Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä

FCG on ostanut Graphing Life -liiketoiminnan Luonto Creations Oy:ltä

Kompassi-menetelmä ja siihen liittyvä sähköinen alusta siirtyvät FCG:lle yrityskaupassa.

FCG on ostanut Luonto Creations Oy:ltä Graphing Life -liiketoiminnan. Sen myötä Kompassi-menetelmä ja siihen liittyvä sähköinen alusta siirtyvät FCG:lle. 

- Yrityskaupalla FCG vahvistaa erityisesti sosiaalipuolen palvelutarjontaa ja tuo asiakkaidensa käyttöön sähköisen Kompassi-palvelun, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vuoropuheluun asiakkaan kanssa ja verkoston sisäiseen yhteistyöhön mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, sanoo Johtaminen ja ohjelmistot -liiketoimintaryhmän johtaja Tommi Patanen.

Yrityskauppa toteuttaa FCG:n strategiaa kasvattaa systemaattisesti sähköisiin ratkaisuihin liittyvää liiketoimintaa.

Luonto Creations Oy on kahden vuoden ajan kehittänyt Kompassi-menetelmää ja Graphing Life -verkkoalustaa kuntien ja kolmannen sektorin käyttöön. Kompassin ydinajatuksena on tarjota asiakkaalle helposti lähestyttävä ja havainnollinen tapa kertoa elämäntilanteestaan.

Kompassia käytetään jo sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluissa, perhe- ja nuorisotyössä, lastensuojelussa ja järjestökentällä. Sitä pilotoidaan varhaiskasvatuksessa ja koulumaailmassa. Kehitystyö alkoi yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Viime keväänä mukaan tuli Tampere. Hyviä avauksia ja rohkeita kokeiluja on ollut myös mm. Riihimäellä. 

- Asiakas jää liian usein passiiviseksi osapuoleksi, vaikka keskustelua käydään juuri hänen tilanteestaan. Kompassi tarjoaa helpon tavan kertoa, miten hän näkee elämäntilanteensa. Kompassia on helppo käyttää ja se tukee sekä elämänhallinnan tunnetta että asiakkaan ja asiakaspalvelijan välistä vuoropuhelua, sanoo Tommi Patanen. 

Kompassi tuo palvelut lähemmäs toisiaan
Asiakkaan kokonaistilannetta voi olla vaikea hahmottaa varsinkin silloin, kun siihen liittyy useita toimijoita. Kompassi visualisoi tilanteen keskeisillä elämänalueilla ja tekee näkyväksi tarpeellisen palveluverkoston. Se selkiyttää tilannearviota ja tukee jatkuvuutta. 

Kompassi on myös liikkuvan työn edistäjä, esimerkiksi tabletilla käytettynä se on kätevä, huomaamaton ja mukava tapa haastatella asiakasta.

Kokemukset pilottihankkeista osoittavat, että sekä Kompassin käyttäjät että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Usein kuultu kommentti kentältä on, että Kompassi avaa uuden näkökulman, havainnollistaa ja ennen kaikkea lisää vuorovaikutusta. 

Kompassin on käynnistämässä kulttuurimuutosta ja haastaa niin asiakastyön kuin verkostonkin vuorovaikutukseen.

Lisätietoja:
Liiketoimintaryhmän johtaja Tommi Patanen +35840 080094, tommi.patanen a fcg.fi
Erityisasiantuntija Taru Arnkil, taru.arnkil a fcg.fi
Hyvinvointi ja sote -toimialajohtaja Maija Valta, maija.valta a fcg.fiKirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 27.3.2018Takaisin