Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Tuusulan seutu varmistaa vedentuotannon toimivuuden

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä otti vuoden 2010 alussa käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmistoon perustuvan Internet-pohjaisen VEHU-kunnossapitojärjestelmän. Järjestelmän kehittämisestä vastasivat yhteistyössä ympäristöalan konsulttiyhtiö FCG ja ohjelmistotalo Norfello. Avoimeen lähdekoodiin perustuvan järjestelmän avulla voidaan kunnossapidon ohjausta ja seurantaa tehostaa jopa kuntatalouden vaikeina aikoina.

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) vastaa Järvenpään, Tuusulan, Keravan, Sipoon sekä osin Mäntsälän ja Pornaisten puhtaan veden tuotannosta. Kokonaisuudessaan TSV:n valvonta-alue käsittää noin 50 erillistä laitosta yli 700 km2 laajuisella alueella. Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan kriittisimpien toimintoihin, joten laitosten kunnossapidolta vaaditaan ennen kaikkea oikea aikaista ennakkohuoltoa sekä ympärivuorokautista valmiutta reagoida häiriötilanteisiin.

TSV:n käyttöpäällikkö Timo Ranta-Peren mukaan heille tärkeintä oli saada käyttöön järjestelmä, jolla kunnossapidon töitä voitaisiin ohjata sisäisesti sekä tarvittaessa myös oman väen ulkopuolisille alihankkijoille. Lisäksi pikku hiljaa vanheneva ja eläköityvä työntekijäkunta huolettaa Ranta-Pereä.

– Laitostemme hankintaikä vaihtelee hyvin paljon. Tämä tuo haasteita etenkin uusille työntekijöiille, joiden tulisi nopeasti oppia vedenjakelujärjestelmän rakenne ja olemassa olevat tekniikat, kertoo Ranta-Pere.

– Vanhemman kunnossapitohenkilöstön siirtyessä eläkkeelle pitää meillä olla jo nyt toimiva järjestelmä, josta uudet työntekijät voivat nopeasti tarkistaa minkä tahansa laitoksen ja laitteen huoltohistorian ja näin mahdollistaa sen, että tiedonkulku laitoksia huollettaessa ei katkea henkilöstövaihdoksiin. Varautuminen tulevaisuuteen oli siis yksi keskeisimpiä asioita, miksi tarvitsimme käyttöön kokonaan uuden tavan tallettaa laitosten huoltohistoriaa, jatkaa Ranta-Pere.

– Internet-pohjaisena VEHU-järjestelmä avaa aivan uusia mahdollisuuksia vesihuoltolaitosten kunnossapitoon, toteaa FCG:n suunnittelupäällikkö Jarmo Antikainen. VEHU:n kautta voidaan yksittäisiin laitteisiin liittyvät työtehtävät jakaa suoraan esimerkiksi ulkoistetuille toimittajille. Järjestelmä lähettää sähköpostin kautta työtehtävät vaikka automaatiosta vastaavalle asiantuntijayritykselle. Netin kautta ulkoistettu toimija pääsee suoraan käsiksi siihen tietoon mitä he tarvitsevat kunnossapitotyön tekemiseen. Lisäksi voidaan erilaisten rajapintojen kautta tuoda helposti tietoa VEHUun toisista järjestelmistä tai vaikka mitta-anturiverkosta. Näin saadaan samaan systeemiin kaikki sellainen tieto, joka helpottaa ja nopeuttaa kunnossapitotoimintoja.

VEHU -järjestelmä mahdollistaa kokonaisten laitosten ja yksittäisten laitteiden vikakorjausten sekä ennakoivan kunnossapidon työnohjauksen ja suunnittelun. Työtehtävien raportoinnin tuloksena järjestelmä kerryttää käyttäjille laitekohtaista kunnossapidon historiatietoa. VEHU:a voidaan lisäksi käyttää myös muiden ympäristöalan laitosten kuten esimerkiksi jätehuoltolaitosten kunnossapidon seurantaan ja ohjaukseen.

VEHU-kunnossapitojärjestelmä nojaa Norfello Oy:n julkaisemaan avoimen lähdekoodin NorfelloCMMS® -ohjelmistoon, joka on alunperin tehty toimialariippumattomaksi kunnossapitokohteiden seurannan, työnohjauksen ja työn raportoinnin työvälineeksi. VEHU-järjestelmä on toteutettu yhdistämällä FCG:n vesihuolto-osaaminen ja Norfellon tietojärjestelmäosaaminen loppukäyttäjän tarpeita mahdollisimman hyvin palvelevan järjestelmän toteuttamiseksi. Avoin lähdekoodi VEHU:n taustalla antaa järjestelmälle merkittävää kilpailuetua palvelun hinnoittelussa mutta takaa myös asiakkaille läpinäkyvän toiminnan sekä mahdollisuuden asiakaskohtaisiin muokkauksiin.

– Kokemuksemme mukaan avoin lähdekoodi avaa nopeammin tietä investointipäätöksille, sanoo Norfello Oy:n toimitusjohtaja Juha Pohjala. Asiakas voi halutessaan tutustua myös itse koodiin sekä ennen kaikkea vaikuttaa siihen miten järjestelmä heille räätälöidään. Ohjelmisto mukautuu tilaajan tarpeiden mukaan eikä päinvastoin. Meidän onnistumisemme punnitaan vain todellisilla hyvillä lopputuloksilla ja mkäli näihin ei päästä voi asiakas aina valita kumppaninsa myös uudelleen. Tämä luo jo alusta pitäen hyvän luottamuksen ilmapiirin toimittajaosapuolen ja asiakkaan välille, jatkaa Pohjala.

Kevään 2010 aikana FCG ja Norfello tulevat tarjoamaan nyt kehitettyä VEHU-ratkaisua etenkin vesihuoltoalan toimijoille. Järjestelmä voidaan toimittaa asiakkaan ympäristöön tai haluttaessa sitä voidaan ylläpitää vesihuoltolaitokselle myös palveluna. Asiakkaan nykyisten laitetietojen selvittäminen voi olla myös osa järjestelmän kokonaistoimituspakettia.

LISÄTIEDOT:

Jarmo Antikainen, puh 010 409 5233, jarmo.antikainen a fcg.fi
Juha Pohjala, puh 050 558 2255, juha.pohjala a norfello.com

FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. FCG:n palvelut keskittyvät infra-, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnitteluun, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä kansainväliseen kehityskonsultointiin. Yhtiön asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti myös yksityisen sektorin asiakkaita. Yhtiön palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on noin 850 henkilöä. www.fcg.fi

Norfello Oy on korkean osaamisen ohjelmistotalo, joka kehittää ja toimittaa teollisuuden ja kaupan yrityksille ja julkisille toimijoille asiakaskohtaisia ohjelmistoja ja operointipalveluita. Yrityksille suunnattuja Internet-pohjaisia palvelukonsepteja ovat mm. www.postita.fi ja www.laskulle.fi. Uusinta tuotekehityksen tulosta edustaa maailmalla suuren suosion saavuttanut iPhone business-sovellus DocScanner, jonka avulla iPhonea voidaan käyttää skannerina. www.norfello.com

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä toimittaa talousveden neljälle jäsenkunnalleen, Järvenpää, Kerava, Sipoo, Tuusula, tukkutoimituksena. Lisäksi kuntayhtymä myy veden myös Kellokosken ja Ohkolan sairaalalaitoksille sekä rajatoimituksena Mäntsälän Vedelle ja Pornaisten kunnan vesilaitokselle. Asukkaita johtoverkkoihin liitetyissä kiinteistöissä on yhteensä noin 118 000. Kuntayhtymä vastaa jakeluverkkoja yhdistävistä yhdysvesijohdoista, joita on yhteensä noin 160 km.

Raija Helén (Raija.Helen a fcg.fi), 15.2.2010Takaisin