Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle

Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle

FCG vahvistaa osaamistaan terveydenhuollon johtamisjärjestelmien toimittajana ja konsulttina ostamalla DRG Medical Systems Oy:n, DMS:n koko osakekannan. DMS on terveydenhuollon hoitoprosessien tuotteistamiseen erikoistunut asiantuntijayritys. Sen keskeiset tuotteet ovat APR (Avohoidon potilasryhmitys), ja EPR (terveydenhuoltojärjestelmän episodiryhmittely).


  • FCG:llä on ainutlaatuinen asema sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijana ja ratkaisutoimittajana. Tällä kaupalla vahvistamme erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseen tuotteistukseen ja siinä käytettäviin luokituksiin ja tiedon analysointiin liittyvää asiantuntemustamme: samalla vahvistamme myös FCG:n terveydenhuollon osaamisen tiimiä, konsernijohtaja Ari Kolehmainen toteaa.


FCG:n pitemmän aikavälin tavoitteena on yhdistää potilasluokittelujärjestelmät palvelemaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kenttää. Ensivaiheessa FCG:n hallinnoima pDRG™ (perusterveydenhuollon avohoidon potilasluokittelujärjestelmä), APR ja EPR sulautetaan yhdeksi järjestelmäksi. FCG ylläpitää myös erikoissairaanhoidon NordDRG-järjestelmää, jota hyödynnetään jatkossa perusterveydenhuollon vuodeosastotoiminnan ryhmittelyssä. Sosiaalihuollon potilasluokittelujärjestelmän kehitystyö on sekin jo aloitettu FCG:ssä.


  • Asiakkaamme – sairaanhoitopiirit, tulevat maakunnat, kunnat ja palveluiden tuottajat – saavat tarvitsemansa tiedon toiminnan ja talouden johtamiseensa jatkossa yhteensopivana ja yhdestä osoitteesta. Kaikki tämä tieto on ratkaisevan arvokasta, kun maakunnissa ryhdytään suunnittelemaan palveluiden järjestämistä ja tasoa, jolla ne tarjotaan asiakkaille, Ari Kolehmainen määrittelee.

  • Syntyvän ohjausjärjestelmän keskiössä on asiakas palvelutarpeineen.


DMS:n asiakkaiden asema ei muutu, vaan paranee

Kaupan myötä DRG Medical Systems Oy:n henkilöstö siirtyy FCG Konsultoinnin palvelukseen. Asiakas- ja yhteistyösopimukset jatkuvat nykyisillä ehdoillaan.


  • DMS:n nykyisten asiakkaiden palveluihin kauppa ei vaikuta mitenkään. Näin sanoo DMS:n toimitusjohtaja Outi Elonheimo, joka jatkaa FCG Konsultoinnin palveluksessa tutkimusjohtajana.

Toiminnan ja talouden suunnitteluun käytettävä tietosisältö paranee tulevaisuudessa, kun FCG alkaa tuottaa kunnille ja maakunnille luokitustiedon pohjalta alueellista episodiryhmiteltyä potilas- ja toimintatietoa.


  • Voimien yhdistäminen nyt, kun sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon valmistaudutaan Suomessa on myös meidän kannaltamme järkevää, sanoo DMS:n hallituksen puheenjohtaja Mats Brommels.

  • Kun rakennetaan yhdistettyä alueellista palveluorganisaatiota, tarvitaan kattava tieto- ja johtamisjärjestelmä, jonka avulla pystytään hallitsemaan saumattomat palveluketjut ja varmistamaan että potilaiden ja asiakkaiden tarpeet ja palvelujen tarjonta kohtaavat.


LISÄTIETOJA:


Ari Kolehmainen, toimitusjohtaja FCG Finnish Consulting Group Oy,
puhelin 044 704 6252, ari.kolehmainen a fcg.fi


Outi Elonheimo, toimitusjohtaja, DRG Medical Systems Oy (DMS)
puhelin 0400 176 155, outi.elonheimo a apr.fi
 


FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palveluiden kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun, vesihuollon sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti.Yhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. www.fcg.fi.


DRG Medical Systems Oy (DMS) on terveydenhuollon hoitoprosessien tuotteistamiseen liittyvän tiedon ryhmittelyyn, analysointiin ja konsultointiin erikoistunut asiantuntijayritys. DMS:n henkilökuntaan kuuluu alan parhaita asiantuntijoita, jotka tekevät jatkuvaa monialaista kehittämistyötä.

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 2.2.2016Takaisin
Suomalainen DRG- ja APR-asiantuntemus yhden katon alle

pDRG™ (DRG = Diagnosis Related Groups) on Suomessa kehitetty perusterveydenhuollon potilasluokittelujärjestelmä. Järjestelmä yhdistää potilaiden hoitotiedot (käynnit, tutkimukset, hoidot jne.) organisaation talous- ja henkilöstötietoihin. pDRG™:n omistaa Kuntaliitto, jonka kanssa tehdyn sopimuksen perusteella FCG Konsultoinnilla on yksinomainen käyttöoikeus järjestelmään vuosina 2012–2019.


NordDRG (DRG = Diagnosis Related Groups) on pohjoismainen erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan. Sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Nordic Casemix Centre. Suomessa NordDRG:n omistaa Kuntaliitto yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.


 
Alue-sote-EPR (Episodipotilasryhmitys) kuvaa yksittäisen potilaan saman sairauden hoitoa ja hoidon kustannuksia koko julkisessa terveydenhuollossa perusterveydenhuollosta  erikoissairaanhoitoon: Potilasryhmitelty tuotannon ja kustannusten kuvaus tuottaa  seuranta- ja suunnittelutiedot terveyskeskusten avohoidon ja vuodeosastojen potilastyöstä yhdistettynä yhteispäivystykseen sekä erityissairaanhoidon avohoitoon ja osastohoitoon.


APR (Avohoidon potilasryhmitys) on pohjaluokitus, joka on kehitetty  kuvaamaan perusterveydenhuollon potilasprosesseja. Toimintolaskennan keinoin mitattava sairauksien hoitamiseksi tehdyn työn määrä mahdollistaa yksittäisen sairauden tuotannon ja hoitamiseksi.