Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu

Elinkeinoelämän uudistaminen kaupunkien asialistalla -selvitys julkaistu

Kunnat innovaatioita edistämässä –tapaustutkimuksessa käsitellään tilannetta Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta.

Yritysten innovaatiotyön ja uudistumisen tukeminen on keskeinen osa kuntien elinvoimapolitiikkaa. Kunnat innovaatioita edistämässä – kolmen kaupungin tapaustutkimus julkaistiin Kuntamarkkinoilla. Selvityksen tarkoituksena on jäsentää ja tehdä näkyväksi kuntien innovaatiotoiminnan instrumentteja ja kunnan roolia innovaatioiden edistämisessä.

Kevään 2019 aikana tehdyssä, haastatteluihin ja asiakirjatarkasteluun perustuvassa katsauksessa innovaatiotoiminnan tilannetta selvitettiin Jyväskylän, Kuopion ja Vantaan näkökulmasta. Selvityksessä ilmenee, että kaupungit haluavat kantaa vastuuta uudistumisen edellytyksistä ja kansakunnan kilpailukyvyn kehittämisestä useilla eri tavoilla.

Esimerkkikaupungeissa innovaatioiden edistäminen on otettu keskeisesti esiin erilaisissa suunnitteludokumenteissa, kuten kuntastrategioissa, ohjelmissa ja talousarviotavoitteissa. Kunnat siis määrittelivät innovaatiotoiminnan kuuluvan peruskunnan asialistalle. Tytäryhteisöjen tavoiteasettelussa, omistajapoliittisissa linjauksissa ja palvelusopimuksissa selkeitä innovaatiotavoitteita ei toisaalta juurikaan määritelty. Esiin tuli myös ongelma innovaatiopolitiikan vaatimien resurssien kuljettamisesta poliittisen prosessin läpi. TKI-toiminnan resursointi on helposti kilpailutilanteessa lakisääteisten peruspalveluiden kanssa.

Näyttävimpiä innovaatiopolitiikan ilmentymiä löytyi otoskaupunkiemme ekosysteemi- tai kehitysalustahankkeista, kuten Kuopion Savilahden, Jyväskylän Hippoksen ja Vantaan Aviapoliksen kunnianhimoisista projekteista. Niissä kehityksen kohteeksi valituissa kaupunginosissa on haettu tutkimus- ja opetusinstituutioiden, yritystoiminnan, kuluttajien ja kuntasektorin yhteisin ponnistuksin uuden liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ekosysteemityö näyttäisi samalla haastavan perinteisten yrityspalveluiden ja niitä tarjoavien kehittämisyhtiöiden roolin alueellisen elinvoiman edistämisessä. 

Innovatiivisten hankintojen mahdollisuuksia edelläkävijämarkkinoiden luomisessa, uusien palveluiden ja tuotteiden kysyntäimpulssien tarjoamisessa ei hyödynnetä siinä määrin kuin odotuksia julkisiin hankintoihin strategisten päämäärien ajurina on asetettu. Kunnille kerääntyvän datan avaamista yritysten tuotekehityksen voimavaraksi ei myöskään vielä laajasti käytetä. 

Kysyimme esimerkkikaupungeiltamme odotuksia uuden hallituksen suuntaan eli miten valtio voisi parhaiten tukea kunnissa tehtävää innovaatiotyötä. Mielenkiintoisesti vastauksissa korostui epäsuorien, alueiden yleistä elinvoimaa edistävien toimien ensisijaisuus suoriin tukimuotoihin kuten innovaatio-ohjelmien käynnistämiseen verrattuna. 

Valmistunut selvitys liittyy Kuntaliiton ja FCG:n kuntien elinvoimaverkoston (EVE4) toimintaan ja on ladattavissa Kuntaliiton kaupasta veloituksetta.  

Lisätiedot
Markku Pyykkölä 
+358 50 044 2761
Markku.Pyykkola a fcg.fi


Maria Vuorensola 
+358 40 7601 288
Maria.Vuorensola a fcg.fi 

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 11.9.2019Takaisin