Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Osaamiskeskittymä julkishallinnon uudistumisen tueksi

Suomen Kuntaliitto ja Helsingin yliopiston Holding Oy ovat tänään allekirjoittaneet aie- ja osakassopimukset Suunnittelukeskus Oy:n, Efeko Oy:n ja Helsinki Consulting Group Oy:n toimintojen yhdistämisestä FCG Finnish Consulting Group -nimiseksi koulutus- ja konsulttiyritykseksi.

Syntyvä konserni on palvelutarjonnaltaan ainutlaatuinen. Siinä yhdistyvät johdon konsultointi ja koulutus, investointihankkeiden suunnittelu sekä kansainvälisten kehitysprojektien konsultointi. Näin se pystyy tarjoamaan mm. toimialajärjestelyjen ja laajojen kehityshankkeiden vaatimaa ammattimaista projektinjohto-osaamista sekä syvällistä teknistä, taloudellista, hallinnollista ja liikkeenjohdollista osaamista.

FCG –konserni muodostaa Suomeen vahvan osaamiskeskittymän, joka palvelee erityisesti julkista sektoria kustannustehokkuuden lisäämistä edellyttävien tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernin asiantuntijapalveluita suunnataan myös yksityiselle sektorille.

Yhdistäminen suoritetaan osakevaihtoina. Syntyvän konsernin henkilökuntamäärä on yli 500 henkeä ja liikevaihto noin 70 miljoonaa euroa. Konserni toimii vahvasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Kansainvälisen toiminnan osuus tulee olemaan noin 40 % liikevaihdosta. Konserni aloittaa toimintansa 1.9.2005.

Uuden konsernin omistajina tulevat olemaan yhtiöiden nykyiset omistajat. Pääomistajia ovat Suomen Kuntaliitto, Helsingin yliopiston Holding Oy, opetushallitus, Tapiola -yhtiöt ja Nordea Capital. Muita omistajatahoja ovat mm. useat yliopistot, kunnat ja sairaanhoitopiirit. Omistajat ovat sitoutuneet kehittämään FCG –konsernia pitkäjänteisesti.

Konsernin asiantuntijapalveluista vastaavat sen tytäryhtiöt yhdessä: Suunnittelukeskus Oy, Helsinki Consulting Group Oy sekä viime vuonna syntynyt uusi Efeko Oy. Konsernin tukipalveluita tullaan keskittämään mahdollisuuksien mukaan.

Kuntaliiton pääosin omistama Efeko Oy vastaa uudessa konsernissa kaikilla julkisen hallinnon toimialoilla johtamisen ja toiminnan kehittämisen koulutus- ja konsulttipalveluista. Yhtiö syntyi Kuntakoulutus Oy:n ja Efektia Oy:n yhdistämisen tuloksena kuluvan vuoden alussa. Efeko Oy:n tytäryhtiö on Suomen Terveystutkimus Oy. Efeko –konsernin palveluksessa on n. 150 ammattilaista.

FCG -konsernin kansainvälinen kehityskonsultointi tullaan keskittämään Helsinki Consulting Group Oy:öön. HCG:n kansainvälinen toiminta käsittää jatkossakin hallinnon kehittämistä sekä sosiaali- ja terveysalan, koulutusalan ja ympäristöalan konsultointia. HCG:n keskeisiä asiakkaita ovat Suomen ulkoasiainministeriön lisäksi lukuisat kansainväliset rahoittajat. HCG:n osuus tulevan konsernin liikevaihdosta tulee olemaan runsas kolmannes. Toiminta perustuu vahvan kansainvälisen asiantuntijaverkoston käyttämiseen. Yhtiön oma henkilökunta on n. 50. HCG:llä on tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä lukuisissa maissa.

Suunnittelukeskus Oy jatkaa palvelujen tuottajana teknisen konsultoinnin sektorilla. Suunnittelukeskus Oy on markkinajohtaja Suomessa vesi- ja ympäristökonsultoinnissa sekä maankäytön suunnittelussa. Yhtiö toimii vahvasti myös mm. kuntatekniikan, teiden ja liikenteen sekä julkisten palvelurakennusten suunnittelijana. Suunnittelukeskus Oy:n palveluksessa on n. 320 infrastruktuurin suunnittelun ammattilaista. Yhtiö toimii kymmenellä paikkakunnalla Suomessa. Lisäksi yhtiöllä on toimipisteitä useissa kohdemaissa. Yhtiön liikevaihdosta n. kolmannes on muodostunut kansainvälisistä projekteista. Uudessa konsernissa Suunnittelukeskus Oy toteuttaa projekteja sekä kotimaassa että ulkomailla.

FCG –konsernilla on myös merkittäviä vähemmistöomistuksia. Näistä tärkeimmät ovat kolmanneksen omistusosuus tanskalaisesta Copenhagen Development Consulting A/S:stä sekä 40 prosentin omistusosuus HAUS Kehittämiskeskus Oy:stä. Nämä vahvistavat konsernin palveluja ennen kaikkea johdon koulutuksen ja konsultoinnin sekä kansainvälisen kehityskonsultoinnin aloilla.

Uuden konsernin toimiva johto muodostuu nykyisten yhtiöiden johtohenkilöistä. Konsernin toimitusjohtaja on Suunnittelukeskus Oy:n nykyinen toimitusjohtaja dipl.ins. Seppo Mäki. Hän toimii toistaiseksi myös Suunnittelukeskus Oy.n toimitusjohtajana. FCG –konsernin varatoimitusjohtajia ovat Tekn.tri Pentti Yletyinen, joka jatkaa myös HCG Oy:n toimitusjohtajana sekä HM Ari Kolehmainen, joka jatkaa myös Efeko Oy:n toimitusjohtajana.

Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne toteaa, että Kuntaliiton tavoitteena on järjestelyn myötä luoda vahva osaamiskeskittymä, joka vastaa entistä paremmin kuntien kasvaneisiin haasteisiin. Koulutuksen ja konsultoinnin avulla voidaan nyt entistä terävämmin kehittää erityisesti julkista sektoria. Tavoitteena on myös tarjota perinteisten tuotteiden liiketoimintaosaamista. Kuntaliitto sitoutuu pitkäjänteisesti uuden yhtiön ja sen palvelujen kehittämiseen.

HCG:n hallituksen puheenjohtajan, professori Paavo Urosen mukaan uuden konsernin yhtiöt täydentävät erinomaisesti toistensa osaamisalueita, jolloin saavutetaan merkittäviä mittakaava- ja synergiaetuja. Hänen mielestään myös mukana oleville yliopistoille tulee tämän myötä entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan erityisesti kansainvälisessä toiminnassa.

Uuden konsernin toimitusjohtajat toteavat, että sovittu järjestely synnyttää markkinoille aivan uudentyyppisen toimijan. Se pystyy tarjoamaan kaikkia niitä asiantuntijapalveluja, joita julkinen sektori tarvitsee kehittäessään uusia toimintamalleja tavoitteena säilyttää hyvinvointiyhteiskunta käytössä olevilla resursseilla. Tätä palvelutarjontaa tukevat myös yhtiöiden lisääntyneet resurssit ja panostus tuotekehitykseen. Tuleva konserni on uskottava ja tunnettu toimija myös kansainvälisesti. Sen kehittämistä jatketaan sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoilla. Konserni on suomalaiseen omistukseen perustuva vastaus kasvavassa määrin ulkomaiseen omistukseen valuvalla osaamispalvelualalla.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Seppo Mäki p. 0400 – 210 219
toimitusjohtaja Pentti Yletyinen p. 040 – 550 94 14
toimitusjohtaja Ari Kolehmainen p. 0500 – 43 98 82

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 4.2.2005Takaisin