Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Pauli Santala ja Seija Salminen FCG:n johtoryhmään

FCG:n konsernihallitus on kokouksessaan 5.2.2018 nimittänyt Seija Salmisen ja Pauli Santalan FCG-konsernin johtoryhmän jäseniksi.


Santala on myös valittu Suunnittelu ja tekniikka-liiketoimintaryhmän johtajaksi. Santala seuraa tehtävässään Jari Marttista, joka siirtyy uusien haasteiden pariin FCG-konsernin ulkopuolella.


  • Kiitämme lämpimästi Jari Marttista hänen ansiokkaasta työpanoksestaan Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan vetäjänä, toteaa konsernijohtaja Mari Puoskari.

Pauli Santala on ollut FCG-konsernin palveluksessa vuodesta 2002 lähtien, viimeksi Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat –palvelualueen johtajana. Hänen omaa erityisosaamistaan ovat kaupunkisuunnitteluun ja alueidenkäyttöön, matkailuun ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvät hankkeet.  


Seija Salminen on työskennellyt FCG;n ja sen edeltäjien palveluksessa talouden ja hallinnon tehtävissä vuodesta 1990 lähtien, joista viimeiset 3,5 vuotta konsernin talousjohtajana. 


FCG Finnish Consulting Group on suomalaisessa omistuksessa oleva, kansainvälisesti toimiva ohjelmistoliiketoimintaan, konsultointiin, koulutukseen ja monialaiseen yhdyskuntasuunnitteluun keskittynyt konserni. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. 


FCG:n suunnitteluun ja tekniikkaan liittyvä palvelutarjonta kattaa laaja-alaisesti yhdyskuntasuunnittelun, talo- ja korjausrakentamisen, vesihuollon suunnittelun sekä ympäristökonsultoinnin. FCG:n suunnittelutoiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja koko maan kattavan asiantuntijaverkoston kanssa.


LISÄTIETOJA: 

Mari Puoskari, FCG-konsernin toimitusjohtaja
sähköposti: mari.puoskari a fcg.fi
puhelin: 050 537 2595

Eeva Kokki (eeva.kokki a fcg.fi), 8.2.2019Takaisin