Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG Efekolle yksinomainen käyttöoikeus useaan sairaanhoidon tuotteeseen

FCG Efeko ja Kuntaliitto ovat allekirjoittaneet sopimukseen erikoissairaanhoidon tuotteistuksen standardointia (Nord DRG), vanhusten hoitoisuusastetta (RAVA) ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan luokitusta (RAFAELA) koskevista tuotteista. FCG Efekolla on sopimuksen mukaan yksinomainen, vuoden 2019 loppuun asti voimassaoleva käyttöoikeus näihin tuotteisiin. Kuntaliitto omistaa tuotteet.

Nord DRG on Pohjoismainen, diagnoosiperusteinen erikoissairaanhoidon potilasryhmitys- ja tuotteistusjärjestelmä, jota käytetään apuvälineenä sairaanhoitopiirien kuntalaskutuksessa ja tuottavuusvertailussa.

RAVA-indeksi on kotimainen vanhusten toimintakyvyn mittausjärjestelmä. Tämä mittari pohjautuu 12 kysymykseen, joiden avulla muodostetaan vanhusten toimintakykyä ja hoidon tarvetta kuvaava indeksiluku. RAVA-indeksiä käytetään apuna, kun valitaan vanhukselle sopivaa ja tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa.

RAFAELA on suomalainen erikoissairaanhoidon potilasryhmitys- ja tuotteistusjärjestelmä, jota käytetään apuna erikoissairaanhoidon potilaiden hoidon vaativuusasteen määrittelyssä ja vastaavasti henkilökunnan määrän arvioinnissa.

Lisätietoja:
johtaja Ilkka Vohlonen, ilkka.vohlonen [at] fcg.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 18.12.2008Takaisin