Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta

Digitaalinen kaavoitus etenee pilottikohteiden kautta

Oululaisen Lasaretinsaaren rakennuskanta juontaa juurensa satojen vuosien taakse. Nyt alueen uutta kehittämissuunnitelmaa voi katsoa 3D-mallina. Lasaretti-kortteli on yksi FCG:n digikaavahankkeen pilottikohteista. Hanke innosti kuntia kehittämään kaavoitusta ja antoi hyviä kokemuksia kaavaprosessin digitalisoinnista.

Lasaretinsaari Oulujoen suistossa on vanhaa kulttuuriympäristöä, joka on rakentunut nykymuotoonsa 1600-luvulta lähtien. Nyt Oulun Myllytullin kaupunginosaan kuuluvalle saarelle suunnitellaan täydennysrakentamista, joka edellyttää asemakaavamuutosta. 


Nykyiset toiminnot ja arvokkaat rakennukset säilyvät alueella. Maankäytön suunnitteluratkaisun löytämiseksi alueen maanomistaja, rakennusliike ja Oulun kaupunki järjestivät 2017 arkkitehtuurikutsukilpailun, jonka voittajatyö on Lasaretti-korttelin maankäytön suunnittelun perustana. Tämän myötä pitkän historian omaava saari on kohdannut 2010-luvun digitalisaation.


Lasaretti-kortteli on yksi pilottihankkeista FCG:n Digikaavoitus-hankkeessa. Viime vuoden lopussa päättyneen hankkeen tavoitteena oli sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusprosessia sekä parantaa vuoro­vaikutusta kaavoittajien ja sidosryhmien välillä. Kaksivuotinen hanke pyrki kehittämään uusia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja kaavoitukseen. Niitä etsittiin yhdessä pilottikohteissa, joita Oulun lisäksi oli mukana Pihtiputaalta, Sipoosta ja Helsingistä.


FCG Digikaavoitus-hanke oli osa valtakunnallista rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota kehittävää KIRA-digi-hanketta, jota rahoittaa ympäristöministeriö. 


Lue koko artikkeli FCG:n asiakaslehdestä: Hanke antoi vauhtia digikaavoitukselle


Tutustu hankkeeseemme: Digikaavoitus

Semi Salmikannas (semi.salmikannas a fcg.fi), 28.3.2019Takaisin