Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG on vahvistanut asemaansa Finnish Green Building Council -yhdistyksessä (FIGBC)

FCG on vahvistanut asemaansa Finnish Green Building Council -yhdistyksessä (FIGBC)

GBC Finlandin tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen on pitkällä tähtäimellä eduksi suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja suunnittelijoille. GBC Finlandissa toimii viisi toimikuntaa ja niissä on yhteensä 100 asiantuntijaa! 


Toimikunnissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jaetaan organisaatioiden kokemuksia parhaista käytännöistä, opitaan yhdessä ja etsitään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Toimikunnat järjestävät tilaisuuksia ja vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin sekä tekevät tarvittaessa myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Toimikunnat toteuttavat yhteistyötä myös yritysten ja julkisen sektorin sekä erilaisten hankkeiden kanssa. 


FCG on mukana seuraavissa toimikunnissa 

  • Energia – toimialajohtaja Eveliina Kavander
  • Kiinteistöjen käyttö ja ylläpito – tulosalueen johtaja Juha Pahnila
  • Kestävät alueet – erikoissuunnittelija Jan Tvrdý 

Green Building Council Finland

Taina Kytöaho (taina.kytoaho a fcg.fi), 9.2.2015Takaisin