Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Hyvinvointitieto on keskeinen osa kuntajohtamista

Hyvinvointitieto on osa kunnan johtamista ja palveluiden kehittämistä, painottivat Kunta-alan hyvinvointiseminaarissa 9.6. Kuntatalolla esiintyneet asiantuntijat.

Kunta-alan hyvinvointiseminaariin osallistui runsas joukko kuntien asiantuntijoita, kuntajohtoa ja luottamushenkilöitä yli toimialojen. Seminaarissa paneuduttiin hyvinvointitietoon ja sen hyödyntämiseen. Päivän keskeinen tavoite oli vahvistaa kuntien tietoon perustuvaa päätöksentekoa.


Seminaarissa esiteltiin Kuntaliiton omistamat, kunta-alan tiedolla johtamista tukevat työvälineet, uusi versio Sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja uusi Vaikutusten ennakkoarvioinnin työväline, jotka tulevat kuntien käyttöön loppusyksystä.Lisätietoja: Jussi Kukkonen, FCG Konsultointi

Minna Nurminen (minna.nurminen a fcg.fi), 15.6.2015Takaisin