Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet

Maankäytön kehittäminen kohtaa yritysten tarpeet

Suomessa on vireillä lukuisia hankkeita uusien yritysalueiden perustamiseksi ja olemassa olevien uudistamiseksi. Kuinka yritysten tarpeet yhdistetään muihin maankäytön tarpeisiin? Miten sovitetaan yhteen maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeino¬toiminta, varsinkin jos kohde sijaitsee useamman kunnan alueella?

– Jotkut kaupungit ja kaupunkiseudut tässä onnistuvat, mutta monesti resurssit ja osaaminen hukkuvat osaoptimointiin. Ongelmana voi olla myös elinkeinotoimijoiden ja maankäytön suunnittelijoiden vuorovaikutuksen puute ja vähäinen yhteistyö. Näistä syistä yhteinen tahtotila jää muodostumatta, yhteistyöhön ei sitouduta eikä suunnitelmia viedä käytäntöön, toteaa valtakunnallisen MAL-kehittämisverkoston projektipäällikkö Tero Piippo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä. 

 

Yksi valtakunnallisen MAL-verkoston hankkeista vuonna 2018 oli ”Tulevaisuuden kaupunkiseutujen yritysalueiden kehittäminen”, jossa konsulttina toimi FCG.

 

Maankäytön ja yritysalueiden suunnittelussa on paljon mahdollisuuksia digitaalisten alustojen ja ratkaisujen hyödyntämiseen. Digitaalisuus helpottaa esimerkiksi suunnitteluversioiden yhtäaikaista hallintaa, tiedon jakamista ja vuorovaikutusta sekä projektin dokumentaatiota.

 

Tiedon hallinta ja helpon työkalun tarve korostuivat varsinkin GigaVaasan maankäyttöhankkeessa. GigaVaasa on joulukuussa 2016 käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena on synnyttää akkuosaamisen ja -valmistuksen keskittymä Vaasan seudulle. 

 

Lue koko artikkeli FCG:n asiakaslehdestä: Vetovoimaisia yritysalueita kaupunkiseuduille

Semi Salmikannas (semi.salmikannas a fcg.fi), 5.3.2019Takaisin