Seuraa uutisvirtaamme ja lue tuoreimmat julkaisumme

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari

Parempaa palvelua mielenterveysasiakkaalle -webinaari

Hyvinvointi- ja sotetiimin webinaarisarja jatkuu

Mielenterveysasiakas tarvitsee usein monia palveluita. Jotta hänelle osataan kohdentaa oikeat palvelut, tarvitaan huolellinen palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen määrittämisessä hyödynnetään tietoa toimintakyvystä, avuntarpeesta ja hoitoisuudesta. 


Webinaarissa keskustellaan asiakkaan palvelutarpeen kartoittamisesta ja kokonaiskuvan muodostamisesta hyödyntäen mitattua tietoa. Tietoa saadaan käytännön asiakastyöstä havainnoimalla ja oikeita mittareita käyttämällä. Tiedon avulla esiin nousevat toiminnot, joissa asiakas selviää hyvin ja toisaalta tilanteet, joissa lisätuki on tarpeen. Tämä lisää samalla työskentelyn läpinäkyvyyttä, ja päätökset pohjautuvat tietoon.


Webinaarissa mielenterveysasiakkaan palvelutarpeesta keskustelevat erityisasiantuntijat Satu Kainulainen, Sanna Kautto ja Mikko Jaakonsaari.


Katso webinaaritallenne: https://dreambroker.com/channel/nc6d6szb/f8yifa3q

***********************************

 

Kevään teemat - pistä aiheet muistiin! Päivä on aina torstai, aika klo 14.30 ja linkki sama >

13.2. Kustannuslaskenta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa – turhaa vai tarpeellista? 
27.2. Hyödynnä ja kytke hoitoisuustieto yksikön tunnuslukuihin 
12.3. Hoitoisuus- ja toimintakykytieto täydentävät toisiaan 
26.3. Kustannuslaskenta ja vaikuttavuuden mittaaminen - esimerkkinä aivoverenkiertohäiriöt 
2.4. Tutkittua tietoa henkilökohtaisen avun kustannuksista 
23.4. Perheen toimintakyvyn, kuormituksen ja voimavarojen kartoitus ARVOA-menetelmällä 


FCG:n sote- ja hyvinvointitiimin palvelut liittyvät kiinteästi arjen työhön ja johtamiseen. Lähtökohtana on aina kustannusvaikuttavuus.

Kirsi Klaile (kirsi.klaile a fcg.fi), 23.1.2020Takaisin