Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun FCG Prodacapon uudella järjestelmällä

Siun sote, Itä-Suomen yliopisto ja FCG Prodacapo Group ovat solmineet yhteityösopimuksen, jolla yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitään Siun soten toiminnan ja talouden tunnusluvuista syntyvästä sosiaali- ja terveysdatasta.

FCG Prodacapo on yhdessä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten kanssa kehittänyt uudenlainen integroituneen sote-palveluverkoston hallinta- ja analysointijärjestelmän - Prodacapo Region. Se keskittyy monipuoliseen kustannuslaskentaa sekä alueellisen toiminnan suorituskyvyn mittaamiseen.

Järjestelmä yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon ja mahdollistaa ajantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen. Siun soten esimiehet saavat Prodacapo Regionin käyttöönsä marraskuussa. Nyt solmittu yhteistyö tähtää sen suunnitelmalliseen jatkokehitykseen.

 – Meillä on käytössämme suuri määrä sekä omista että kansallisista järjestelmistä kertyvää dataa, joka sisältää mielettömän potentiaalin päätöksenteon ja tiedolla johtamisen apuvälineeksi. Käynnistämme nyt yhteistyön, missä Itä-Suomen yliopisto tarjoaa uusinta tutkimustietoa, menetelmäosaamista ja opiskelijaresursseja, toteaa tyytyväisenä Siun soten kehittämisjohtaja Anu Niemi.

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle sosiaali- ja terveystieto avaa uusia mahdollisuuksia päästä kehittämään menetelmiä ja analysoimaan tuloksia yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

 - Yhteistyön myötä yliopistolle saatava sosiaali- ja terveystieto avaa meille erinomaisen laskennallisen käsittelyn sovelluskohteen. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen koneoppimisen ja tilastotieteen tutkimusalueille tällainen data on hyvin ainutlaatuista, tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari kertoo-

FCG:lle tutkimusyhteistyö Siun soten ja yliopiston kanssa on strateginen panostuskohde.

 - Siun sote on ollut FCG:lle viime vuosina merkittävä kehityskumppani. Tutkimusyhteistyön avulla tavoittelemme innovaatioita, osaamisen kehittymistä ja yrityksemme tunnettuuden lisäämistä alan opiskelijoiden keskuudessa. Odotamme innolla yhteisiä hankkeita, FCG Prodacapo Groupin toimitusjohtaja Kari Lappalainen sanoo. 


Lue lisää
Karjalaisen artikkelista 23.11.2017
Siun soten tiedotteesta 


Tutustu FCG Prodacapon palveluihin


Lisätiedot 
Kari Lappalainen, toimitusjohtaja FCG Prodacapo Finland Oy 
kari.lappalainen a prodacapo.com , 040 580 56 75
Katariina Kääpä (katariina.kaapa a fcg.fi), 28.11.2017Takaisin