Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut

FCG:n laatima Ysitien kehittämissuunnitelma välille Kangasala-Orivesi valmistunut

VT9 Kangasala-Orivesi -yhteysväli on Tampereen päässä Suomen vilkkain kaksikaistatie. Ruuhka-aikoina sillä voi kulkea jopa 22 000 ajoneuvoa vuorokauden aikana. Liikenneturvallisuuden osalta tilanne on suorastaan kriittinen, sillä viimeisen viiden vuoden aikana tieosuudella on sattunut 150 onnettomuutta. Turvallisuus ja monet muut tien pikaista parantamistarvetta puoltavat seikat nousevat esille FCG Suunnittelu ja tekniikan toteuttamassa selvityksessä.

FCG:n Kangasalan ja Oriveden kaupungeille laatima kehittämissuunnitelman kattaa yhteysvälin Kangasala-Orivesi. Selvityksen tulokset esiteltiin kaupunkien edustajille valtuustojen yhteisessä iltakoulussa torstaina 21.3. Selvityksessä käytiin lävitse nykytilanteen lisäksi kehittämisehdotuksia tulevaisuutta varten. 

 

Valtatie 9 on Suomen merkittävin poikittaisväylä Itä-Suomen, Pirkanmaan ja Lounais-Suomen välillä, ja elintärkeä valtasuoni kasvavalle Tampereen kaupunkiseudulle. Tieosuuden tukkoisuus aiheuttaa rahtiliikenteeseen merkittäviä kustannuksia. Tien kapasiteetti vaatii välitöntä parantamista sekä liikenneturvallisuuden että alueen elinkeinojen kehittymisen vuoksi. 

 

FCG:ltä vastuuhenkilöinä projektissa toimivat Jaana Myllyluoma sekä Tuomas Miettinen

 

- Työtä lähdettiin tekemään yhdessä Kangasalan ja Oriveden kaupunkien kanssa tilanteessa, jossa tärkeimmät suunnitelmat Kangasala-Orivesi-yhteysvälin parantamiseksi olivat jo valmiina, mutta niiden toteutus vain antaa odottaa itseään. Tieosuus on nykyisellään tielläliikkujille vaarallinen ja alueen elinvoimalle suoranainen kehityksen hidaste. Prosessin aikana nostettiin esille tärkeimmät liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden kiireellistä parantamista tukevat faktat. Samalla tunnistettiin potentiaaliset kehittämiskohteet ja kasvun mahdollisuudet teollisuuden, palvelujen sekä matkailun ja vapaa-ajan yritystoiminnan näkökulmasta. Älyliikenteen kehitykseen satsaamalla on alueella mahdollista nousta jopa edelläkävijäksi uuden teknologian, turvallisuuden ja kestävän liikkumisen saralla, arvioi Myllyluoma.

 

Selvitystä ja sen tarjoamia suunnitelmia kehuttiin kaupunkien edustajien toimesta. 


– Selvitys antaa Ysitien tilanteesta aiempaa selkeämmän kokonaiskuvan. Se muodostaa perustan sille työlle, jota lähdemme nyt tekemään saadaksemme valtakunnan tason päättäjät asiamme taakse, Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen totesi Kangasalan Sanomien artikkelissa.  


Kaupunkien seuraavana askelmana on uudistaa tieosuutta turvallisemmaksi. Ennusteiden mukaan tieväylän liikennemäärä tulee vain kasvamaan. Kun tällä hetkellä vuorokauden keskiarvo on 11 000 ajoneuvoa, voi se olla vuonna 2040 jopa 17 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Lue aiheesta lisää: Aamulehti


Yle


Oriveden Sanomat


Lue lisää palvelustamme: Alueidenkäyttö ja kaavoitus

Semi Salmikannas (semi.salmikannas a fcg.fi), 25.3.2019Takaisin