Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin

Kunnat ovat siirtymässä palveluluokituksen mukaiseen raportointiin

Talouden ja toiminnan yhdistämisestä syntyvän tiedon hyödyntäminen kunnan palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa on keskeistä.

Valtiovarainministeriö uudistaa kuntien talousraportoinnin. Säädösten on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa ja niiden soveltaminen alkaa tammikuussa 2020. Uudistus merkitsee muutoksia jokaisen kunnan tietojärjestelmiin, sillä tiedot raportoidaan automaattisesti JHS-luokitusten perusteella Valtiokonttorin palveluun. Muutos on merkittävä, mutta se tarjoaa samalla mahdollisuuden kehitystyöhön, joka hyödyttää kuntaa jatkossa.

Kunnan kannalta keskeistä on talouden ja toiminnan yhdistäminen ja siitä syntyvän tiedon hyödyntäminen. Erityisen arvokasta tämä tieto on kuntalaisten palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa. 

Kokemuksia on saatu jo muutamasta pilottihankkeesta. Esimerkiksi Keravan pilotissa tulevaa muutosta hyödynnettiin tuotteistamalla kaupungin palvelut. Samalla johtamiseen saatiin tarpeelliset työkalut.

Pilottihankkeiden kokemusten pohjalta Kuntaliitto ja FCG tarjoavat kunnille tukea muutoksen läpivientiin ja ovat rakentaneet tiedolla johtamisen verkostoprojekti. Lähtökohtana on auttaa kuntia selviytymään määrämuotoisen ulkoisen raportoinnin velvoitteista, mutta samalla antaa työkaluja kunnan palvelutuotannon kehittämiseen tuotteistuksen avulla.

- Kun muutokseen ryhdytään, se kannattaa tehdä tavalla, joka oikeasti hyödyttää kaupungin tai kunnan kehittämistä, sanoo johtaja Tiina Larsson FCG Konsultoinnista.
- Ensimmäinen verkostoprojekti starttaa kesäkuussa. Tämä tietojohtamisen projekti on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja ensimmäiseen aaltoon mukaan on jo ilmoittautunut useampi kunta. Seuraava aalto on suunnitteilla syksyksi, mutta myös kesäkuun ryhmään mahtuu vielä muutama mukaan.

Lue lisää tietojohtamisen verkostohankkeesta.

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 18.5.2018Takaisin