Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG:n johtama konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa

FCG:n johtama konsortio aloitti valmennuskoulutuksen Vietnamissa

FCG on innovoi suomalaisten korkeakoulujen kanssa kannattavaa liiketoimintaketjua maksulliselle tutkintokoulutukselle. 

 

FCG aloitti syyskuussa Haaga-Helian, Jyväskylän, Metropolian ja Kajaanin ammattikorkeakoulujen kanssa pilottihankkeen Ho Chi Minh Cityssa, Vietnamissa. Pilottiohjelma on suunnattu vietnamilaisille opiskelijoille, jotka haluavat jatkaa opintojaan Suomessa.

 

Opinnot koostuvat yleisopinnoista, kuten suomalaisesta pedagogiikasta, suomen ja englannin kielestä, kommunikoinnista ja akateemisesta kirjoittamisesta. Erikoisopinnoista on tarjolla neljä vaihtoehtoa: software development, cleantech, game development ja logistics. Hyväksyttyjen opintojen ja valintaprosessin jälkeen opiskelijoilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan Suomessa kandidaatin (Bachelor) tutkinto-ohjelmissa.

 

Valmennuskeskus on perustettu yhdessä paikallisen, Van Lang yliopiston kanssa. Van Lang tarjoaa sisältöosaamista, paikallistuntemusta sekä tilat ja luvat koulutukselle. Tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muuhun koulutustoimintaan.

 

Opetuksesta vastaavat mukana olevien ammattikorkeakoulujen opettajat. Van Lang yliopiston opettajat osallistuvat opetuksen seuraamiseen. Samanaikaisesti heille järjestetään intensiivinen opettajankoulutusohjelma. Päämääränä on sitoa vietnamilaiset opettajat tiiviimmin opetukseen tuleville kursseille. Opetuksen tukena on suomalaisen, Viope Oy:n kehittämä, verkossa toimiva oppimisalusta.

 

Business Finland/TEKES rahoittaa pilottihanketta, koska näkee tuotteessa ja ansaintalogiikassa potentiaalia merkittävään volyymiin ja skaalautuvuuteen koulutusviennissä. Pilottivaiheen jälkeen valmennuskoulutusmallia on tarkoitus laajentaa muihin Aasian maihin.

 

Projektia johtaa FCG Konsultointi Oy:n projektipäällikkö Jari Poikonen Tutkimuksellisesta osuudesta vastaa tutkimusjohtaja tohtori Mika Aaltonen samasta yhtiöstä.


Lisätietoja:

Jari Poikonen, jari.poikonen a fcg.fi

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 27.9.2018Takaisin