Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden

Peruskouluissa keskimäärin kaksi tietokonetta seitsemää oppilasta kohden

Koulujen tietotekniikkakartoituksessa selvisi, että peruskouluissa on käytössä 2,84 pöytä-, kannettavaa tai taulutietokonetta kymmentä oppilasta kohden. Omien laitteiden käyttö koulujen opetuksessa ei ole peruskouluissa vielä kovin yleistä. Monessa peruskoulussa on käytössä taulutietokoneita ja opetusluokkiin sijoitettuja älytauluja.

Sähköinen oppimisympäristö käytössä yli puolella kouluista


Yli 20 000 asukkaan kunnista useammalla kuin kahdella kolmesta on käytössään sähköinen oppimisympäristö. Useimmiten sähköisissä ympäristöissä käytetään oppimateriaaleja ja tehdään kotitehtäviä. Sähköisten oppimisympäristöjen ja yhteistyöjärjestelmien käyttö on peruskouluissa suhteellisen yleistä, vaikka niitä hyödynnetäänkin vaihtelevasti.


Yhdeksällä kunnalla kymmenestä on käytössä koulun ja kodin sähköinen viestintäjärjestelmä. Tämä tarkoittaa opettajien ja vanhempien yhteydenpidon siirtymistä osittain verkkoon.


Peruskouluille ja lukioille suunnattu tietotekniikkakartoitus toteutettiin ensimmäistä kertaa. Kartoitukseen vastasi 152 Manner-Suomen kuntaa. Suuret kunnat vastasivat ahkerammin kuin pienet. Väestöllisesti vastaukset kattoivat 61 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Yhteensä vastauksissa käsitellään 1696 peruskoulua tai lukiota, jotka edustavat 57 prosenttia kaikista kouluista.


Kuntien ja koulujentietotekniikkakartoitukset toteutettiin Kuntaliiton ja Kuntaliitto-konserniin kuuluvan FCG Finnish Consulting Groupin yhteistyönä. Kartoitus sai valtionavustusta osana Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen myönnettyä tukea.


Lisätietoja: tutkija Tuomas Jalava, puh. 050 461 6988


Koulujen raportti (Jalava, Selkee, Torssel)

Kuntaliiton tiedote

Minna Nurminen (minna.nurminen a fcg.fi), 28.4.2014Takaisin