toimintansa ympäristövaikutuksiin ja vastuullisuuteen. Nämä asiat ovat jatkossa entistäkin merkityksellisempiä asiakkaille, koro...

Seminaarisarja Turussa: Aamiaista ja ajankohtaista asiaa sisäilmasta, elinvoimasta ja infrasuunnittelusta (Uutinen)
unsulting Groupin infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijoita Turussa. Mikä rakennuksissa on vikana ti 23...

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus(Uutinen)
class="" style="">Toimintaympäristön murroksen myötä monissa kunnissa pohditaan palveluiden järjestämistä ja kiinteistökannan nykytilaa. Haast...

FCG yhteistyökumppanina Klash – haastekilpailussa(Uutinen)
atkaisumalleja ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnin sekä talouden kehittämiseksi.Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita...

Webinaari: Kiertotaloudesta mahdollisuuksia kunnille - ilmoittaudu mukaan(Uutinen)
mahdollisuuksia vähentää ympäristövaikutuksiaan, myös näkökulman elinkeinosektorin uudistamiseen sekä mahdollisuuksia kehittää elinvoimaisuut...

Töissä FCG:llä – Robert ja Shahidul hallitsevat tietohallinnon(Uutinen)
ä FCG tekee tärkeää työtä ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi. Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeää, kertoo Shahidul. —O...

Joakim Ingves FCG:n Länsi-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
emuksellaan suunnittelun, ympäristöluvituksen ja kaavoituksen parissa. – Minulla on myös vahvaa kokemusta kunnalliselta a...

FCG mukana Meluntorjuntapäivillä 20. - 21.3.2019(Uutinen)
oli meluntorjunnassa, ääniympäristön laatu, ääniympäristön vaikutus terveyteen ja viihtyvyyteen sekä tärinä ja liikennemelu. ...

Juhani Pirinen mukana Rakentamisen Laadun RALA Ry:n paneelissa(Uutinen)
en tekijä koko rakennetun ympäristön laadun parantamiseen. - Suuntaamalla korjausrakentamiseen käytetyt investoinnit oi...

FCG mukana KIERRE-hankkeessa(Uutinen)
ottaa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen kanssa monipuoliseen analyysiin perustuen ehdotuksia taloudellisis...

Pauli Santala FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoimintaryhmän johtajaksi(Uutinen)
elu sekä energia, vesi ja ympäristö. Viime aikojen ykkösteema eli kiertotalous koskettaa niistä jokaista. - Kiertotalous on kokon...

RuokaSuomi-tapahtumassa puhutaan ravitsemuksesta, ruokaturvallisuudesta ja ilmastokysymyksistä(Uutinen)
ravitsemuksesta ja ruoan ympäristövaikutuksista on suuri. Joukkoruokailun piirissä on päivittäin kolmannes suomalaista. Ruokaa t...

Hossaan syntyy tukikohta kansallispuiston kävijöille(Uutinen)
Suomi sai kesäkuussa 40. kansallispuiston Koillismaalle Hossaan. Uusi kansallispuisto juhlistaa maamme satavuotiasta itsenäisyyttä. Samalla se...

Referenssit(Sivu)
eellisenä ja turvallisena ympäristönä ja palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa myös FCG:n slogan ”FCG – Hyvän elämän tekijät”....

Kuntarakennepalvelut(Sivu)
sa ennakointi- ja toimintaympäristön analyysituotteita laajennettiin tukemaan mm. ajankohtaisia kuntarakenne- ja palveluverkkoselvityksiä. Työ...

Strategiat(Sivu)
än Yhteyshenkilöt Toimintaympäristön ja kuntien roolin muuttuessa tarvitaan entistä vahvempaa strategista otetta. Tulevaisuuden kuntaa uudiste...

Johdon konsultointi(Sivu)
ityisesti kuntien toimintaympäristön ja toimintalogiikan syvällisesti ja hyödynnämme asiakasprojekteissamme niin FCG- kuin Suomen Kuntaliitto ...

Toimipaikat ulkomailla(Sivu)
toimiva Povvik on johtava ympäristökonsultointiin, johdon konsultointiin ja aluekehitykseen erikoistunut yhtiö Bulgariassa. Sen asiakaskuntaan...

Satamat ja vesiväylät(Sivu)
oiminnasta, suojaamisesta ympäristön rasituksilta ja erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista. Onnistunut yleissuunnitelma on s...

Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat(Sivu)
lut Lisäksi:  Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja julkisten ulkotilojen suunnittelu Meluntorjunta Geotekniikka Katu- ja k...

Vesihuolto(Sivu)
uunnitteluun, energia- ja ympäristökonsultointiin sekä talo- ja korjausrakentamiseen liittyvät palvelut. Osaamisemme kattaa sekä julkisen että...

Geotekniikka(Sivu)
an kanssa luovat perustan ympäristöystävällisille sekä toteutuksen ja elinkaaren kannalta taloudellisille ratkaisuille. B35 Kivikuva Hallitsem...

Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys(Sivu)
velut Lisäksi Maisema- ja ympäristöarkkitehtuuri Maisemasuunnittelu ja julkisten ulkotilojen suunnittelu Meluntorjunta Geotekniikka Katu- ja k...

Valtionhallinnolle(Sivu)
urin sekä  yhdyskunta- ja ympäristöalojen asiantuntijoille. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu koulutukseen osoitteessa www.fcg.fi/koulutus . T...

Strateginen suunnittelu (Sivu)
s/paikkamallinnus kaupunkiympäristöjen analyysit ja vaikutusten arviointi    Matkailu ja kehitys Työntekijä Santala, Pauli Kaupalliset selvity...

FCG Arkkitehdit(Sivu)
yt Sisustussuunnittelu Työympäristön kehittämispalvelut Palvelumuotoilu Korjausrakentamisen suunnittelupalvelut Talotekniikka Rakennesuunnitte...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
ntien muuttuvassa toimintaympäristössä edellä mainitut tekijät korostuvat entisestään.   FCG toteuttaa visuaalisia raportointi- ja analysointi...

Energia- ja ilmastopalvelut(Sivu)
rgiatehokkuus energia- ja ympäristötehokkuuden arvioinnit ja elinkaarimalli energiakatselmukset  energiakatselmusten tukihakemukset rakennuste...

Tietomallintaminen(Sivu)
nalyyseissa, suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lukuisissa muissa tarkasteluissa. Tietomalli on ennen rakentamista luotava prot...

Paikkatietopalvelut(Sivu)
elussa, kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.  Paikkatietopalveluihimme kuluu myös paikkatietiedon hallinta sekä paikkatietokon...

Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri(Sivu)
easti muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää säännöllistä täydennyskoulutusta. Olemme aktiivisesti mukana kehittämässä sivistyspalvelujen...

Hallinto- ja lakiasiat sekä tiedonhallinta(Sivu)
mioon kunnallisen toimintaympäristön erityispiirteet.   Tarjonnastamme löytyy lähikoulutuksia perusteista syventäviin ja ajankohtaiskoulutuksi...

Digikaavoitus(Sivu)
oitusprosessiin rajatussa ympäristössä ja nopeassa syklissä. sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusprosessin läpivientiä poistamalla hukkaa, tehos...

Virtuaalimallintaminen(Sivu)
sin historiallisen ruukin ympäristömalli   Tammiston sähköaseman suoja-aita Vähittäiskaupan suuryksikkö Tammisaaren Kauppasatamaan Lempäälän V...

Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)(Sivu)
en elämään, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen. Sen avulla voidaan myös käsitellä ennakkoon eri päätösesitysvaihtoehtoja ja vertailla niit...

EDD- ja TDD-palvelut(Sivu)
alveluitamme ovat Phase I ympäristöarvioinnit Phase II kohdetutkimukset Environmental ja Technical Due Diligence –prosessit Rakennusten kuntok...

Asiantuntijaklinikka Kuntamarkkinoilla(Sivu)
ultointi klo 15-16 Oppimisympäristöt ja koulurakentamisen teemat, Raila Oksanen, johtava konsultti, FCG Konsultointi Esittelyssä mm: klo 12-13...

Tietomallintaminen(Sivu)
nalyyseissa, suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lukuisissa muissa tarkasteluissa. Tietomalli on ennen rakentamista luotava prot...

Tehokkuutta projektien johtamiseen(Sivu)
johtamistapaan ja projektiympäristöön sopivaksi. Tässä autamme me. Ota yhteyttä! Leijona Kaavio 0916 Ohjelmajohtaja "Projektimalli tarjoaa yht...

Sote-maakuntauudistus(Sivu)
ä maakuntien liittojen ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtäminen perustettavien maakuntien järjestämisvastuulle. Katso tästä konserni...

Optimaaliset tukipalvelut(Sivu)
• Johtaminen muuttuvassa ympäristössä • Vertailutieto, benchmarking, arviointi, ennakointi ja asiantuntija-arvioinnit Miksi juuri FCG? Tarjoa...

Koulutus varmistaa onnistuneen muutoksen(Sivu)
linta muuttuvassa toimintaympäristössä   Tarjoamme asiakkaillemme tukea päätöksentekoon, hankintoihin ja sopimiseen, tieto- ja kyberturvallisu...

Tiedolla johtamisen ratkaisut(Sivu)
ntien muuttuvassa toimintaympäristössä edellä mainitut tekijät korostuvat entisestään.   FCG toteuttaa visuaalisia raportointi- ja analysointi...

Tietomallintaminen(Sivu)
nalyyseissa, suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ja lukuisissa muissa tarkasteluissa. Tietomalli on ennen rakentamista luotava prot...

SMART TRANSPORTATION(Sivu)
tys. Digitaaliset toimintaympäristöt sisältävät sekä uusia ohjelmistoja että uusia palveluja.  Digitaaliset palvelut synnyttävät uusia tapoja ...

SVA-koulutus(Sivu)
selvitettävä vaikutukset ympäristöön. Ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa – asumiseen, viihtymiseen, työhön ja toimeentuloon, yritys- ja yhdis...

Tiedolla johtamisen verkostohanke (TIJO 3)(Sivu)
ta toiminnasta ja toimintaympäristöstä.  Tijo-verkostohankkeen sisältö Kuntatieto-ohjelman mukaisen talousraportoinnin ohjaus. Strategisen tal...

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita(Uutinen)
een, vesihuoltotekniikan, ympäristökonsultoinnin sekä rakennuttamis- ja ylläpitopalveluiden aloilla. Lisäksi konserni tarjoaa yrityksille kans...

Arkkitehti Heikki Lonka johtamaan FCG:n Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektoria(Uutinen)
velut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultoi...

FCG mukana palkitussa Vuoden silta 2008 –hankkeessa (Uutinen)
män ja viihtyisän liikenneympäristön kaikille käyttäjäryhmille, toteaa kuntatekniikan suunnittelupäällikkö Jari Kaija Keravalta RILin j...

Opetusministeriö ja FCG Efeko Oy allekirjoittivat aiesopimuksen Opekon yhtiöittämisestä(Uutinen)
en kehittämiseen, infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. FCG Finnish Consulting Group Oy:n...

Kaupunkirakenne aiheena FCG Planekon aamiaisseminaarissa(Uutinen)
ntelemaan jätehuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvää ajankohtaista asiaa. ...

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi(Uutinen)
tä (SHOK), joka keskittyy ympäristö- ja energiakysymyksiin. Halttusella on pitkä kokemus energiatekniikkaan liittyvän liiketoiminnan ke...

Hankintalaki aiheena FCG:n aamiaisseminaarissa(Uutinen)
estetyllä jätehuoltoon ja ympäristökonsultointiin liittyvällä aiheella. Tällä kerralla tapahtuman otsikkona oli ”Hankintalaki – keskustelua ja...

FCG suunnittelee Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon laajennuksen ja saneerauksen(Uutinen)
an jätevedenpuhdistamojen ympäristöluvat edellyttävät typen poistoa jätevedestä vuoden 2011 loppuun mennessä. Kuusankosken Akanojan jätevedenp...

FCG avasi uusimman toimipaikkansa Vaasaan(Uutinen)
uttamispalveluita infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasektorin tarpeisiin. Yksi FCG:n vahvuuksista on sijainti lähellä asiakkaitamme. FCG:llä on H...

FCG mukana messuilla(Uutinen)
mme osastolla erityisesti ympäristötekniikkaan ja rakennuttamiseen liittyviä tuotteita ja palveluja. Terveydenhuollon ATK-päivät 200...

FCG:n koulutusohjelma 2010 on ilmestynyt(Uutinen)
/p> [Dokumentti Ympäristö ja kuntatekniikka (913)] [Dokumentti Yhtiöt ja liikelaitokset (914)] [Dokument...

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi (Uutinen)
asuunnittelu (MAS)- Ympäristösuunnittelu (YMS), sis. luontoselvitykset sekä maaperän pilaantuneisuusselvitykset ja kunnostussuunnittelun...

Sipoonrannan infra- ja geosuunnitteluun jatkosopimus(Uutinen)
imenpidelupia varten sekä ympäristölupaa hyötykäyttöä ja työnaikaisia toimenpiteitä varten. Valvonta kattaa maa-, pohjarakennus- ja lai...

Miroslava Todorova Povvik AD:n toimitusjohtajaksi 1.1.2011(Uutinen)
killa on merkittävä rooli ympäristökonsultoinnin asiantuntijana Balkanin alueella ja tätä osaamista haluamme vahvistaa tulevaisuudessa, toteaa...

MATERNAn ja FCG:n välinen yhteistyö vahvistuu - MATERNA ulkoistaa koulutusmyynnin FCG:lle(Uutinen)
Group Oy tarjoaa infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelun, monialaisen koulutuksen, julkisten palvelujen kehittämisen sekä johdon konsult...

Ari Kolehmainen FCG:n toimitusjohtajaksi(Uutinen)
up Oy tarjoaa infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelun, monialaisen koulutuksen, julkisten palvelujen kehittämisen sekä johdon konsult...

Seppo Arvio FCG:n Lapin aluepäälliköksi(Uutinen)
a tehdyt lukuisat infran, ympäristön ja elinkeinojen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät hankkeet. Näiden lisäksi olemme konsultoineet ja...

Suunnitelmien energiakulutus ja hiilitase selville Ave Carbon -mallilla(Uutinen)
E CARBON –malli on ArcGIS-ympäristöön perustuva paikkatietotyökalu, joka laskee maankäytön kasvihuonekaasutaseen ja energiantuotannon kasvihuo...

FCG:n Fingrid Oyj:lle laatima YVA palkittiin vuoden parhaana(Uutinen)
0 kV:n voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVAsta). YVA ry:n mukaan YVA antaa hyvän esimerkin siitä, miten eri hankkeide...

Tutustu vuoden 2013 koulutusohjelmaan (Uutinen)
p>[Dokumentti Teknisen ja ympäristöalan luottamushenkilökoulututus (1244)] Koulutusohjelma täsmentyy vuoden mittaan. Tarkista ajant...

FCG konsultoi rakennustarkastajia hallirakenteiden turvallisuuskysymyksissä(Uutinen)
usta. Projektiin on saatu ympäristöministeriön tukea. Kyseessä on yleinen neuvonta, jolla tuetaan viranomaisen toimintaa ja täydennetään asian...

Kuntien tietotekniikkakartoitus: menot pienenevät(Uutinen)
lveluihin, liikenteeseen, ympäristöön, asumiseen, kiinteistöihin sekä demokratiaan ja vuorovaikutukseen liittyvien sähköisten palveluiden kehi...

Nova Schola Finlandia -hanke käynnistyy marraskuussa – Tule mukaan visioimaan tulevaisuuden koulua!(Uutinen)
landia on koulujen oppimisympäristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen. Työskentely painottuu vert...

Linnuston tutkaseurantahanke selvittää tuulivoiman vaikutuksia linnustoon(Uutinen)
n kuuluvat lisäksi Suomen ympäristökeskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Pohjanmaan maakuntaliiton, Satakuntaliiton, Turun yliopiston Bra...

Oulun 3D-hackathonissa kehitettiin uusia sovellusideoita MAPGETS-alustalle(Uutinen)
palkittiin CitySense, 3D-ympäristöön sijoitettu suunnitelma osallistavasta kaupunkisuunnitelusta. Tiimiin kuuluivat Elena Ylitalo...

CityInfo – kaupungin tieto liikkeelle 3D:nä(Uutinen)
ta, tietomalleja ja muuta ympäristötietoa. CityInfo toimii avoimella MAP...

FCG mukana Helsingin Isosaaren kehittämisessä(Uutinen)
lueidenkäytön, matkailun, ympäristön, maiseman ja vesiväylien ja satamatoimintojen asiantuntijoista. Työryhmä on aloittanut työnsä tutustumall...

FCG vahvistaa ohjelmistoliiketoimintaansa ostamalla Elbit Oy:n(Uutinen)
isuja muuttuvassa toimintaympäristössä myös esimerkiksi maakunnille ja yritystoimintaan. Pitkäaikainen yhteistyö Elbitin kanssa varmistaa kehi...

FCG Suunnittelu ja tekniikka toteuttajaksi maakuntauudistuksen AAMU-hankkeeseen(Uutinen)
on valittu yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteuttajaksi Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU) -hankkeeseen. Tilaajan...

FCG mukana Valtakunnallisilla meluntorjunpäivillä Jyväskylässä(Uutinen)
ipuolisesti ajankohtaisia ympäristömeluun ja meluntorjuntaan liittyviä asioita.Tapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 22.-...

Nettipeli on uudenlainen tapa ideoida täydennysrakentamista(Uutinen)
mäkeen” ja ostoskeskuksen ympäristöön. Nettipelissä voi rakentaa uusia taloja tai lisäkerroksia nykyisiin taloihin. Rakentamisesta saa pisteit...

Sertifioitujen kuntajohtajien määrä kasvaa kohisten(Uutinen)
 muuttuvaan toimintaympäristöön, toimielintyöskentelyyn, kuntatalouteen ja rahoitukseen, viestintään sekä henkilökohtaisiin johtamisvalm...

KuntaHR on uusi henkilöstöjohtamisen saumaton työkalu(Uutinen)
ytyvät tutusta Kuntarekry-ympäristöstä. Uutta pilvipalvelua ei tarvita, vaan kyse on samasta turvallisesta kotimaisesta palvelusta, jonka tiet...

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana(Uutinen)
terveydenhuollon toimintaympäristössä, toteaa FCG Prodacapo Groupin toimitusjohtajaksi nimitetty Kari Lappalainen...

Johtajan taidot tänään ja huomenna -etävalmennus(Uutinen)
28.4. Toimintaympäristö ja sen mieltäminen24.5. Arvot ja johtajuus14.6. Päätöksenteko...

FCG mukana kehittämässä Venäjä-liiketoimintamahdollisuuksia(Uutinen)
>Yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristökonsultointiVenäjä-palvelutHankkeistus ja rahoituskonsultointi (EU-Venä...

Co-Creation on yhdyskuntasuunnittelun ytimessä(Uutinen)
a, yhdyskuntarakenteen ja ympäristön asiantuntija Jan Tvrdý kirjoittaa tuoreessa...

Juhani Pirinen Radio Suomessa: Päiväkotien ja koulujen korjaamiseen tarvitaan korjausrakennusohjelma (Uutinen)
oria, asunto, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen totesi Valtioneuvoston tilaisuudessa.Valtioneuvoston tiedote...

Sisäilmaongelma ratkaisemiseksi tarvitaan rahoitusmalli ja innovaatioita(Uutinen)
eduskunnan tarkastus- ja ympäristövaliokuntien kuulemistilaisuudessa. Eduskunnan Pikkuparlamentissa pidetty tilaisuus oli osa hallituk...

FCG ja tulevaisuuden koulut mukana Kuntajohtajapäivillä(Uutinen)
aivan uudenlaisia oppimisympäristöjä, jotka tilajärjestelyiltään ovat muunneltavia ja monipuolisia. Tavoitteenamme on, että toiminnallisuus j...

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä(Uutinen)
r>– Hoitotyön toimintaympäristö on muuttunut. Poliklinikkatoiminta on laajentunut ja lukumääräisesti kasvanut, kun erilaisia hoito- ja toi...

Teollisuusrakentamisen palvelut yhden katon alta(Uutinen)
kiksi biotehdashankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista ja luvitusprosessista, Tolonen jatkaa. Suomalaisen teollisuuden tunti...

Vanhat taantuvat kaupan alueet heräävät eloon(Uutinen)
essa? Millaisessa asiointiympäristössä asiakkaat viihtyvät? Miten saadaan vanhat taantuvat kaupan keskukset herätettyä uuteen kukoistukseen?...

Asiakastutkimus: FCG on asiantunteva, ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen (Uutinen)
tekniikan uutta laatu- ja ympäristöjärjestelmää.– Järjestelmä edellyttää, että olemme tietoisia, miten onnistumme projekteissa ja että...

Viherkerroinmenetelmä antaa bonuspisteitä syötävistä kasveista tai perhosniityistä (Uutinen)
kniikka tuottaa laatu- ja ympäristöjärjestelmänsä mukaisesti kestäviä ratkaisuja synnyttäviä palveluita.FCG on ollut mukana kehittämäs...

Digikaava.fi – uusi sivusto digitaalisesta kaavoituksesta(Uutinen)
nut rahoitusta Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hankkeelta KIRA-digiltä, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hanke...

Sijaiset löytyvät nopeasti 600 osaajan sijaispörssistä Oulussa(Uutinen)
lmässä käytettävissä myös ympäristökunnissa, jos sijaiset näin haluavat. Sote-sijaispörssin ohella Monetra pilotoi parhaillaan va...

134 kunta-alan esimiestä sai EKJ-sertifikaatin(Uutinen)
soteuudistus sekä toimintaympäristöstä kumpuavat uudistamistarpeet edellyttävät hyvää muutoksen johtamista. Laadukas esimiestyö on yksi muutok...

Sähköaseman uusi aita hehkuu sinivalkoisissa väreissä Vantaalla(Uutinen)
yle="">Sähköasemaa ja sen ympäristöä elävöittävät nyt vaihtuvissa väreissä aaltoilevat led-valot. Itsenäisyyspäivän ja Suomi 100 -juhlinnan aj...

Tiesitkö että: Mitä ovat Liisa, Poku, Leisten ja Tuomisto?(Uutinen)
>Hyvin suunniteltu oppimisympäristö tukee oppimista 100-vuotiasta Suomea rakentamassa. FCG on...

Timo Läksy FCG:n Turun aluepäälliköksi(Uutinen)
uolinen osaaminen infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, monialaisesta koulutuksesta, julkisten palvelujen kehittämisestä sekä johdon...

Blogi: Matkailun kasvaessa kestävän kehittämisen merkitys korostuu(Uutinen)
n talouden, työllisyyden, ympäristön kuin sosio-kulttuurisen kestävyydenkin osa-alueilta, myös vuosien päästä, Nina Vesterinen...

Hanoista ja vesijohdoista voi liueta metalleja juomaveteen – veden juoksuttaminen poistaa haitalliset pitoisuudet (Uutinen)
aitosta (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Iisalmen Vesi, Imatran Vesi, Kouvolan Vesi Oy, Lapp...

Aki Keskinen FCG:n Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi(Uutinen)
puolinen osaaminen infra, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta, monialaisesta koulutuksesta, julkisten palvelujen kehittämisestä sekä johdon...

Blogi: Hämeenlinna kasvaa ja kehittyy – hallitusti(Uutinen)
vuudesta asumis- ja yritysympäristönä. Asukasmäärässä tavoitellaan puolen prosentin vuosikasvua ja yrityspuolella toimitaan aktiivisesti uusie...

Neliömäärät kuriin – Kouvola pisti koulusuunnitelmat uusiksi(Uutinen)
uuden­aikaisempaa oppimisympäristöä ja peda­gogista suunnitelmaa sekä selkeyttää tilankäytön tavoitteita, perusopetuksen palvelupäällikkö Kim...

Kaupunkisuunnittelun yhteinen 3D-kartta-alusta kaikkien Suomen kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
olmiulotteisen suunnitteluympäristön. Näillä työkaluilla kunnat ja kaupungit voivat visualisoida esimerkiksi kaavahankkeita, valmiita kaavoja...

DI Mari Puoskari on valittu FCG-konsernin toimitusjohtajaksi(Uutinen)
ri siirtyy FCG:lle Pöyryn ympäristöliiketoiminnan johtajan tehtävästä. Tätä aiemmin hän vastasi mm. uusista liiketoiminnoista ja strategiasta...

Hakunila sai oman skeittipuiston(Uutinen)
hitettiin Sotungin lukion ympäristöä. Sieltä löytyy nyt esimerkiksi liikenneympyrä polkupyöräilijöille sekä graniittisia istuskelupaasia, jotk...

Katso webinaari: Kaupunkisuunnittelun MAPGETS-työkalut nyt maksutta kuntien käyttöön(Uutinen)
olmiulotteisen suunnitteluympäristön. Näillä työkaluilla kunnat ja kaupungit voivat visualisoida esimerkiksi kaavahankkeita, valm...

Korson keskuspuistolle kasvojenkohotus(Uutinen)
joille suojaisa lampinen ympäristö sopii vallan mainiosti. Puiston kunnostus ei ole häirinnyt linnuston elämää linnunpoikasten taapertaessa p...

FCG osti sote-kehitysyhtiö Flowmedik Oy:n(Uutinen)
Samalla FCG antaa hyvän ympäristön Flowmedikin toiminnan ja tuotteiden kehittämiseen, sanoo FCG:n konsernijohtaja Ari Kolehmainen...

MAPGETS tuo avoimen tiedon kuntien käyttöön maksutta(Uutinen)
on tarjolla, esimerkiksi Ympäristökeskukselta, Liikennevirastolta, Museovirastolta ja niin edelleen, Heikki Rajasalo MAPGETS-palvelun tuottav...

Blogi: Kohennetaan kävelykaupunkia Bulevardista alkaen(Uutinen)
keskittyy nyt Kauppatorin ympäristöön turisteille. Me lähdimme pohtimaan, mikä olisi keskeinen akseli nimenomaan Hietalahden torille. Bulevard...

FCG ja Ahola Transport yhteistyöhön uudella liiketoiminnalla (Uutinen)
kittävästi ja muun muassa ympäristötavoitteet korostuvat. Murroksessa olevan kokonaismarkkinan koko on arvioitu olevan tulevina vuosina Suomes...

FCG Arkkitehdit voittajajoukkoon Helsingin kävelykeskustan ideakartoituksessa(Uutinen)
keskittyy nyt Kauppatorin ympäristöön turisteille. Me lähdimme pohtimaan, mikä olisi keskeinen akseli nimenomaan Hietalahden torille. Bulevard...

Töissä FCG:llä – Pilaantunutta maata kunnostamassa(Uutinen)
se, että voi olla mukana ympäristön tilan parantamisessa, Tanja kertoo. Tanjan työpäivät kuluvat näytteitä ottaes...

Sami Miettinen on aloittanut Johdon konsultoinnin ja valmennuksen toimialajohtajana(Uutinen)
nostaa havaintoja toimintaympäristöstä, keskustella ja osallistaa. Näin luomme kiinnostusta palveluihin ja vahvistamme asiakassuhdetta. ...

Turhan kallis koti -kirja käy läpi kohtuuhintaista asumista(Uutinen)
tojen hintoihin. Ympäristöministeriön työryhmä totesi jo vuonna 2011, että kohtuuhintaisten asuntojen puute jarruttaa pääkaupunkiseud...

Kohti vaikuttavaa omistajaohjausta ammatillisessa koulutuksessa(Uutinen)
lisen koulutuksen toimintaympäristöä. Tärkeässä osassa ovat erilaiset tapausesimerkit, joissa esitellään omistajaohjausta erilaisten omistus-...

Vastuulliseen matkailuun uusi Sustainable Finland -laatumerkki (Uutinen)
erkin, Green Keyn ja muut ympäristösertifikaatit. Merkki on yhteenkokoava, kehittämisorientoitunut ja markkinoinnillinen kokonaisuus.–...

Hoitohenkilökunnan määrän tulisi perustua asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan (Uutinen)
ttaria erilaisiin toimintaympäristöihin. Hoitoisuusmittarit ovat laajasti käytössä sairaaloissa, perusterveydenhuollossa ja myös tehostetun pa...

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään (Uutinen)
huollon suunnittelun sekä ympäristökonsultoinnin. FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja koko maan kattavan...

Uudella Sohu-mittarilla* tietoa sosiaalipalveluiden henkilöstötarpeesta (Uutinen)
eluiden erilaissa toimintaympäristöissä. Nyt pilotointivaiheeessa oleva Sohu-mittari kuuluu RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelm...

Blogi: Yksi tulokulma - kestävä kehitys voi kulkea käsi kädessä kiinteistöveron kanssa(Uutinen)
en yhdyskuntarakenteen ja ympäristön asiantuntija, jolla on pitkä kokemus kaupunkien ja maaseudun analysoinnista eri tarkastelumittakaavoissa...

Töissä FCG:llä – Harjoittelijana FCG Internationalissa(Uutinen)
ernationalin käyttöön. Työympäristö on Anne-Marian mielestä mahtava ja hän saa tunteen, että hänen työpanostaan arvostetaan.  ...

Lean-asiantuntija vieraana EKJ4-johtamisfoorumissa(Uutinen)
uden kompleksista toimintaympäristöä. Valmentajina ja alustajina toimivat Suomen parhaat  asiantuntijat ja kehittäjät ja käytännön...

FCG:n suunnittelemalle Korson Ankkapuistolle kunniamaininta (Uutinen)
kapuisto on yksi kestävän ympäristörakentamisen pilottikohteista Suomessa ja osoitus siitä, että myös kunnallistekniikan suunnittelijoilla ja...

Blogi: Kaupungin sydän maan alla(Uutinen)
eluihin ja ylipäätään katuympäristöön? – Vähittäistavarakaupan my...

Sustainable & Smart cities -tapahtuma 29.8.2019 (Uutinen)
sin sekä Lahden, Euroopan ympäristöpääkaupungin 2021, kestävistä ratkaisuista! Samalla pääset nauttimaan loppukesästä Helsingissä ja Amos Rexi...

Tuulivoimalat eivät ole muuttolinnuille läheskään niin tuhoisia kuin on oletettu.(Uutinen)
kurkiin, kuten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) aikaan on laskennallisten mallien perusteella arvioitu. Vaikka tu...

Tia Salminen nimitetty katu-, tie- ja liikennesuunnittelun toimialajohtajaksi(Uutinen)
sekä viihtyisän, yhteisen ympäristön toteuttaminen. — Pyrimme ottamaan entistä paremmin kiertotaloude...

Nova Schola on kohtaamispaikka koulu- ja päiväkotitilojen suunnittelijoille ja toteuttajille(Uutinen)
pääohjelmassa puhuvat mm. ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, kasvatustieteen professori Kirsti Lonka ja profess...

FCG Koulutus on lanseerannut uudet verkkokoulutukset(Uutinen)
tus on lisäksi aina pieni ympäristöteko, kun matka koulutuspaikalle jää pois. Se on myös asiakkaillemme tärkeää, FCG:n koulutusliiketoiminnan...

FCG:llä vietettiin 70-vuotisjuhlia(Uutinen)
li>Mikko Aho, kaupunkiympäristön toimialajohtaja, Helsingin kaupunkiKatso paneelikeskustelun videotaltiointi...

Infra ja ympäristö, avoimet työpaikat 19.12.2007(Uutinen)
Haetaan Arkkitehtuuri ja aluekehitys -sektorille johtajaa ja hankekehitystoimialan johtajaa sekä arkkitehtitoimistoja...

Hyvinkäälle uuden teknologian 3D-kaupunkikehitysympäristö - MAPGETS käytössä(Uutinen)
SmartHyvinkaa-sovellus toimii hankkeessa kaupunkisuunnittelun, tiedonkulun ja hankehallinnan välineenä. 3D MAPGETS-alustan päälle tuotettu...

Syksyn kuuma aihe: millainen on hyvä kouluympäristö lapsille?(Blogi)
Klikkiotsikot saavat ihmiset pelkäämään, että lapset laitetaan nykyään avokonttoreihin ja jätetään heitteille.   Toisten mielestä ko...

Yhteisöllisiä oppimisympäristöjä kehittämässä(Blogi)
Elokuu ja koulujen alku. Viime vuoteen verrattuna koulujen lukuvuoden suunnittelu on paljon rauhallisempaa. Ovathan uudet opetussuunnitelma...

FCG mukana Vaasa Wind Exchange & Solar 2015 –tapahtumassa(Uutinen)
Vaasa Wind Exchange & Solar 2015 -messut ovat osa...

Olemme mukana Isännöintipäivillä Turussa(Uutinen)
...

FCG mukana TeollisuusSummit -tapahtumassa Oulussa (Uutinen)
FCG osallistuu ...

MAPGETS mukana kansainvälisessä näyttelyssä Barcelonassa(Uutinen)
MAPGETS on mukana Smart City Expo World Congress 2015...

FCG mukana Energia 2016 -tapahtumassa Tampereella(Uutinen)
Tervetuloa Energiamessuille Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 25–27.10.Esittelemme messuilla innovatiivisia ratkaisuja, jot...

Tule tapaamaan meitä EnergyWeek 2017 -tapahtumaan Vaasaan(Uutinen)
Tule tutustumaan voimajohtosuunnitteluumme ja FCG:n muihin energiaratkaisuihin EnergyWeek 2017 -päiville Vaasaan. Tapahtuma jär...

FCG mukaan suunnittelemaan Helsingin Pakilanpuiston palvelurakennuksia(Uutinen)
Helsingin Pakilanpuiston lähialueen koulujen, päiväkotien ja liikuntatilojen uudistuksen suunnittelu käynnistyy. FCG on mukana hankkeen suunni...

FCG Hedet-tuulipuiston owner's engineer -palveluiden tuottajaksi Närpiössä – puisto tuottaa sähkön Googlelle(Uutinen)
FCG Finnish Consulting Group on valittu omistajan edustajaksi ranskalaisen uusiutuvan energian tuottajan Neonen Hedet-tuulipuistohankkeeseen N...

Etusivu(Sivu)
kykyyn toimia muuttuvassa ympäristössä ja asiantuntevaan henkilöstöön, jonka toiminta pohjautuu FCG:n arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Ny...