Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG ostaa Datawell Oy:n osakekannan ja pohjoismaiset tytäryhtiöt

FCG vahvistaa asemaansa Suomen johtavana sosiaali- ja terveydenhuollon konsulttina ja vahvana pohjoismaisena toimijana


FCG Finnish Consulting Group Oy vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon ainutlaatuisena asiantuntijana, ratkaisutoimittajana ja kehityskumppanina Suomessa ja myös Pohjoismaissa. FCG ostaa ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Datawell Oy:n koko osakekannan sisältäen Ecomed-liiketoiminnan sekä Datawellin Ruotsissa ja Norjassa toimivat tytäryhtiöt.

 

- Sosiaali- ja terveydenhuolto ja sen johtaminen on suurten muutosten edessä. Toteutettavalla yritysjärjestelyllä vahvistetaan FCG:n edellytyksiä ylläpitää ja kehittää kunta-alan ja laajemmin koko suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän johtamisessa ja kehittämisessä tarvittavaa välttämätöntä tietoa. FCG:n strategia-, luokitus- ja analysointipalvelujen lisäarvo asiakkaillemme vahvistuu entisestään, sanoo FCG -konsernin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen.

 

- Sote-uudistuksessa ja sen johtamisessa tarvitaan ajantasaista, kansallisesti standardoitua ja alueellisesti läpinäkyvää tietoa. FCG:n erikoissairaanhoidon NordDRG- ja perusterveydenhuollon pDRG -potilasluokittelujärjestelmät tarjoavat Ecomed-ratkaisujen kanssa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon toimijoille mahdollisuuden koostaa, luokitella ja vertailla palvelutuotannon tapahtumia, toteaa Datawell Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen.

 

- Samalla syntyy erinomaiset valmiudet myös avoimelle kansalliselle vertaisarvioinnille. Järjestelyllä vahvistetaan FCG:n Kansallisen DRG-keskuksen toimintaa.


FCG:n hallituksen puheenjohtaja, Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja Datawell Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Leino ovat yhtä mieltä siitä, että nyt toteutettavalla järjestelyllä syntyy synerginen pohja sote-toiminnan tuottavuuden kehittämiseksi. Järjestelyn jälkeen FCG:stä tulee myös Suomen johtava sosiaali- ja terveydenhuollon konsultti ja vahva toimija kaikissa Pohjoismaissa. Järjestely on jatkoa yli 20 vuoden DRG-järjestelmää koskevalle yhteistyölle.

 

Kauppakirja allekirjoitettiin 17.6.2015. Kaupan toteutumisen myötä Datawell Oy liitetään FCG-konserniin erillisenä tytäryhtiönä ja sen nimeksi tulee FCG Datawell Oy, jolla on tytäryhtiöt Ruotsissa (Datawell AB) ja Norjassa (Nirvaco AS). Samalla kaikki Ecomed–liiketoimintaan kuuluvat 44 asiantuntijaa siirtyvät FCG-konsernin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Konsernin palveluksessa on kaikkineen noin 750 osaajaa.

 

Samassa yhteydessä Elisa Oyj:n tytäryhtiö Elisa Appelsiini Oy on ostanut liiketoimintakaupalla Datawell Oy:ltä tuotteistetun masterdatan hallintajärjestelmän Codeserver- liiketoiminnat ja niihin liittyvät oikeudet.

 

LISÄTIETOJA:


Ari Kolehmainen, toimitusjohtaja,

FCG Finnish Consulting Group Oy, ari.kolehmainen a fcg.fi, puh. 044 704 6252 


Kari Lappalainen, toimitusjohtaja,

Datawell Oy, kari.lappalainen a datawell.fi, puh. 040 580 5675

 

FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palveluiden kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun, vesihuollon sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. FCG-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli yhteensä 72,2 meur ja liiketulos ennen veroja 2,6 meur. Yhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. www.fcg.fi.

 

Datawell Group on alansa johtava yritys pohjoismaissa ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kustannuslaskentaan (KPP – Kustannus Per Potilas) ja suorituskyvyn arviointiin liittyviä ohjelmistoratkaisuja ja -palveluja. Datawell-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 8,2 meur ja liikevoitto 1,5 meur. www.datawell.fi


Ecomed–ohjelmistoratkaisut

Datawellin Ecomed-ohjelmistoratkaisut tarjoavat suorituskyvyn mittaamiseen ja kustannuslaskentaan liittyviä ohjelmistoratkaisuja pohjoismaisille sote-toimialan palvelutuottajille. Ecomed-ratkaisut jalostavat alueellisista hoito- ja palvelujaksoihin liittyvistä tapahtumista talouden ja toiminnan arviointia mahdollistavaa informaatiota. Vahvuutena Ecomed-tuotteilla on sote-toimialalle kehitetyt toimialan erityistarpeita tukevat analysointitoiminnallisuudet, joita kehitetään jatkuvasti läheisessä yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 17.6.2015Takaisin