Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG Suunnittelukeskus kehittää kansainvälistymispalveluita

Euroopan komissio on hiljattain hyväksynyt FCG Finnish Consulting Group Oy -konserniin kuuluvan FCG Suunnittelukeskus Oy:n kumppaniksi EU:n 6. puiteohjelman kansainväliseen tutkimus- ja tuotekehityshankkeeseen. FCG Suunnittelukeskus ja sen kansainvälistymiskonsultointiin keskittyvä ManNet Partners -tiimi vastaa hankkeessa johtavana partnerina uusien kansainvälistymispalveluiden sovellusten kehittämisestä.

MUSING-hankkeen tavoitteena on kehittää uuden sukupolven liiketoiminnan päätöksentekoa tukevia työkaluja. Tarkoitus on kehittää ja testata palveluja, joita voidaan helposti käyttää tai tuottaa sähköisiä tietokantoja hyödyntäen. Hankkeen nimi MUSING (MUlti-industry, Semantic-based next generation business INtelliGence) viittaa hankkeessa kehitettävään ja testattavaan, sisältöjen automaattista luokitusta ja tunnistusta mahdollistavaan teknologiaan.

Lappeenrannan aluetoimiston päällikkö Markus Lankinen näkee, että hankkeessa mukanaolon ansiosta FCG Suunnittelukeskus pystyy panostamaan huomattavia resursseja erityisesti kansainvälistymistä edistävien palveluiden kehittämiseen. Yhtiön asiakkaat hyötyvät uusien, kustannustehokkaiden tietopalveluiden testauksessa saaduista kokemuksista. Hanke avaa myös uusia verkostoitumisväyliä EU:n sisällä ja sen ulkopuolella, mm. Intiaan. Kehityshanke kestää vuoteen 2010 saakka, ja sen budjetti on noin 14 miljoonaa euroa. EU rahoittaa hanketta 9 miljoonalla eurolla.

FCG Suunnittelukeskus Oy on yksi Suomen suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä ja markkinajohtaja päätoimialoillaan. Yhtiö tarjoaa palveluja mm. alueiden käytön ja kehityksen, liikenteen, vesihuoltotekniikan, ympäristökonsultoinnin sekä rakennuttamis- ja ylläpitopalveluiden aloilla. Lisäksi konserni tarjoaa yrityksille kansainvälistymiseen ja Venäjä-liiketoimintaan liittyviä konsultointipalveluita alkaen erityyppisestä esi- ja markkinaselvityksistä aina kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen.

Lisätietoja MUSING-hankkeesta antaa Lappeenrannan aluetoimiston päällikkö Markus Lankinen, puh. 010 409 6460.

Lue lisää FCG Suunnittelukeskus Oy:stä osoitteessa www.suunnittelukeskus.fi.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 10.9.2007Takaisin