Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle rahoitus

Tavoitteena on edistää kunnissa tiedolla johtamista ja strategista päätöksentekoa palveluverkkojen suunnitteluun kehitetyn sovelluksen avulla.

Kira-digi on myöntänyt 83.600 euroa Kuopion kaupungin ja FCG Konsultoinnin hankkeelle dynaamisen palveluverkkosuunnittelun toimintamallin kehittämiseen. Mallin käyttäjiä ovat Kuopion Tilakeskus ja Kasvun ja oppimisen palvelualue.  

Toimintaympäristön murroksen myötä monissa kunnissa pohditaan palveluiden järjestämistä ja kiinteistökannan nykytilaa. Haasteita ovat riittämätön kokonaiskuva tilojen ja palvelutarpeiden nykytilasta sekä palveluverkkopäätösten puuttuminen.  

Tavoitteena on edistää kunnissa tiedolla johtamista ja strategista päätöksentekoa palveluverkkojen suunnitteluun kehitetyn sovelluksen avulla. Dynaamisella sovelluksella saadaan lähes reaaliaikaista tietoa palveluverkoston tilasta. Näin voidaan oleellisesti lisätä valmistelun ja päätöksenteon avoimuutta.  

- Olemme todenneet selkeän tarpeen dynaamiselle tiedolla johtamisen toimintamallille, jonka avulla kuntien kiinteistöomaisuuden hallinta, käyttäjien tarpeet ja palvelujen tuottaminen kohtaavat mahdollisimman varhain, sanoo liiketoimintaryhmän johtaja Tommi Patanen FCG Konsultoinnista. 

Hyödyt näkyvät resurssien paremmassa kohdentamissa, palveluverkon tehokkuudessa, tilojen käytettävyydessä eli kuntalaisen kannalta yksinkertaisesti parempina palveluina.  

Kuopiossa edetään pilottikokeilun arvioinnin pohjalta kohti pysyvää toimintamallia, joka on mahdollista ottaa myöhemmin käyttöön myös muissa kunnissa.  

------------------
KIRA-digi on hallituksen kärkihanke. Sen tavoitteena on vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota ja luoda avoin rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi. Hankkeessa ovat mukana ministeriöt, kunnat ja KIRA-foorumi. 

Myös FCG:n Digikaava.fi on osa Kira-digihanketta.  

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 7.2.2018Takaisin