Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

FCG mukana KIERRE-hankkeessa

FCG mukana KIERRE-hankkeessa

FCG tuottaa yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Pellervon taloustutkimuksen kanssa monipuoliseen analyysiin perustuen ehdotuksia taloudellisista ja lainsäädännöllisistä ohjauskeinoista sekä rahoitusmalleista, joilla edistetään vesiviisaan bio- ja kiertotalouden ratkaisujen valtavirtaistumista Suomessa ja kotimaisten yritysten vientipotentiaalin kehittymistä ja realisoitumista.

Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE) -hankkeessa tuotetaan toimialakohtaisia esimerkkikuvauksia sisältävä yhteenveto suomalaiseen osaamiseen perustuvista teknologioista ja ratkaisuista, joilla voidaan

  • ottaa talteen veden sisältämiä aineita ja energiaa
  • parantaa vesitehokkuutta eri toimialoilla
  • vähentää veden hukkaa ja
  • lisätä kestäviä veden uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Yhteenvedossa arvioidaan myös näiden teknologioiden tutkimus- ja kehittämistoimintaa.


Puhdas makea vesi on ihmistoiminnan kannalta eräs keskeisimmistä luonnonvaroista. Vedellä ja vesiekosysteemeillä on myös kiinteät yhteydet ruoan ja energian tuotantoon. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna puhtaan makean veden riittävyys on tunnistettu merkitykseltään keskeisimpiin riskeihin yhdessä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen kanssa.


FCG:n yhteyshenkilönä hankkeessa toimii Anna Karjalainen


Lue lisää: https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Vesiviisaan_bio_ja_kiertotalouden_kannusteet_KIERRE


Lue lisää palveluistamme: Ympäristö ja Energia

Semi Salmikannas (semi.salmikannas a fcg.fi), 7.5.2019Takaisin