Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG Turun kaupungin suunnittelupalveluiden puitesopimuskonsultiksi

Turun kaupunki kilpailutti suunnittelu- ja asiantuntijapalveluiden puitesopimuskonsultteja toimialakohtaisesti. FCG menestyi kilpailussa erinomaisesti.

FCG tuli valituksi puitesopimuskonsultiksi seuraavilla toimialoilla:

- Tie-, katu- ja aluetekniikka (TKA)
- Liikennetekniikka ja liikennevalo-ohjauksen suunnittelu (LKT)
- Rakennetekniikka (RAK), sis. rantalaitureiden, meluesteiden, tukimuurien yms. erikoisrakenteiden suunnittelun sekä uudisrakennus- ja korjauskohteiden rakennesuunnittelun
- Vesihuolto- ja tutkimus (VHT)
- Maisemasuunnittelu (MAS)
- Ympäristösuunnittelu (YMS), sis. luontoselvitykset sekä maaperän pilaantuneisuusselvitykset ja kunnostussuunnittelun
- Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus (YSK)
- Akustiikka (AKU), sis. liikennemeluselvitykset ja -mittaukset
- Ulkoliikuntapaikkojen yleis- ja rakennussuunnittelu.

Sopimuskonsultteja kaupunki valitse kokonaistaloudellisuusvertailun perusteella 4-5 kpl/toimiala. Valitut konsultit ovat puitesopimuskaudella mukana hankekohtaisissa minikilpailutukissa (yli 15.000 euron hankinnat).

Puitesopimus koskee 31.12.2011 päättyvää sopimuskautta, jonka jälkeen sopimusta voidaan jatkaa yhdellä vuodella tilaajan päätöksellä (optio).

Lisätietoja:

[Staff Juha Vesterberg (70)]

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 31.3.2010Takaisin