Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy

Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy

Kuntien lastensuojelu on paineen alla, ja aikaa kuluu tulipalojen sammuttamiseen. Mutta voisiko asioita tehdä toisin?

Kuntien lastensuojelua kuormittavat pienet henkilöresurssit ja työntekijöiden vaihtuvuus. Asiakasmäärän ja monimutkaisten prosessien hallinta on haastavaa. Työntekijät kokevat yksin työskentelyn henkisesti kuormittavana. Hyvistä ideoista huolimatta kustannuksissa on hallittavuusongelmia


FCG sote- ja hyvinvointitiimi tarttuu nyt lastensuojelun haasteisiin ja perustaa verkostohankkeen ratkomaan ongelmia. Verkostossa rakennetaan uusia toimintatapoja ja jaetaan parhaat käytännöt. Hanke etenee kohti aitoa, oppivaa ja käytännönläheistä lastensuojelun ekosysteemiä.


- Nyt on mahdollisuus tarkastella uudella tavalla lastensuojelun kysymyksiä ja kehittää palveluita yhdessä muiden kuntien kanssa. Tässä hankkeessa pidämmen huolta, että olemme oikeiden asioiden äärellä ja käytännöt juurtuvat, hankketta vetävä erityisasiantuntija Satu Kainulainen sanoo.


- Käytännönläheiset ratkaisumme perustuvat aina huolelliseen perehtymiseen, analytiikkaan, tiedon jalostamiseen ja vankkaan käytännön kokemukseen.

Verkostohankkeeseen sisältyy 2–4 konsultointipäivää asiakkaan luona. Niissä keskitytään organisaation omiin haasteisiin, joihin FCG:n moniammatillinen asiantuntijatiimi laatii kehittämisehdotuksen ja on tukena muutoksen viemisessä käytäntöön.


Lastensuojelun verkostohanke käynnistyy keväällä ja päättyy loppuvuodesta 2021.


Lisätietoja 
Satu Kainulainen
+358 40 820 0878
satu.kainulainen a fcg.fi

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 15.1.2020Takaisin