Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea

Kuntien tiloja siirtymässä maakunnille – FCG:n toimitilapalveluista tukea

Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tuo muutoksia kuntien toimitilojen hallintaan.

Kuntien perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käyttämiä toimitiloja esitetään siirrettäviksi maakuntien hallintaan vuokrasopimuksella. Siirto tapahtuu vuoden 2019 alusta, jolleivat kunta ja maakunta sovi muuta keskenään, ja se on voimassa vähintään vuoteen 2021 saakka. Maakunnilla on oikeus jatkaa sopimusta vuodella.

Vuokraamisen on määrä tapahtua tammikuussa perustetun valtakunnallisen Maakuntien Tilakeskuksen kautta. Tilakeskuksen omistukseen siirtyvät mm. sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien tilaomaisuus irtaimistoineen, velkoineen ja sitoumuksineen.

Epävarmoja tekijöitä vielä

”Tämän vuoden loppuun mennessä kunnat ja kuntayhtymät antavat maakunnille yksityiskohtaisen selvityksen maakunnille siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista sekä kunnilta vuokrattavista toimitiloista”, johtava konsultti Esko Korhonen FCG Konsultoinnin Kiinteistöt, toimitilat ja tukipalvelut -yksiköstä kertoo.

”Tavoitteena on, että maakunnille ja kunnille muodostuu selvä yhteinen käsitys, minkälaista omaisuutta ja sitoumuksia siirto koskee. Siirtymässä on huomioitava monia tekijöitä, ja se sisältää kuntien kannalta toistaiseksi epävarmojakin seikkoja. Toisaalta tämä mahdollistaa myös kuntien nykyisten sopimusten ja sitoumusten uudelleen tarkastelun sekä toimintojen läpikäymisen.”

Pitkälliset palveluverkkoratkaisut tavoitteeksi

Korhosen mukaan erityisenä huolenaiheena on se, mitä tapahtuu siirtymäkauden jälkeen.
”Kunnat joutunevat yhtiöittämään vuokraustoimintansa, ja kaikille toimitiloille ei ole jatkossa käyttöä. Lisäksi nykyisessä rakennuskannassa on paljon korjaustarvetta, eikä tiedetä, kannattaako niitä lähteä korjaamaan. Tässä tilanteessa kuntien toivoisi tiivistävän vuoropuhelua tulevien maakuntien kanssa ja etsivän alusta lähtien pitkän aikavälin palveluverkkoratkaisua. Tässä työssä FCG:n asiantuntemukselle on käyttöä. Ongelmana on vain se, että maakuntien hallintoa ei ole vielä olemassa.”

Korhonen toteaa, että tarkkaa selvitystä siirtymän kustannuksista maakunnille ei ole vielä tehty. ”Omien alustavien laskelmieni mukaan se nostaa maakuntien tilakustannuksia jo alkuvaiheessa vuositasolla karkeasti noin 200–300 miljoonalla eurolla.”

Etuja toimintoja yhdistämällä ja toimitilaohjelmilla

”Kunnat valmistautuvat muutoksiin tarkastelemalla omaisuuttaan ja palveluitaan. Yksi toimintamalli on hakea synergioita. Tämä voi tapahtua esimerkiksi selvittämällä kunnan omien tukipalveluiden yhdistämismahdollisuuksia ja kuntarajat ylittäviä ratkaisuja. Ei pidä sulkea pois myöskään kunnan ja maakunnan yhteistyömuotoja.” 

Kiinnostus on Korhosen mukaan viriämässä myös FCG:n tarjoamiin toimitilaohjelmiin rakennuskannan salkutuksineen. Uusissa toimeksiannoissa painopiste on jo uuden kunnan eli vuoden 2019 jälkeisen ajan toimitilajärjestelyissä. Myös tukipalvelujen, kuten ruoka-, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelujen järjestäminen jatkossa herättää kysymyksiä kunnissa. Niitä on käyty ja käydään jatkossakin läpi esimerkiksi FCG:n koulutustilaisuuksissa.


Lisätietoja:
Johtava konsultti Esko Korhonen, FCG Konsultointi, Kiinteistöt, toimitilat ja tukipalvelut, esko.korhonen(at)fcg.fi, puh. 050 361 1781

Johtava konsultti Riitta Ekuri, FCG Konsultointi, Kunta- ja kiinteistötalous, yhtiöittäminen, tukipalvelut,
riitta.ekuri(at)fcg.fi, puh. 050 571 0357


Tutustu FCG:n Kiinteistö- ja toimitilapalveluihin


Maija Jokiniemi (maija.jokiniemi a fcg.fi), 18.5.2017Takaisin