Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana

FCG vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana

FCG Datawell Oy ja Prodacapo AB yhdistyvät FCG Prodacapo Groupiksi

FCG Finnish Consulting Group vahvistaa asemaansa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen järjestelmätoimittajana. FCG on ostanut ruotsalaisen Prodacapo AB:n ja tämän järjestelyn myötä FCG:stä tulee pohjoismaiden johtava Value Based Healthcare –malliin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suorituskyvyn johtamiseen erikoistunut tietojärjestelmätoimittaja. Nämä palvelut sijoittuvat FCG Prodacapo Group –liiketoimintaan, johon kuuluu Prodacapo AB:n lisäksi myös FCG Datawell Oy Ruotsin ja Norjan tytäryhtiöineen.


Helsingissä sijaitsevalla FCG Datawell Oy:llä on tytäryhtiöt sekä Ruotsissa (Göteborg) että Norjassa (Oslo). Prodacapon Ruotsissa sijaitsevat toimipisteet ovat Tukholmassa sekä Örnsköldsvikissä.


Yhdistymisen tavoitteena on parantaa muodostuvan yrityskokonaisuuden edellytyksiä toimia sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan järjestäjien ja palvelutuottajien strategisena kehityskumppanina. Tälle luo erinomaisen pohjan molempien yritysten vahva Pohjoismainen asiakaskunta sekä toimiala- ja teknologiaosaaminen. Uusimmat selainpohjaiset ratkaisut mahdollistavat asiakkaille siirtymisen kustannustehokkaisiin ja korkeaan tietoturvaan perustuviin palveluihin, joiden merkittävin lisäarvo syntyy markkinoiden kehittyneimpien sosiaali- ja terveydenhuollon arvotuotantoa (Value-Based Healthcare) sekä suorituskyvyn johtamista tukevien analyyttisten ratkaisujen ja palvelujen avulla.     


FCG Prodacapo Group tulee merkittävästi lisäämään panostustaan asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa toteutettavaan verkostopohjaiseen ekosysteemikehittämiseen. Jatkuvassa asiakas- ja ratkaisukeskeisessä kehittämisessä huomioidaan Design thinking – ajattelun periaatteita ja siten ketterillä työskentelytavoilla tulee olemaan merkittävä rooli toiminnassamme.


Toimintamme useissa Euroopan maissa tarjoaa asiakaskunnallemme ainutlaatuisen mahdollisuuden tietojen vaihtoon sekä vertaisarviointiin perustuvien parhaiden käytäntöjen omaksumiseen. Pohjoismaiden, Iso-Britannian sekä muutaman muun maan lisäksi FCG Prodacapo Group tulee aktiivisesti hakemaan hallittua kasvua valituilta markkina-alueilta. 


Osana yritysjärjestelyä, yhtiötä on vahvistettu useilla uusilla avainhenkilöillä. FCG Prodacapo Group haluaa olla haluttu työnantaja, jossa keskeisiä päämääriä tekemisessä ovat asiakaskeskeisyys, innovatiivisuus sekä ketteryys.


  • Tämä on jatkumoa konsernimme kansainvälistymisstrategialle. FCG Finnish Consulting Group – konsernin osana FCG Prodacapo Group yhdistää kaksi keskeistä pohjoismaista Value-Based Healthcare ohjelmistotaloa. Uskomme vahvasti, että yhdistymisen myötä pystymme monipuolisesti tukemaan asiakkaidemme sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, toteaa FCG Finnish Consulting Groupin toimitusjohtaja Ari Kolehmainen


  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvä uudistuminen vaikutta vahvasti myös sen rahoitusmekanismeihin. Laadun ja kustannusten välisen riippuvuuden tunnistaminen on lisääntyvässä määrin välttämätöntä. Kattava ratkaisutarjontamme mahdollistaa faktoihin perustuvan toiminnan kehittämisen alati uudistuvassa verkostomaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä, toteaa FCG Prodacapo Groupin toimitusjohtajaksi nimitetty Kari Lappalainen.

 

  • Yritysten yhdistyminen oli helposti perusteltavissa. Tavoitteemme on aina ollut tuottaa asiakkaillemme suurin mahdollinen hyöty. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla korostuu palvelujen koordinointi sekä kustannustehokkuus. Näiden kehittymisen arviointiin tarvitaan uusia menetelmiä sekä mittareita. Jatkamme yhdessä työtämme lisätäksemme meitä kaikkia koskettavan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan läpinäkyvyyttä sekä tulosten luotettavuutta, sanoo Rickard Moestam, FCG Prodacapo Ruotsin toimitusjohtaja.

  

FCG Finnish Consulting konsernista

FCG Finnish Consulting Group tarjoaa julkisten palveluiden kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, ohjelmistoliiketoiminnan ja -kehittämisen, yhdyskuntasuunnittelun, vesihuollon sekä talonrakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Yhtiön omistaa Kuntaliitto Holding Oy. Konsernin palveluksessa kotimaassa ja kansainvälisesti on noin 750 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa. www.fcg.fi 

FCG Datawell Oy


FCG Datawell Group
has served healthcare organizations in the Nordic countries for over 25 years. Offices are situated in Helsinki (HQ) and Gothenburg. It also has a subsidiary in Norway, Nirvaco. The core of the offering has always been performance management and patient level costing in healthcare.


Prodacapo ABProdacapo
was founded in Sweden in 1994 and has over 60 healthcare customers using their solutions. Offices are situated in Stockholm and Örnsköldsvik, Sweden. The core of the offering has always been process- and activity based management, and this has been adopted to the needs within the welfare and healthcare sectors. 


LISÄTIETOJA:

Ari Kolehmainen, konsernijohtaja FCG Finnish Consulting Group Ltd

ari.kolehmainen a fcg.fi, mobile: +358 44 7046252

 

Kari Lappalainen, CEO FCG Prodacapo Group Oy

kari.lappalainen a prodacapo.com, mobile: +358 40 5805675

 

Rickard Moestam, CEO FCG Prodacapo Sweden AB

rickard.moestam a prodacapo.com, mobile: +46 706982502

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 12.4.2017Takaisin