Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Yksi FCG marraskuusta lähtien

FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön 31.10.2009.

´FCG:n kotimaan yhtiöt, FCG Efeko Oy, FCG International Oy, FCG Planeko Oy sekä FCG MentorIT Oy sulautuvat emoyhtiöönsä FCG Finnish Consulting Group Oy:öön 31.10.2009. Sulautuminen on ollut yksi FCG-konsernin muodostamisen yhteydessä vuonna 2005 asetetuista strategisista tavoitteista ja se toteutetaan FCG:n organisaatio- ja kustannusrakenteen selkiyttämiseksi ja keventämiseksi.

Kotimaassa toimii sulautumisen jälkeen marraskuusta 2009 lähtien vain yksi yhtiö, FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsernin kansainväliset yhtiöt siirtyvät samalla suoraan emoyhtiön alaisuuteen. FCG:n kotimaan yhtiöiden henkilöstö, liiketoiminta ja asiakassitoumukset siirtyvät sulautumisen yhteydessä emoyhtiölle. Kaikki FCG-yhtiöiden meneillään olevat projektit jatkuvat asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisina.

Sulautuvien yhtiöiden y-tunnukset ja nimet poistuvat käytöstä lokakuun lopussa. 1.11.2009 alkaen käytössä on ainoastaan FCG Finnish Consulting Group Oy:n y-tunnus.

Pyydämme teitä huomioimaan kaikkien sulautuvien yhtiöiden yhteystiedoissa seuraavat muutokset:

Yhtiö: FCG Finnish Consulting Group Oy
Y-tunnus: 1940671-3
Osoite: PL 950 00601 Helsinki
Käyntiosoite: Osmontie 34, 00610 Helsinki
Vaihteen numero: 010 4090

FCG pähkinänkuoressa

FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä ja markkinajohtaja monella toimialallaan. Konsernin palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin.

Konsernin osaamisessa yhdistyy monipuolinen toimialaosaaminen vahvaan kokemukseen erityisesti julkisen hallinnon kehittämisestä kotimaassa ja kansainvälisesti. Konsernin asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita. Yhtiön palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on noin 850 henkilöä.

FCG:n tuote- ja palveluvalikoimaa voi ajatella jatkumona, joka alkaa asiakkaiden strategisen päätöksenteon tukemisesta, jatkuu siitä yhdyskunta- ja palvelurakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen ja näyttäytyy tavallisille kansalaisille terveellisenä ja turvallisena ympäristönä ja palveluina. Tätä jatkumoa kuvaa myös FCG:n slogan ”FCG – Hyvän elämän tekijät”.

Sama jatkumo näyttäytyy myös FCG:n uudessa organisaatiorakenteessa. Päätöksentekoa, strategista kehittämistä sekä osaamisen kehittämistä ja koulutustapahtumia koskevat asiat on keskitetty Koulutus ja konsultointi -yksikköön. Myös maankäytön suunnittelu on kuntien johdon ja hallinnon konsultoinnin ohella sijoitettu tähän yksikköön.

Yhdyskuntasuunnittelun alat on jaettu kahteen yksikköön: Infra ja talo -yksikköön sekä Vesi ja ympäristö -yksikköön. Infra ja talo -yksikkö sisältää muun muassa arkkitehtuuriin, pohjarakennesuunnitteluun, teihin, katuihin ja satamiin liittyvän osaamisen sekä rakennuttamiseen ja ylläpitoon liittyvät palvelut. Vesi- ja ympäristösuunnittelun puolella palvelut kattavat laajasti alaan liittyvän suunnittelu-, automaatio- ja tutkimusosaamisen, ympäristökonsultoinnin sekä energia- ja ilmastopalveluihin liittyvän osaamisen.

FCG:n kansainvälinen toiminta jatkuu omana liiketoiminta-alueenaan, samoin ICT-liiketoiminta.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 17.10.2009Takaisin