Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Ovatko asukkaat tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin kunnassasi?

Ovatko asukkaat tyytyväisiä yhdyskuntateknisiin palveluihin kunnassasi?

Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimukseemme on vuodesta 1996 alkaen osallistunut yli 60 kuntaa.

Yksi kysytyimmistä palveluistamme on kuntalaisten mielipiteen selvittäminen yhdyskuntateknisistä palveluista, esimerkiksi vaikkapa puistojen tai katujen hoidosta. 

Kunta voi hyödyntää tuloksia palvelutason seurannassa ja kehittämisessä esimerkiksi kadunhoidon urakka-alueilla. Tuloksista selviää myös, mitkä asiat asukkaat kokevat tärkeiksi vaikkapa jätehuollon järjestämisessä. Kunnat voivat julkaista omat tuloksensa verkossa, esimerkiksi Naantali kertoi viime syksynä omista keskeisistä tuloksistaan >


Tuloksissa myös vertailu muihin kuntiin


Tutkimus tehdään kaikkialla samanaikaisesti, jotta vertailu kuntien kesken olisi mahdollista. 

Kysely voidaan tehdä kirjelomakkeella ja verkossa tai vain verkossa. Kysely lähetetään suomeksi tai ruotsiksi vastaajan äidinkielen mukaan. Tutkimusotos poimitaan väestörekisteristä tai kunta voi halutessaan myös poimia otoksen omasta rekisteristään. Kysely tehdään vuosittain, parillisina vuosina laajemmalla ja parittomina vuosina suppeammalla lomakkeella. Tutkimusraportit valmistuvat elokuussa.

Tutkimuksen hinta riippuu otoksesta ja vastaustavasta. Pienin otoskoko on 300 ja hinta vaihtelee vastaustavasta riippuen noin 2300 eurosta noin 3000 euroon. Suurin otoskoko on ollut 3000 ja edullisimmillaan sen hinta on reilut 4500 euroa. Mahdollisten alueellisten tulosten raportointi sisältyy hintaan.

Viimeinen ilmoittumispäivä on 1.3. 

Lisätietoja ja tarjous:
tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen
heikki.miettinen a fcg.fi
0500 762675


Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 31.1.2020Takaisin