Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG, Sanoma ja EduCluster yhdessä edistämään koulutusvientiä

Johtavat koulutusvientiyritykset tiiviimpään kumppanuuteen

Tehostaakseen koulutusalan vientiä merkittävimmät suomalaiset koulutusvientiyritykset tiivistävät yhteistyötään. EduCluster Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Sanoma Oyj muodostavat ainutlaatuisen yhteenliittymän, joka kokoaa yhteen laajan verkoston opetusalan osaamista kotimaassa sekä kykenee tehokkaasti vastaamaan suomalaisen koulutusosaamisen laajenevaan kysyntään maailmalla. Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.

Suomalaisen koulutusosaamisen kysyntä on tällä hetkellä suurta erityisesti Gulfin alueella ja Aasiassa. Kysyntään vastaaminen edellyttää voimien yhdistämistä ja sijoittumista asiakkaiden lähelle. Yhteenliittymän veturiyritykset ovat jo toteuttaneet ensimmäisiä hankkeita Gulfin alueella ja toiminta laajenee koko ajan. Uusi yhteenliittymä kykenee tarjoamaan laajoja ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja kansainvälisille asiakkaille sekä reagoimaan nopeasti markkinoiden muutoksiin.

Sanoma Oyj on Suomen suurin kansainvälinen toimija oppimateriaalien ja digitaalisten oppimispalvelujen tuottajana yli 300 miljoonan liikevaihdollaan ja sillä on asiakkuuksia yli 40 maassa. EduCluster Finland toimii yli 30 maassa ja kokoaa omistajiensa kautta yhteen laajan verkoston koulutussektorin osaamista niin perusopetuksen kuin yliopisto-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen alueelta. FCG Finnish Consulting Groupilla on lähes 30vuoden kokemus kansainvälisestä konsultoinnista ja kehittämishankkeista opetussektorilla yli 50 maassa.

Koulutusviennin veturiyritykset keskittyvät yhteistyössään suomalaisen osaamisen vientiin aina esikoulusta lukioasteelle saakka. Jo yksin Saudi-Arabian yksityiskoulumarkkinoiden voimakas kasvu tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille. Konsortion vahvuus syntyy toimijoiden yhdessä tuottamasta kokonaiskoulutarjonnasta, joka kattaa kaikki toimivan koulun elementit kouluarkkitehtuurista opetussuunnitelmiin, oppimateriaaleihin ja opettajien koulutukseen.

Yritysten strateginen liittoutuminen koulutusviennissä palvelee myös niitä kehittämistavoitteita, joita valtioneuvoston koulutusvientistrategiassa ja kansanedustaja Päivi Lipposen johtaman selvitysryhmän koulutusvientiselvityksessä painotetaan: uudentyyppisten toimintamallien kehittäminen, verkottuminen ja kumppanuuksien hyödyntäminen huippuosaamisen viennissä.

EduCluster Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Sanoma Oyj korostavat, että menestys koulutusviennissä perustuu yritysten ja oppilaitosten aktiivisuuteen, panostukseen ja yhteistyöhön, mutta valtiovallan tuki vientiponnisteluille on tärkeä kilpailuvaltti pyrittäessä jo nyt kovin kilpailluille kansainvälisille koulutusmarkkinoille. Suomalaisten valttina on vahva kansainvälisesti tunnettu koulutusbrändi, josta huolehtiminen myös jatkossa on tärkeää suomalaisen menestyksen kannalta.

Lisätietoja:

EduCluster Finland Oy
Toimitusjohtaja Jan-Markus Holm, puh. 040 136 3900

FCG Finnish Consulting Group Oy
Toimitusjohtaja Ari Kolehmainen, puh. 050 572 3006

Sanoma Oy
Johtaja Jyri Ahti, puh. 0400 793977

EduCluster Finland Oy
EduCluster Finland Oy on perustettu keväällä 2010. Yhtiön pääomistaja on Jyväskylän yliopisto ja muut omistajat ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

FCG Finnish Consulting Group Oy
FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. FCG:n asiakaskuntaan kuuluu julkishallinnon lisäksi laajasti yksityisen sektorin asiakkaita. Toimimme sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Sanoma Oyj
Sanoma Oyj on Suomen suurin kansainvälinen toimija oppimateriaalien ja digitaalisten oppimispalvelujen tuottaja yli 300 miljoonan liikevaihdollaan ja sillä on asiakkuuksia yli 40 maassa.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 14.11.2013Takaisin