Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Kiinteistöveroselvitystä Leppävirralla

Kiinteistöveroselvitystä Leppävirralla

FCG:n Hannele Holma, Jari Kemi sekä Teijo Salmi jalkautuivat hiljattain Leppävirralle suorittamaan kiinteistöveroselvitystä varten vaadittavia maastotöitä. Maastotöissä mitataan tarkasteltavat rakennukset sekä tarkastetaan ja päivitetään rakennusten varustetasoa, kuten peruskorjauksia ja viemäriä, koskevat tiedot. Tärkeää on myös kuvata tarkastettavat kohteet, mistä on hyötyä kunnan rakennusvalvonnan mahdollisissa jatkotoimenpiteissä.

- Kiinteistöillä tehtävät tarkastukset ovat käytännössä ainoa tapa päivittää todellinen tilanne rakennusten osalta, kertoo kiinteistöverotuksen johtava asiantuntija Teijo Salmi


Kiinteistöveroselvitysten tarkoituksen on selvittää kunnan ja verottajien rekisterien ulkopuolisen rakennuskannan ”veropotentiaali.” Kiinteistöveron osuus kunnan verotuloista on joissain tapauksissa 20 prosentin luokkaa, mutta kiinteistörekisterien virheiden tai puutteiden takia voi kunnilta jäädä verotuloja saamatta. Ensisijainen tehtävä onkin päivittää verohallinnon rekisteri vastaamaan nykytilannetta. 


Maastoselvityksissä pyritään tarkastamaan ensin pahimmat alueet, eli ne alueet joissa virheitä ja puutteita kunnan alueella on eniten. Töiden tarkka kesto riippuu monesta tekijästä, kuten tarkastusalueen laajuudesta, rakennusmäärästä ja etäisyydestä.


Tavallisesti vaiheittain etenevät maastotyöt kestävät noin kuukauden ajan. Maastotöitä voidaan myös kunnan toiveista tehdä useampia vuoden aikana. Tarkastettavat kohteet, ajankohdat ja tarkemmat intressit voidaan sopia kunnan kanssa. 


Maanlaajuisesti työtä vielä riittää.

  

- Savottaa riittää pitkäksi aikaa, mikäli koko maata koskevat rekisteritiedot aiotaan päivittää. Koko maata koskien kyse on usean miljoonan rakennuksen tai rakennelman tsekkauksesta, selventää Salmi.

 

- Suomalaisen keskivertokunnan koko rakennuskannan tarkastaminen ja tietojen päivitys on useamman vuoden työ – riippuen tosin siitä kuinka paljon työhön halutaan kunnassa panostaa. 


Kiinteistöverotus_Leppävirta

Teijo Salmi mukana työn touhussa Leppävirralla. Kiinteistöjen kuvaus hoituu myös pakkasella.


Lue lisää palvelustamme: Kiinteistöveroselvitys 2.0 


Lue myös asiakaslehden 1/2018 artikkeli: Kiinteistöveron merkitys kuntataloudessa kasvaa

 

Semi Salmikannas (semi.salmikannas a fcg.fi), 26.2.2019Takaisin