Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Yrjö Halttunen FCG:n energialiiketoiminnan vetäjäksi

Ekonomi Yrjö Halttunen on nimitetty 13.1.2009 alkaen FCG Planeko Oy:ssä energialiiketoiminnan johtajaksi ja aluepäälliköksi. Aluepäällikkönä hänen vastuualueensa käsittää Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueet. Halttusen asemapaikka on Vaasa, jonka lisäksi hän toimii Seinäjoen toimipaikan päällikkönä. Halttunen on aiemmin toiminut Vaasassa sijaitsevan Teknologiakeskus Merinova Oy:n toimitusjohtajana.

Aluepäällikön tehtävän lisäksi Halttusen tehtävänä on kehittää FCG:n ilmasto ja energia -toimialaa. Tässä työssä yhtenä toiminnan kanavana hyödynnetään FCG:n osakkuutta Cleen Oy:ssä. Cleen Oy on yksi Suomeen perustetuista strategisen huippuosaamisen keskittymistä (SHOK), joka keskittyy ympäristö- ja energiakysymyksiin.

Halttusella on pitkä kokemus energiatekniikkaan liittyvän liiketoiminnan kehittämisestä ja verkottumisesta alan toimijoiden kanssa. Hän on ollut mukana mm. valtakunnallisen energiaklusterin kehittämisessä ja uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman ja maalämmön käytön edistämisessä.

- Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, energiahuollon varmistaminen ja energian omavaraisuusasteen nostaminen ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä aiheita, jotka tulisi huomioida esimerkiksi jo kaupunkien ja kuntien kaavoituksessa. FCG:llä on osaamista myös näillä toimialoilla, mikä tekee tehtävästäni kiinnostavan, toteaa Halttunen.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Matti Ojala, matti.ojala a fcg.fi, puhelin 010 409 5266
Johtaja Yrjö Halttunen, yrjo.halttunen a netikka.fi, puhelin 040 5000 340

FCG Finnish Consulting Group on yksi suurimmista monialaisista konsulttiyrityksistä Suomessa ja markkinajohtaja monella toimialalla. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen monipuolinen asiantuntemus ja osaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkishallinnon kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti. Konsernin palveluksessa on yhteensä noin 850 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 20.1.2009Takaisin