Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Suomen IP-Tekniikka Oy osaksi FCG-konsernia

Suomen IP-Tekniikka Oy on 13.4.2007 tehdyllä osakekaupalla tullut osaksi FCG Infra ja ympäristö-liiketoimintaryhmää. Suomen IP-Tekniikka Oy:n toimiva johto, joka on omistanut yhtiötä sen perustamisesta vuodesta 1995 alkaen, on myynyt omistuksensa yrityksestä. Suomen IP-Tekniikka Oy jatkaa FCG-konsernissa omana yhtiönään.

Suomen IP-Tekniikka Oy:n liikevaihto on runsaat 5 M€ ja sen palveluksessa on n. 70 asiantuntijaa. Yhtiö tunnetaan vahvana osaajana erityisesti geotekniikan ja pohjarakennetekniikan sekä ympäristökonsultoinnin alueilla. Yhtiön erityisosaamista geotekniikassa ovat mm. syvien kaivantojen geotekniset suunnitelmat sekä paalujen PDA-mittaukset. Ympäristökonsultoinnissa yhtiö on varsin tunnettu mm. pilaantuneiden maiden kunnostusprojektien toteuttajana. Yhtiön toiminta on keskittynyt kotimaan lisäksi Suomen lähialuille Venäjällä ja Baltian maihin. Helsingin lisäksi yhtiöllä on aluetoimistot Jyväskylässä, Kotkassa, Kuopiossa ja Porvoossa. Enemmistön yhtiön asiakkaista muodostavat teollisuuden ja kaupan alan yritykset. Varsin merkittäviä ja monipuolisia ovat myös yhtiön kunnille ja valtion eri hallintokunnille tuottamat konsultti- ja tutkimuspalvelut.

FCG-konserni eli Finnish Consulting Group syntyi syksyllä 2005 kotimaiseksi vaihtoehdoksi ulkomaiseen omistukseen valuvalla konsulttialalla. Konsernin Infra ja ympäristö-liiketoimintaryhmään kuuluu myös Suunnittelukeskus Oy tytäryhtiöineen. FCG on maan johtavia yrityksiä myös avoimen koulutuksen ja johdon konsultoinnin alueella, sillä Efeko tytäryhtiöineen kuuluu konserniin. FCG on suomalainen markkinajohtaja myös kansainvälisessä kehityskonsultoinnissa. Konsernin palveluksessa on lähes 800 asiantuntijaa ja liikevaihtoa sillä on n. 75 M€.

Konsernijohtaja Seppo Mäki toteaa, että yrityskauppa sopii FCG-konsernin strategiaan erinomaisesti. Konsernin tavoitteena on kasvaa ja sen kautta hakea myös parempaa kannattavuutta. Kasvua haetaan sekä kotimaasta että kansainvälisesti.

Konsernin liikevaihdosta noin 40 % on kansanvälistä toimintaa. Erityisesti kansainvälisessä toiminnassa volyymin kasvu tuo kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Tämän kaupan myötä FCG-konserni vahvistaa markkinaasemaansa sekä kotimaassa että lähialueilla. Kaupan uskotaan avaavan aivan uusiakin mahdollisuuksia erityisesti ympäristöhankkeiden konsultoinnissa Suomen lähialueilla. Mäki toteaa edelleen, että FCG on ottanut tavoitteekseen myös asiakaskunnan laajentamisen erityisesti teollisuuden, rakennusliikkeiden ja kaupan alueilla. Tässäkin suhteessa kauppa sopii konsernin strategiaan.

FCG Infra ja ympäristö-liiketoimintaryhmän johtaja Matti Ojala toteaa, että FCGkonserni vahvistuu nyt merkittävästi sekä geotekniikan ja aluetekniikan että ympäristökonsultoinnin sektoreilla. Kun kaavoitus koskee yhä useammin pehmeikköalueita ja maaperä vaatii yhä useammin kunnostusta ennen rakentamista, on nähtävissä merkittävää synergiaetua maan johtavan kaavoituskonsultin ja johtavan maaperäasiantuntijan yhteistyössä. Myös paikallispalvelut vahvistuvat edelleen kun FCG:n aluetoimistojen verkosto täydentyy.

Myös Suomen IP-Tekniikan toimitusjohtaja Jouko Petäjä on tyytyväinen yrityskaupan toteutumiseen. Petäjä näkee erityisen myönteisenä sen, että Suomeen on muodostumassa todella vahva konsultti- ja koulutuskonserni, joka on kotimaisessa omistuksessa sekä kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu. Petäjä näkee FCG-konsernilla olevan riittävät resurssit yrityksen kehittämiseksi edelleen. Konsulttialalla on tapahtumassa selkeästi polarisoitumista, jolloin suuret kasvavat ja keksikokoisilla yrityksillä on vaikeuksia löytää riittävästi resursseja uudistuakseen ja pysyäkseen kehityksen kärjessä. Myös Petäjä näkee yritysten osaamisalueiden ja asiakkuuksien täydentävän sopivasti toisiaan ja uskoo, että FCG yrityksenä on hyvin kiinnostava myös tulevaisuuden tekijöille eli alasta kiinnostuneille nuorille asiantuntijoille.

Lisätiedot:

Seppo Mäki p. 010 409 5412
Matti Ojala p. 010 409 5266
Jouko Petäjä p. 020 756 2600

www.fcg.fi
www.sipt.fi
www.suunnittelukeskus.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 11.5.2007Takaisin