Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Turhan kallis koti -kirja käy läpi kohtuuhintaista asumista

Turhan kallis koti -kirja  käy läpi kohtuuhintaista asumista

Maamme asuntotuotannon hintataso on Euroopan huippuluokkaa. Kohtuuhintaisen, urakkakilpailuun perustuvan tuotannon osuus on jatkuvasti laskenut.

Suomessa uusien asuntojen hinta on karannut suhteessa käytettyjen asuntojen hintoihin. 
Ympäristöministeriön työryhmä totesi jo vuonna 2011, että kohtuuhintaisten asuntojen puute jarruttaa pääkaupunkiseudun kehitystä ja haittaa kilpailukykyä. Asuminen on ehkä suurin eriarvoisuustekijä maassamme. 

FCG on kustantanut Turhan kallis koti -kirjan, joka etsii keinoja kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseen. Kohtuuhintaisuus tarkoittaa asuntotuotannon hinnan määräytymistä omakustannusperiaatteella tuotantokustannusten mukaan. Sitä ei voi jättää markkinoiden armoille, vaan julkisella sektorilla on kohtuuhintaisuudesta vastuu.

Kirjan artikkeleissä käydään läpi keinoja kohtuuhintaisen asumisen edistämiseen kuten esimerkiksi valtion lainatakuun piirissä ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen valvonnassa olevan tuotannon lisäämistä. Valtion tulisi lisätä ARA:n toimintavaltuuksia, ja kuntien luoda edellytykset tontinluovutuksen, vuokratalotuotannon ja urakkakilpailun perusteella toimivien rakennuttajien avulla. Kuntien tulee ohjata nykyistä tiukemmin myös markkinaperusteista asuntotuotantoa.

Oulussa kaupunki on omalla maa- ja tonttipolitiikallaan turvannut kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Asumisen kustannustaso on siellä vertailukaupunkeja huomattavasti edullisempi.

Suomen perustuslaissa määritellään, että julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Turhan kallis koti -kirja kertoo, miten julkinen hallinto voi vastata perustuslaissa määrätystä tehtävästään niin, että kansalaiset saavat kohtuuhintaisia asuntoja. 


Lisätietoja antavat kirjan toimittajat

Olavi Niemi 
olavi a jasoasunnot.com 
050 0546212  

Sakari Möttönen 
sakari.mottonen a elisanet.fi
050 60967 


Turhan kallis koti -verkkoversio >

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 22.1.2019Takaisin