Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä

Uusi mittari tuottaa tietoa nykypäivän hoitotyöstä

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön tarpeisiin.

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä uudistuu. Kehitteillä ja pilotointivaiheessa on uusi mittari HOIq, joka vastaa tämän päivän hoitotyön tarpeisiin.

– Hoitotyön toimintaympäristö on muuttunut. Poliklinikkatoiminta on laajentunut ja lukumääräisesti kasvanut, kun erilaisia hoito- ja toimenpiteitä on siirtynyt vuodeosastoilta polikliinisiksi käynneiksi.

– Myös hoitotyön menetelmät ovat muuttuneet. Yhä enemmän on käytössä esimerkiksi sähköiset terveydenhuoltomenetelmät tai etävastaanotto. Aiempaa POLIHOIq-mittaria ei ole sisällöllisesti päivitetty kymmeneen vuoteen, FCG:n erityisasiantuntija Anne Rintala määrittelee.

Uutta HOIq-mittaria työstää työryhmä, johon kuuluvat HUS, Kuopion kaupunki, KYS, Essote ja Seinäjoen kaupunki. 

Ryhmän asiantuntijajäsenet ovat kantaneet ahkerasti työryhmään päivittäistä hoitotyötä tekevien kommentteja ja näkemyksiä kehitettävästä mittarista.

-  Hoitotyö menee eteenpäin. Itse olen kaivannut uudistusta nykymittariin, ja samanlaisia ajatuksia on kuulunut myös kentältä. Hoitajat ovat toivoneet lisää käyttäjälähtöisyyttä, osastonhoitaja Päivi Kumpula Seinäjoen keskussairaalasta toteaa.

HOIq-mittari on tavoitteena saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sen rinnalla uudistuu myös FCG:n RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmä. 

RAFAELA tuottaa tietoa potilaan yksilöllisen hoitotyön tarpeesta ja yksikössä toteutetusta hoitotyöstä. Sen avulla voidaan kohdentaa hoitajien työpanos optimaalisesti, jolloin potilaat saavat hyvää ja laadukasta hoitoa.

Lue lisää RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmästä
Tutustu FCG:n Sote-luokitustuotteisiin

Katariina Kääpä (katariina.kaapa a fcg.fi), 25.9.2017Takaisin