Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen

FCG:n Digikaavoitus-hankkeella tehoja kaavoitukseen

KIRA-digi-hanke on myöntänyt 28 000 euroa FCG Suunnittelu ja tekniikan Digikaavoitus-hankkeelle. Hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja digitaalista kaavoitusta varten.

Hankkeen päätavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusprosessin läpivientiä poistamalla hukkaa sekä tehostamalla ja ajoittamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä joustavammiksi ja monikanavaisemmaksi eri sidosryhmien välillä. Hankkeen toinen päätavoite on tietokantapohjaisen kaavan ja julkaisukanavan tekeminen (Digikaava). Digikaavoitus-hankkeen kesto on kaksi vuotta. 

KIRA-digi on Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke. Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat KIRA-digissä yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota. KIRA-digi toteuttaa hallituksen määrittämää julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Hanke on ympäristöministeriön rahoittama.

 Yhteydet muihin FCG:n digihankkeisiin 

Digikaavoitus-hanke liittyy FCG:n muihin hankkeisiin, kuten 3D MAPGETS-alustan kehittämiseen ja AVE-työkalun eli taloudellisten ja ilmastovaikutusten arviointityökalun kehittämiseen. Epäsuorasti hanke liittyy myös muihin Suomessa käynnissä oleviin hankkeisiin, kuten Kuntaliiton Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) ja KRYSP (Kuntien rakennetun ympäristön sähköiset palvelut) -hankkeeseen.  

KIRA-digi-hanke myönsi yhteensä 148 000 euroa kuudelle kokeiluhankkeelle. Hakemuksia tuli 49 kappaletta.

Tiedote ympäristöministeriön sivuilla

Lisätietoja:
Jan Tvrdy, projektipäällikkö, FCG Suunnittelu ja tekniikka
jan.tvrdy a fcg.fi, puh. 050 590 2832

Maija Jokiniemi (maija.jokiniemi a fcg.fi), 14.12.2016Takaisin