Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Palkittu diplomityö: Tietomallilla voidaan määrittää lattiapäällysteiden kosteudenläpäisevyyttä

Palkittu diplomityö: Tietomallilla voidaan määrittää lattiapäällysteiden kosteudenläpäisevyyttä

Liian tiiviit lattiapäällysteet aiheuttavat kosteusongelmia erityisesti lämmöneristämättömillä betonisilla alapohjarakenteilla. FCG:n uusi tietomalli laskee raja-arvot lattiapäällysteen kosteudenläpäisevyydelle ja auttaa oikeanlaisen lattiapäällysteen valinnassa.

Tietomallin on kehittänyt FCG:n rakennusfysiikan asiantuntija, DI Kasper Käyhkö diplomityössään Aalto-yliopistossa. Insinööritieteiden korkeakoulun dekaani palkitsi Käyhkön tutkimuksen yhtenä vuoden 2017 parhaimpina diplomitöinä.

Ongelmia alapohjarakenteissa syntyy, kun sisäilman lämmittämästä betonilaatan alapuolisesta maasta alkaa nousta vesihöyryä kohti sisäilmaa. Jos betonin päällä on liian tiivis lattiapäällyste, kosteus kerääntyy päällysteen rajapintaan ja alkaa aiheuttaa kosteusongelmia.

– Lämmöneristämättömiä tai heikosta lämmöneristettyjä alapohjarakenteita on kaikenlaisissa rakennuksissa, esimerkiksi toimistotaloissa tai kouluissa. Ongelmia syntyy esimerkiksi, jos vanhan koulun kellarikerroksen opetustiloihin asennetaan muovimatto ilman, että alapohjan lämpö- ja kosteustekninen toiminta on selvitetty etukäteen, Käyhkö kuvaa. 

Savi ja tietynlaiset tekstiilimatot läpäisevimmät

Diplomityössään Käyhkö tutki 23 erilaisen lattiapäällysteen kosteudenläpäisevyyttä. Tutkimuksen tulos oli selvä. Lämpöeristämättömän betonilaattarakenteen päällä tulisi käyttää hyvin kosteutta läpäiseviä päällysteitä. 

Käyhkön tutkimuksessa selvisi, että tutkituista päällysteistä parhaiten kosteutta läpäiseviä materiaaleja ovat mm. savilattia, kuitukangaspohjainen tekstiilimatto sekä erikoisvinyylipohjainen tekstiilimatto. Heikoimmin kosteutta läpäisevät puolestaan erilaiset muovimatot sekä epoksi- tai polyuretaanipinnoitemassat.

Päällystemateriaalien tutkimisen rinnalla Käyhkö rakensi tietomallin, joka simuloi lattiarakenteen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa erilaisilla päällysteillä. 

Tietomallin avulla voidaan muun muassa laskea raja-arvoja lattiapäällysteen kosteudenläpäisevyydelle. 
– Kun tietomalliin syötetään betonilattialaatan paksuus, lämmöneristeen määrä sekä laatan alapuolisen maan lämpötila ja suhteellinen kosteus, mallin avulla voidaan laskea esimerkiksi, millainen kosteudenläpäisevyys käytettävällä lattiapäällysteellä tulisi olla, Käyhkö kertoo.

Käyhkön tietomallilla tehtyjä mallinnuksia käytetään osana STE:n asiakasprojekteja.
–Tietomallinnuksen käyttö tulee lisääntymään. Jatkossa kaikissa korjaushankkeissa tulee ottaa huomioon rakenteiden kosteustekninen toimivuus ja mallintamista voidaan hyödyntää mm. tässä, Käyhkö sanoo.

Tutustu palveluihimme Rakennusterveys ja sisäilmasto

Lattiat Kasper Kayhko

Katariina Kääpä (katariina.kaapa a fcg.fi), 19.4.2018Takaisin