Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa

Intro-perehdytystyökalu käyttöön Kuopiossa

Kuopio haluaa luoda selkeän perehdytysprosessin ja varmistaa, että kaikkien työntekijöiden perehdytys hoidetaan kunnolla.

Kuopion kaupunki on ollut yksi ensimmäisistä FCG Talentin kehittämän Intro-perehdytysjärjestelmän käyttöönottaneista organisaatioista. Kaupunki tekee vuosittain n. 1500 rekrytointia, joten perehdytettäviä työntekijöitä on paljon. Intron avulla Kuopio haluaa kehittäa perehdytysprosessia ja luoda tasalaatuisen perehdytyksen toimialasta tai tehtävästä riippumatta.

Perehdytyksen tyypilliset ongelmat kuten ajankäyttö, nimettyjen perehdyttäjien määrittäminen ja materiaalien ajantasaisuus ovat tuttuja Kuopiossakin. Nyt Introlla luodun perehdytyssuunnitelman avulla ajankäyttöä on voitu tehostaa. Perehdytysmateriaalit ovat aina yhdessä paikassa sekä perehdytystiimi on ajan tasalla perehdytyksen etenemisestä.

- Kuopiossa on herätty siihen, kuinka tärkeä osa työntekijän urapolkua perehdytys on. Aiemmin perehdytys on ollut hieman heikkoa tai sitä ei ole ollut. Haluamme jatkossa luoda prosessin ja varmistaa, että kaikkien työntekijöiden perehdytys on hoidettu kunnolla, ja he ovat saaneet tarvittavan tuen työn aloittamiseen, Kuopion kaupungin koulutus- ja rekrytointipäällikkö Tarja Savolainen kertoo.

Intron avulla ajasta ja paikasta riippumaton laadukas perehdytys

Intro-työkalun avulla työntekijä voi päästä perehtymään uusiin tehtäviinsä jo ennen töiden aloittamista. Henkilöstöhallinnon ja perehdyttävien esimiesten välinen kommunikaatio, raportointi ja yhteistyö perehdytyksen kehittämisessä on sujuvaa. Hyvällä perehdytyksellä pyritään myös vaikuttamaan Kuopion kaupungin työnantajamielikuvaan ja sitouttamaan työntekijät. 

- Mobiilikäyttö on ollut loistava mahdollisuus etenkin kotihoidolle ja muiden yksiköille, jotka liikkuvat laajalla alueella. Henkilöstä saa tarvittaessa tuen suoraan puhelimeen ja materiaalit kulkevat aina mukana, sovellusasiantuntija ja Kuopion kaupungin HR-ohjelmistojen pääkäyttäjä Kirsi Roitto kertoo.

- Tärkeää on luoda perusteellinen ja yhtenäinen pohja perehdytykselle koko organisaatiossa. Sen avulla voimme helpottaa eri toimialojen perehdytysprosesseja sekä tukea esimiehiä. Läpinäkyvä kommunikaatio on tärkeää ja siihen tulee olla mahdollisuus kaikilla osapuolilla. Uskomme myös, että hyvä perehdytys vaikuttaa positiivisesti työnantajamielikuvaan ja työntekijän sitoutumiseen, Tarja Savolainen jatkaa.

Tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä

Pitkä yhteistyö FCG Talentin ja sen edeltäjän Elbitin kanssa vaikutti myös Intron hankintaan Kuopiossa. Ensimmäiset keskustelut ohjelmiston pilotoinnista aloitettiin jo vuonna 2015. Syksyllä 2018 tehtiin onnistunut pilotointi opetuspuolella, ja hyvät käyttökokemukset toivat Intron osaksi Kuopion kaupungin perehdytysprosessia. Nyt järjestelmän käyttöönottoa lisätään vaiheittain eri yksiköissä.

- Me keskitymme sisällön ja perehdytyspohjien rakentamiseen. Kevään aikana luomme eri yksiköille omat perehdytysaineistot. Kokeilemme ryhmäperehdytystä ja pyrimme ottamaan uusia ominaisuuksia käyttöön aina kun mahdollista, Kirsi Roitto sanoo.

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 27.3.2019Takaisin