Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Sotetieto.fi-sivusto on avattu

Sotetieto.fi-sivusto on avattu

Sotetieto.fi-sivust tarjoaa tietoa ja ratkaisuja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, kuntajohdolle ja -päättäjille ja yksityisille palveluntuottajille.

Sote-uudistus haastaa johtamisen, kun aiemmin jaetut toiminnot organisoidaan suuriksi monitoimijaisiksi kokonaisuuksiksi. Selkeästi jäsennelty tieto on edellytys johtamiselle ja tulokselliselle toiminnalle. Tietoa tarvitaan palveluiden käyttövolyymeistä, syistä, käytetyistä resursseista ja niiden optimaalisesta mitoituksesta. 

Uusi sotetieto.fi-sivusto tukee sote-johtamista ja kertoo FCG:n ylläpitämistä toimintakykymittareista ja luokitustuotteista. FIM®-, TUVA®-, RAVA®-mittarit hahmottavat asiakkaan tilanteen ja avuntarpeen ja RAFAELA®-hoitoisuusluokittelu tuottaa monipuolista tietoa hoitoisuudesta. Luokittelutuotteilla kuten EPR, pDRG®, dDRG ja NordDRG on mahdollista rakentaa pohjaa systemaattiselle kehittämistyölle ja kustannustehokkuudelle. Tuotteiden avulla voidaan arvioida hoidon laatua ja vaikuttavuutta myös silloin, kun palvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sotetieto.fi-sivusto on tarkoitettu terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisille, kuntajohdolle ja -päättäjille sekä yksityisille palveluntuottajille.

Tutustu sotetieto.fi-sivuihin.

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 17.5.2018Takaisin